Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Hoe vraag ik (in Vlaanderen) de zorgtoeslag of (in Brussel en Wallonië) verhoogde kinderbijslag aan voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte of aandoening?

Kinderen met een aandoening kunnen in functie van de regio een verhoogde gezinsbijslag of kinderbijslag ontvangen in de vorm van de zorgtoeslag (Vlaanderen) of een toeslag voor kinderen met een aandoening tot de leeftijd van 21 jaar (Brussel en Wallonië). Elke regio werkt samen met een organisme dat de ernst van de aandoening evalueert. Op basis van deze medische vaststelling wordt er een bedrag toegekend.

In Vlaanderen oordeelt vanaf 1 januari 2019 een arts erkend door Opgroeien over de ernst van de aandoening voor kinderen gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest, en niet langer de FOD Sociale Zekerheid. Woont je kind in Vlaanderen en werd het al erkend door de FOD Sociale Zekerheid vóór 31 december 2018? Dan verandert er voorlopig niets. Je ontvangt de zorgtoeslag tot de einddatum van de beslissing genomen door de FOD Sociale Zekerheid. In Brussel wordt de aandoening van je kind erkend door FOD sociale zekerheid of Iriscare en in Wallonië staat AVIQ in voor deze erkenning. Je uitbetalingsactor in Vlaanderen of kinderbijslagfonds in Wallonië en Brussel ontvangt de erkenning automatisch.

Vlaanderen
Wie kan aanspraak maken op de zorgtoeslag?
De zorgtoeslag kan worden toegekend aan elk kind dat recht heeft op het Groeipakket en aan een aandoening lijdt. Je uitbetalingsactor betaalt deze toeslag tot de meerderjarigheid zonder voorwaarden uit. Vanaf de meerderjarigheid kan deze zorgtoeslag onder voorwaarden nog maximaal uitbetaald worden tot je kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.
Hoe vraag ik de zorgtoeslag aan ?

Neem contact op met je uitbetalingsactor. Zij dienen voor jou de aanvraag in bij Opgroeien-Team Zoë. Het recht op de zorgtoeslag kan met 5 jaar terugwerkende kracht onderzocht worden.
Bij Parentia kun je de aanvraag ook indienen via je My Parentia account. 

Sinds 8 februari 2022 gebeurt de evaluatie van de ondersteuning digitaal. Activeer hiervoor je eBox. Je ontvangt een uitnodiging van Opgroeien om je aan te melden op het portaal Mijn kind en Gezin via de knop Specifieke ondersteuningsnood. Wie kan zich hierop aanmelden? De ouder of de persoon die ook begunstigde is van het Groeipakket.

Hoe verloopt de procedure?

Via het portaal Mijn kind en Gezin vul je digitaal het psychosociaal inlichtingenformulier in. Iemand die jou en je gezin goed kent, en die je vertrouwt, kan je helpen bij het invullen van dit formulier. Maak ook onmiddellijk een afspraak met je huisarts of behandelende arts (de arts die het elektronisch medisch dossier van je kind beheert). Via eHealth, onder ‘Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien’, zal je arts het medisch inlichtingenformulier invullen. Bezorg de beide formulieren digitaal binnen de 4 maanden terug via het portaal Mijn Kind en Gezin. Is het je eerste aanvraag voor je kind en heb je meer tijd nodig om alle informatie te verzamelen? Stuur een e-mail naar zoe.info@opgroeien.be en vermeld hoeveel extra tijd je nodig hebt. Let op: je kan maximaal vier maanden uitstel vragen.

Op basis van de toegestuurde informatie, zal een door Opgroeien-Team Zoë erkende arts je kind daarna al dan niet uitnodigen voor een medisch onderzoek. Valt je kind onder één van de 5 doelgroepen voor de clusterprocedure, dan zal je met je kind niet op consultatie moeten bij een evaluerende arts.
Via je eBox ontvang je een attest van Opgroeien met het resultaat van de medische beslissing. Opgroeien stuurt ook het resultaat automatisch door naar Parentia. Wij brengen je op de hoogte van het bedrag van de zorgtoeslag. Je krijgt de toeslag vanaf de datum die vermeld staat op het evaluatieformulier van de arts. Afhankelijk van de beslissing is een betaling van de toeslag voor het verleden mogelijk.

Waarop baseert de arts zich bij zijn beoordeling?

Voor de erkenning houdt de arts  rekening met een aantal factoren, dit noemen we de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal:

 • Pijler 1: Heeft de aandoening lichamelijke of psychische gevolgen? Maw de pure medische kant van het verhaal
 • Pijler 2: Heeft de aandoening een invloed op de dagelijkse activiteiten van het kind? (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, …)
 • Pijler 3: Heeft de aandoening gevolgen voor het gezin? (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

De arts kent aan iedere pijler een bepaald aantal punten toe, je kind kan maximaal 36 punten krijgen. Je kind heeft recht op een toeslag als het minstens 4 punten behaalt in pijler 1 of minstens 6 punten in de drie pijlers samen. Door deze vorm van beoordeling hebben nu ook kinderen waarvan de aandoening niet onmiddellijk zware fysieke gevolgen heeft, maar wel een grote impact heeft op het dagdagelijks leven van het kind en zijn omgeving, een grotere kans op het ontvangen van een toeslag. Lees hierover meer in ons artikel over verhoogde kinderbijslag voor kinderen met autisme of een leerstoornis.

Hoeveel bedraagt de toeslag voor je kind?

Het bedrag dat je kind uiteindelijk maandelijks bovenop het Groeipakket zal ontvangen hangt af van het aantal punten dat door de arts op de medisch-sociale schaal werd toegekend. Afhankelijk van het aantal punten kan er een bedrag van € 89,16 tot € 594,38 toegekend worden.

Overzicht van de bedragen geldig vanaf 1 september 2023:
Aantal puntenMinder dan 4 punten in 1e pijlerMinstens 4 punten in 1e pijler
4 tot 5 punten + € 0+ € 89,16
6 tot 8 punten+ € 118,74+ € 457,39
9 tot 11 punten+ € 277,09+ € 457,39
12 tot 14 punten+ € 457,39+ € 457,39
15 tot 17 punten+ € 520,09+ € 520,09
18 tot 20 punten+ € 557,24+ € 557,24
meer dan 20 punten+ € 594,38+ € 594,38
Je gaat niet akkoord met de beslissing?
Vraag een herziening aan bij je uitbetalingsactor.  Je zal dan opnieuw een vragenlijst moeten invullen. Een herzieningsaanvraag kun je indienen wanneer je over nieuwe elementen beschikt. Bij een nieuwe beslissing worden de vijf voorbije jaren in overweging genomen. Wanneer je niet akkoord gaat met deze beslissing dan kun je beroep aantekenen via de arbeidsrechtbank van je woonplaats.
Zijn er nog andere toeslagen die een extra steuntje in de rug kunnen geven?

Er bestaan binnen het Groeipakket inderdaad nog andere toeslagen. Deze toeslagen zijn steeds gebonden aan een aantal bijkomende voorwaarden waaronder je financiële situatie en/of je gezinssamenstelling. Hieronder sommen we kort even de verschillende mogelijkheden op:

 • Wezentoeslag: een maandelijkse toeslag voor kinderen die één of beide ouders verloren.
 • Pleegzorgtoeslag: maandelijkse toeslag die (afhankelijk van het type plaatsing) aan de biologische ouders of pleegouders van het pleegkind toegekend kan worden.
 • Toeslag voor alleenstaande ouders: Maandelijkse toeslag voor ouders die hun kinderen alleen opvoeden en het financieel wat moeilijker hebben.
 • Sociale toeslag: toeslag voor gezinnen die een extra financieel duwtje in de rug wel kunnen gebruiken.
 • Kinderopvangtoeslag: toeslag voor kinderen die naar een Vlaamse niet-inkomensgeralateerde opvang of crèche gaan.
 • Participatietoeslag: toeslagen al dan niet gebaseerd op het gezinsinkomen voor kinderen die naar een Vlaamse of Brusselse Nederlandstalige school gaan. Het gaat hier meerbepaald over de kleutertoeslag en de schooltoeslag.

Heb je nog vragen over één van de toeslagen of wil je graag de procedure tot aanvraag opstarten? Neem dan contact op met Parentia!

Contacteer ons

Brussel
Wie kan aanspraak maken op deze verhoogde kinderbijslag of toeslag voor kinderen met een aandoening?
De toeslag voor kinderen met een aandoening kan worden toegekend aan elk kind dat recht heeft op kinderbijslag en aan een aandoening lijdt. Je kinderbijslagfonds betaalt deze toeslag tot meerderjarigheid zonder voorwaarden uit. Vanaf de meerderjarigheid kan deze toeslag onder voorwaarden nog maximaal uitbetaald worden tot je kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.
Hoe vraag ik de verhoogde kinderbijslag aan ?

Neem contact op met je kinderbijslagfonds

Neem contact op met je kinderbijslagfonds en een medewerker dient voor jou de aanvraag in bij de FOD Sociale Zekerheid of Iriscare. 

Hoe verloopt de procedure?

Na ontvangst van de aanvraag via je kinderbijslagfonds stuurt FOD Sociale Zekerheid of Iriscare jou de nodige formulieren op. Stuur de ingevulde documenten samen met medische en sociale verslagen (van maximaal drie maanden oud) terug naar de instantie die je de formulieren toestuurde.

Op basis van de toegestuurde informatie, kan een door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een Handicap) of Iriscare (Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap). erkende arts je kind daarna uitnodigen voor een medisch onderzoek. De FOD Sociale Zekerheid deelt je zijn beslissing mee en stuurt het resultaat automatisch door naar Parentia. Wij brengen je op de hoogte over het bedrag van de bijkomende toeslag.

Waarop baseert de arts zich bij zijn beoordeling?

Voor de erkenning houdt de arts  rekening met een aantal factoren, dit noemen we de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal:

 • Pijler 1: Heeft de aandoening lichamelijke of psychische gevolgen? Maw de pure medische kant van het verhaal
 • Pijler 2: Heeft de aandoening een invloed op de dagelijkse activiteiten van het kind? (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, …)
 • Pijler 3: Heeft de aandoening gevolgen voor het gezin? (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

De arts kent aan iedere pijler een bepaald aantal punten toe, je kind kan maximaal 36 punten krijgen. Je kind heeft recht op een toeslag als het minstens 4 punten behaalt in pijler 1 of minstens 6 punten in de drie pijlers samen. Door deze vorm van beoordeling hebben nu ook kinderen waarvan de aandoening niet onmiddellijk zware fysieke gevolgen heeft, maar wel een grote impact heeft op het dagdagelijks leven van het kind en zijn omgeving, een grotere kans op het ontvangen van een toeslag. Lees hierover meer in ons artikel over verhoogde kinderbijslag voor kinderen met autisme of een leerstoornis.

Hoeveel bedraagt de toeslag voor je kind?

Het bedrag dat je kind uiteindelijk maandelijks bovenop de kinderbijslag zal ontvangen, hangt af van het aantal punten dat door de arts op de medisch-sociale schaal werd toegekend. Afhankelijk van het aantal punten kan er een bedrag van € 102,42 tot € 682,74 toegekend worden.

Overzicht van de bedragen geldig vanaf 1 mei 2024:


Aantal puntenMinder dan 4 punten in 1e pijlerMinstens 4 punten in 1e pijler
4 tot 5 punten + € 0+ € 102,42
6 tot 8 punten+ € 136,39+ € 525,38
9 tot 11 punten+ € 318,27+ € 525,38
12 tot 14 punten+ € 525,38+ € 525,38
15 tot 17 punten+ € 597,40+ € 597,40
18 tot 20 punten+ € 640,07+ € 640,07
meer dan 20 punten+ € 682,74+ € 682,74
Je gaat niet akkoord met de beslissing?
Vraag een herziening aan bij je kinderbijslagfonds. Je zal dan opnieuw een online vragenlijst moeten invullen. Een herzieningsaanvraag kun je indienen wanneer je over nieuwe elementen beschikt. Bij een nieuwe beslissing worden de vijf voorbije jaren in overweging genomen. Wanneer je niet akkoord gaat met deze beslissing dan kun je beroep aantekenen via de arbeidsrechtbank.
Zijn er nog andere toeslagen die een extra steuntje in de rug kunnen geven?

Er bestaan binnen de kinderbijslag inderdaad nog andere toeslagen. Deze toeslagen zijn steeds gebonden aan een aantal bijkomende voorwaarden waaronder je financiële situatie en/of je gezinssamenstelling. Hieronder sommen we kort even de verschillende mogelijkheden op:

 • Wezenbijslag: een maandelijkse toeslag voor kinderen die één of beide ouders verloren.
 • Toeslag voor kinderen geplaatst in een pleeggezin: maandelijkse toeslag die kan toegekend worden aan de persoon die het geplaatste kind voorafgaand aan de pleegplaatsing opvoedde.
 • Toeslag voor alleenstaande ouders: Maandelijkse toeslag voor ouders die hun kinderen alleen opvoeden en het financieel wat moeilijker hebben.
 • Sociale toeslag: toeslag voor gezinnen die een extra financieel duwtje in de rug wel kunnen gebruiken.
 • Kinderopvangtoeslag: toeslag voor kinderen die naar een Vlaamse niet-inkomensgeralateerde opvang of crèche gaan.
 • Participatietoeslag: toeslagen al dan niet gebaseerd op het gezinsinkomen voor kinderen die naar een Vlaamse of Brusselse Nederlandstalige school gaan Het gaat hier meerbepaald om de kleutertoeslag en de schooltoeslag.

Heb je nog vragen over één van de toeslagen,  of wil je graag een procedure tot aanvraag van deze toeslag voor kinderen met een aandoening opstarten neem contact op met Parentia!


Contacteer ons

Wallonië
Wie kan aanspraak maken op deze verhoogde kinderbijslag of toeslag voor kinderen met een aandoening?

Werd je kind geboren voor 01 januari 2001?
De toeslag voor kinderen met een aandoening kan worden toegekend aan elk kind dat recht heeft op kinderbijslag en aan een aandoening lijdt. Je kinderbijslagfonds betaalt deze toeslag tot meerderjarigheid zonder voorwaarden uit. Vanaf de meerderjarigheid kan deze toeslag onder voorwaarden nog maximaal uitbetaald worden tot je kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Werd je kind geboren op of na 1 januari 2001?
In dat geval kan de toeslag voor kinderen met een aandoening worden toegekend aan elk kind dat aan een aandoening lijdt. Je kinderbijslagfonds betaald deze toeslag dan onvoorwaardelijk uit tot je kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Hoe vraag ik de verhoogde kinderbijslag aan ?

Neem contact op met je kinderbijslagfonds. Zij dienen voor jou de aanvraag in bij AVIQ

Hoe verloopt de procedure?

Na ontvangst van de aanvraag via je kinderbijslagfonds stuurt FOD Sociale Zekerheid of Iriscare jou de nodige formulieren op. Stuur de ingevulde documenten samen met medische en sociale verslagen (van maximaal drie maanden oud) terug naar de instantie die je de formulieren toestuurde.

Aviq stuurt je een brief waarin je wordt uitgenodigd contact op te nemen met een partner, uit een lijst, om je te helpen deel A online in te vullen. Er wordt dan ook een dossiernummer en identificatiecode verstrekt.

Afhankelijk van de informatie die de evaluerende arts van AVIQ ontvangt, kan hij je kind uitnodigen voor een medisch onderzoek. Het AVIQ deelt je zijn beslissing mee en stuurt het resultaat automatisch door naar Parentia. Wij brengen je op de hoogte over het bedrag van de bijkomende toeslag.

Waarop baseert de arts zich bij zijn beoordeling?

Voor de erkenning houdt de arts  rekening met een aantal factoren, dit noemen we de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal:

 • Pijler 1: Heeft de aandoening lichamelijke of psychische gevolgen? Maw de pure medische kant van het verhaal
 • Pijler 2: Heeft de aandoening een invloed op de dagelijkse activiteiten van het kind? (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, …)
 • Pijler 3: Heeft de aandoening gevolgen voor het gezin? (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

De arts kent aan iedere pijler een bepaald aantal punten toe, je kind kan mawimaal 36 punten krijgen. Je kind heeft recht op een toeslag als het minstens 4 punten behaalt in pijler 1 of minstens 6 punten in de drie pijlers samen. Door deze vorm van beoordeling hebben nu ook kinderen waarvan de aandoening niet onmiddellijk zware fysieke gevolgen heeft, maar wel een grote impact heeft op het dagdagelijks leven van het kind en zijn omgeving, een grotere kans op het ontvangen van een toeslag. Lees hierover meer in ons artikel over verhoogde kinderbijslag voor kinderen met autisme of een leerstoornis.

Hoeveel bedraagt de toeslag voor je kind?

Het bedrag dat je kind uiteindelijk maandelijks bovenop de kinderbijslag zal ontvangen, hangt af van het aantal punten dat door de arts op de medisch-sociale schaal werd toegekend. Afhankelijk van het aantal punten kan er een bedrag van € 102,41 tot € 682,76 toegekend worden.

Overzicht van de bedragen geldig vanaf 1 november 2023:

Aantal puntenMinder dan 4 punten in 1e pijlerMinstens 4 punten in 1e pijler
4 tot 5 punten + € 0+ € 102,41
6 tot 8 punten+ € 136,40+ € 525,40
9 tot 11 punten+ € 318,29+ € 525,40
12 tot 14 punten+ € 525,40+ € 525,40
15 tot 17 punten+ € 597,42+ € 597,42
18 tot 20 punten+ € 640,09+ € 640,09
meer dan 20 punten+ € 682,76+ € 682,76
Je gaat niet akkoord met de beslissing?
Vraag een herziening aan bij je kinderbijslagfonds. Je zal dan opnieuw een online vragenlijst moeten invullen. Een herzieningsaanvraag kun je indienen wanneer je over nieuwe elementen beschikt. Bij een nieuwe beslissing worden de vijf voorbije jaren in overweging genomen. Wanneer je niet akkoord gaat met deze beslissing dan kun je beroep aantekenen via de arbeidsrechtbank.
Zijn er nog andere toeslagen die een extra steuntje in de rug kunnen geven?

Er bestaan binnen de kinderbijslag inderdaad nog andere toeslagen. Deze toeslagen zijn steeds gebonden aan een aantal bijkomende voorwaarden waaronder je financiële situatie en/of je gezinssamenstelling. Hieronder sommen we kort even de verschillende mogelijkheden op:

 • Wezenbijslag: een maandelijkse toeslag voor kinderen die één of beide ouders verloren.
 • Toeslag voor kinderen geplaatst in een pleeggezin: maandelijkse toeslag die kan toegekend worden aan de persoon die het geplaatste kind voorafgaand aan de pleegplaatsing opvoedde.
 • Toeslag voor alleenstaande ouders: Maandelijkse toeslag voor ouders die hun kinderen alleen opvoeden en het financieel wat moeilijker hebben.
 • Sociale toeslag: toeslag voor gezinnen die een extra financieel duwtje in de rug wel kunnen gebruiken.
 • Kinderopvangtoeslag: toeslag voor kinderen die naar een Vlaamse niet-inkomensgeralateerde opvang of crèche gaan.
 • Participatietoeslag: toeslagen al dan niet gebaseerd op het gezinsinkomen voor kinderen die naar een Vlaamse of Brusselse Nederlandstalige school gaan Het gaat hier meerbepaald om de kleutertoeslag en de schooltoeslag.

Heb je nog vragen over één van de toeslagen,  of wil je graag een procedure tot aanvraag van deze toeslag voor kinderen met een aandoening opstarten neem contact op met Parentia!


Contacteer ons

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!