FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Studeren met een functiebeperking: op welke hulp heb ik recht?

Studeren met een functiebeperking? Yes, you can! Wist je dat de universiteiten en hogescholen ervoor moeten zorgen dat jongeren met een beperking dezelfde kansen krijgen als andere studenten? In dit artikel ontdek je waar je recht op hebt.

Faciliteiten voor studenten met een functiebeperking

Een functiebeperking is een ander woord voor een aandoening, een beperking of een handicap die je functioneren kan belemmeren. Denk aan een visuele, auditieve of motorische beperking, maar ook aan een chronische ziekte, autisme, epilepsie of psychische aandoeningen. Het is dus een hele brede term. Elke onderwijsinstelling is verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien voor studenten met een beperking. Daarvoor moeten duidelijke procedures opgesteld worden in het onderwijs- en examenreglement, zodat je meteen weet welke faciliteiten jouw onderwijsinstelling voorziet.

Redelijke aanpassingen in alle Belgische onderwijsinstellingen

Zo’n redelijke aanpassingen kunnen zijn: een cursus in brailleversie, een gebarentolk, extra examentijd of meer tijd tussen twee examens.

Voor studenten die in Vlaanderen studeren voorziet het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming nog bijkomende individuele ondersteuning, zoals geld om specifiek lesmateriaal te kunnen voorzien. Die ondersteuning vraag je aan via de sociale voorzieningen van je onderwijsinstelling. Daarnaast werd een Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs opgericht, dat de Vlaamse hogescholen en universiteiten ondersteunt bij het verbeteren van de participatie van studenten met een functiebeperking.

In het Waals Gewest zorgt de AVIQ voor de financiering van pedagogische begeleidingsdiensten die studenten met een handicap kunnen helpen om de vakken die ze volgen in het hoger onderwijs beter onder de knie te krijgen. Om van deze hulp te genieten, moet je echter contact opnemen met een erkend begeleidingscentrum en je aanvraag rechtvaardigen bij de AVIQ.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen studenten met een handicap de hulp van de dienst PHARE inroepen om begeleiding te krijgen (in de vorm van pedagogische of psychopedagogische ondersteuning, een informatiesessie voor docenten of gebarentaalinterpretatie) na de lesuren.

Wat als je universiteit of hogeschool weigert om een aanpassing door te voeren?

Je onderwijsinstelling moet in de eerste plaats motiveren waarom ze een bepaalde aanpassing weigert. Je kunt hiertegen intern beroep aantekenen. Levert dat niets op? Dan is er nog Unia, de openbare instelling die gelijke kansen bevordert en discriminatie bestrijdt. Unia kan je helpen met bemiddeling en eventueel zelfs juridische bijstand verlenen.

Chronisch ziek of lang afwezig? Opgelet voor je Groeipakket (Vlaanderen) of kinderbijslag (Brussel, Wallonië)

Studenten jonger dan 25 jaar die ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten hebben recht op het Groeipakket of de kinderbijslag. Maar als je tijdens het academiejaar ernstig ziek wordt, moet je opletten. Als je niet langer ingeschreven kunt zijn voor 27 studiepunten, verlies je het recht op je kinderbijslag of Groeipakket. Dat kun je voorkomen door erkend te worden als kind met een aandoening.

Bovendien kun je tot de leeftijd van 21 jaar in aanmerking komen voor een verhoogde toeslag op je kinderbijslag. Ontdek hier de voorwaarden voor een bijkomende toeslag voor kinderen met een beperking.

Op zoek naar tips voor je gezinsadministratie? Lees dan onze andere blogartikelen.

Bronnen:
De websites van de Vlaamse hogescholen en universiteiten
Université catholique de Louvain
Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!