FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Mijn kind heeft een handicap, hoe moet ik de zorg betalen?

Als je een kind hebt dat anders is dan anderen , heeft dit vaak speciale ondersteuning nodig. De zorgen voor een kind met speciale ondersteuningsbehoeften eisen wel eens een hoge tol van het gezin. Bovendien kunnen de kosten  voor een kind met beperkingen oplopen.
Om deze kostenlast wat minder zwaar te maken voorziet de overheid een aantal financiële tegemoetkomingen waarop je kind onder bepaalde voorwaarden aanspraak kan maken. Hieronder sommen we de voordelen voor minderjarige kinderen met een beperking even op.


Vlaanderen
Verhoogde gezinsbijslag/zorgpremie
Wanneer je kind getroffen is door een aandoening, of iets meemaakt waardoor hij speciale zorgen nodig heeft, kun je contact opnemen met je uitbetalingsactor om een onderzoek naar verhoging van de gezinsbijslag op te starten. Zij sturen je aanvraag op hun beurt door naar Opgroeien-Team Zoë dewelke je een vragenlijst zal bezorgen. Na ontvangst van die ingevulde vragenlijst zal een wetsdokter je kind onderzoeken. Wanneer de onderzoeken afgerond zijn en de beslissing aangaande het aantal punten definitief is, zal je uitbetalingsactor een elektronisch bericht ontvangen met hierop vermeld het aantal punten dat je kind werd toegekend. Dit heet de score op de medisch-sociale schaal.  Op basis van het aantal punten dat je kind werd toegekend, wordt er mogelijk een maandelijkse zorgtoeslag betaald.
Vlaamse mantelzorgpremie
Als jij of je partner mantelzorger zijn van je kind, en je jaarlijks de zorgverzekering betaalde, kun je een aanvraag indienen voor de zorgpremie. Deze aanvraag doet je via je zorgkas. Veel gemeenten en steden geven een gemeentelijke mantelzorgpremie. Wil je weten of jouw gemeente/stad een mantelzorgpremie uitbetaalt? Neem dan contact op met het gemeentebestuur of het OCMW of surf naar de website www.ma-zo.be
Verhoogde tussenkomst in gezondheidszorg
Als je kind minimum 4 punten toegekend krijgt op de medisch-sociale schaal, is er een hogere tussenkomst in zijn medische kosten. Het FOD Sociale Zekerheid stelt je ziekenfonds in dat geval op de hoogte van haar beslissing. Deze onderneemt de nodige stappen.
Terugbetaling hulpmiddelen
De kans bestaat dat je kind omwille zijn beperking voor de vergemakkelijking van zijn dagdagelijkse bezigheden nood heeft aan bepaalde bijkomende hulpmiddelen. Dit kan gaan om voorwerpen zoals bijvoorbeeld een wandelstok voor blinden en slechtzienden of aangepaste schoenen, maar dit kan ook gaan om medisch materiaal of bijvoorbeeld incontinentie materiaal. De kosten hiervan kunnen stevig oplopen. Via het VAPH (Vlaanderen en Brussel) of AVIQ (Wallonië) kunnen bepaalde hulpmiddelen worden terugbetaald. Een lijst met welke hulpmiddelen worden terugbetaald, en welke budgetten er voorzien zijn vind je terug op hun website.
Fiscale tegemoetkomingen

Wanneer je kind erkend is als persoon met specifieke ondersteuningsbehoeften heb je mogelijk recht op een aantal fiscale voordelen. Wij sommen ze hieronder even voor je op.

 1. Verhoging van de belastingvrije som: De belastingvrije som is het deel van je inkomen waarop je geen belastingen moet betalen. Wanneer het agentschap Opgroeien-Team Zoë je kindje in de eerste pijler minimum 4 punten toekende, wordt deze belastingvrije som verhoogd.
 2. Onroerende voorheffing: een vermindering van de onroerende voorheffing gebeurt automatisch  na de erkenning van je kind.
 3. Erfbelasting: als je kind op een gegeven moment zou erven, heeft hij recht op een vermindering van de erfenisbelasting.
 4. BTW voertuigen: onder bepaalde voorwaarden kan de BTW van het voertuig dat gebruikt wordt om je minderjarig kind met een beperking te vervoeren bij de aankoop van 21% naar 6% herleid worden.
Sociale nutstarieven
 • Energie en water: Vanaf het moment dat je kind erkend is als kind met specifieke ondersteuningsbehoeften, stuurt het FOD Econimie automatisch bericht aan de maatschappij die je van energie (gas/elektriciteit) voorziet. Automatisch wordt je energiefactuur aangepast. Als je in Vlaanderen  woont, krijg je bovendien op dezelfde automatische manier korting op je waterfactuur.
 • Internet/telefonie: Onder bepaalde voorwaarden kun je – als je kind erkend is als kind met specifieke ondersteuningsbehoeften - ook een sociaal tarief genieten voor internet en telefonie. Voor meer informatie neem je contact op met je leverancier.
Korting openbaar vervoer
Wanneer je kind erkend is, heeft hij recht op een korting voor het openbaar vervoer. Hij kan een kortingskaart krijgen. Deze kun je aanvragen in een station van de NMBS, een lijnwinkel of op een TEC of  MIVB kantoor. Bovendien kan er ook een kaart afgeleverd worden voor de begeleider. Als begeleider van een kind met specifieke ondersteuningsbehoefte reis je volledig gratis.
Parkeerkaart
Wanneer je kind erkend is als kind met specifieke ondersteuningsbehoeften en een verminderde mobiliteit heeft, kun je een parkeerkaart voor je kind ontvangen. Hiermee kun je parkeren op de mindervalide parkeerplaatsen. Je kind komt in aanmerking als hij voldoet aan (één van) volgende voorwaarden:
 • minstens 2 punten scoren voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen)
 • getroffen door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • de gezondheidstoestand geeft aanleiding tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • getroffen door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
 • de bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd
Persoonlijk assistentiebudget
Het persoonlijk assistentie budget of kortweg het PAB, is een budget dat de overheid ter beschikking stelt van de budgetbeheerder van het kind. Dit budget is bestemd voor de kosten voor de hulp die je kind nodig heeft in het dagelijkse leven Dit kan gaan om onder andere de hulp voor kinderen bij het  eten, verversen van de luier wanneer het kind incontinent is, maar ook de assistentie die bijvoorbeeld nodig is  om in (een reguliere) school te kunnen functioneren. Die assistent kan een persoon zijn binnen het gezin (bijvoorbeeld een ouder of een broer). Het kan ook in de vorm van professionelen die je hiervoor inhuurt. De persoon die dit budget op zijn minst beheert tot het kind meerderjarig is, de budgetbeheerder, is vaak een ouder. Er kan ook een extern persoon worden aangesteld. Als je vermoed aanspraak te maken op het PAB dan kun je een aanvraag indienen via de Intersectorale Toegangspoort (ITP), een dienst van het Agentschap Opgroeien (Jeugdhulp).
Doe steeds navraag bij de correcte dienst!
Het hangt van verschillende factoren af of je recht hebt op de bovenstaande voordelen. Vroeger moest je zo goed als elk voordeel zelf aanvragen. Vandaag worden de meeste familiale en professionele gegevens in de kruispuntbank verzameld. Diensten zoals uitbetalingsactoren van het Groeipakket, mutualiteiten, … hebben toegang tot de gegevens die relevant zijn om jouw specifieke situatie correct te beoordelen. Hierdoor zal je vaak zelf niets meer moeten ondernemen eens je kindje officieel erkend is. Als je denkt aanspraak te maken op bepaalde voordelen en dit toch niet automatisch werd toegekend, neem dan zeker contact op met de hiervoor bevoegde dienst, om na te gaan of er misschien toch niet ergens iets is misgelopen.
Brussel
Verhoogde kinderbijslag
Wanneer je kind getroffen is door een aandoening, of iets meemaakt waardoor hij speciale zorgen nodig heeft, kun je contact opnemen met je kinderbijslagfonds om een onderzoek naar verhoging van de kinderbijslag op te starten. Zij sturen je aanvraag door naar Iriscare die je een vragenlijst zal bezorgen. Na ontvangst van die ingevulde vragenlijst zal een wetsdokter je kind onderzoeken. Wanneer de onderzoeken afgerond zijn en de beslissing aangaande het aantal punten definitief is, zal je kinderbijslagfonds een elektronisch bericht ontvangen met hierop het aantal punten dat je kind werd toegekend. Dit heet de score op de medisch-sociale schaal. Op basis van het aantal punten dat je kind werd toegekend, wordt er mogelijk een maandelijkse toeslag betaald.
Verhoogde tussenkomst in gezondheidszorg
Als je kind minimum 4 punten toegekend krijgt op de medisch-sociale schaal, is er een hogere tussenkomst in zijn medische kosten. Het FOD Sociale Zekerheid stelt je ziekenfonds in dat geval op de hoogte van haar beslissing. Deze onderneemt de nodige stappen.
Terugbetaling hulpmiddelen
De kans bestaat dat je kind omwille zijn beperking voor de vergemakkelijking van zijn dagdagelijkse bezigheden nood heeft aan bepaalde bijkomende hulpmiddelen. Dit kan gaan om voorwerpen zoals bijvoorbeeld een wandelstok voor blinden en slechtzienden of aangepaste schoenen,  maar dit kan ook gaan om medisch materiaal of bijvoorbeeld incontinentie materiaal. De kosten hiervan kunnen stevig oplopen. Via het VAPH (Vlaanderen en Brussel) of AVIQ (Wallonië) kunnen bepaalde hulpmiddelen worden terugbetaald. Een lijst met welke hulpmiddelen worden terugbetaald, en welke budgetten er voorzien zijn vind je terug op hun website.
Fiscale tegemoetkomingen

Wanneer je kind erkend is als persoon met specifieke ondersteuningsbehoeften heb je mogelijk recht op een aantal fiscale voordelen. Wij sommen ze hieronder even voor je op.

 1. Verhoging van de belastingvrije som: De belastingvrije som is het deel van je inkomen waarop je geen belastingen moet betalen.  Wanneer het FOD Sociale Zekerheid of Iriscare je kindje in de eerste pijler minimum 4 punten toekende, wordt deze belastingvrije som verhoogd.
 2. Onroerende voorheffing: een vermindering van de onroerende voorheffing gebeurt automatisch  na de erkenning van je kind.
 3. BTW voertuigen: onder bepaalde voorwaarden kan de BTW van het voertuig dat gebruikt wordt om je minderjarig kind met een beperking te vervoeren bij de aankoop van 21% naar 6% herleid worden.
Sociale nutstarieven
 • Energie en water: Vanaf het moment dat je kind erkend is als kind met specifieke ondersteuningsbehoeften, stuurt het FOD Economie automatisch bericht aan de maatschappij die je van energie (gas/elektriciteit) voorziet. Automatisch wordt je energiefactuur aangepast.
 • Internet/telefonie: Onder bepaalde voorwaarden kan je – als je kind erkend is als kind met specifieke ondersteuningsbehoeften - ook een sociaal tarief genieten voor internet en telefonie. Voor meer informatie neem je contact op met je leverancier.
Korting openbaar vervoer
Wanneer je kind erkend is, heeft hij recht op een korting voor het openbaar vervoer. Hij kan een kortingskaart krijgen. Deze kan je aanvragen in een station van de NMBS, een lijnwinkel of op een TEC of  MIVB kantoor. Bovendien kan er ook een kaart afgeleverd worden voor de begeleider. Als begeleider van een kind met specifieke ondersteuningsbehoefte reis je volledig gratis.
Parkeerkaart
Wanneer je kind erkend is als kind met specifieke ondersteuningsbehoeften en een verminderde mobiliteit heeft, kun je een parkeerkaart voor je kind ontvangen. Hiermee kun je parkeren op de mindervalide parkeerplaatsen. Je kind komt in aanmerking als hij voldoet aan (één van) volgende voorwaarden:
 • minstens 2 punten scoren voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen)
 • getroffen door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • de gezondheidstoestand geeft aanleiding tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • getroffen door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
 • de bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd
Persoonlijk assistentiebudget
Het persoonlijk assistentie budget of kortweg het PAB, is een budget dat de overheid ter beschikking stelt van de budgetbeheerder van het kind. Dit budget is bestemd voor de kosten voor de hulp die je kind nodig heeft in het dagelijkse leven Dit kan gaan om onder andere de hulp voor kinderen bij het  eten, verversen van de luier wanneer het kind incontinent is, maar ook de assistentie die bijvoorbeeld nodig is  om in (een reguliere) school te kunnen functioneren. Die assistent kan een persoon zijn binnen het gezin (bijvoorbeeld een ouder of een broer). Het kan ook in de vorm van professionelen die je hiervoor inhuurt. De persoon die dit budget op zijn minst beheert tot het kind meerderjarig is, de budgetbeheerder, is vaak een ouder. Er kan ook een extern persoon worden aangesteld. Als je vermoed aanspraak te maken op het PAB dan kan je een aanvraag indienen via de Intersectorale Toegangspoort (ITP), een dienst van het Agentschap Opgroeien (Jeugdhulp).
Doe steeds navraag bij de correcte dienst!
Het hangt van verschillende factoren af of je recht hebt op de bovenstaande voordelen. Vroeger moest je zo goed als elk voordeel zelf aanvragen. Vandaag worden de meeste familiale en professionele gegevens in de kruispuntbank verzameld. Diensten zoals kinderbijslagfondsen, mutualiteiten, … hebben toegang tot de gegevens die relevant zijn om jouw specifieke situatie correct te beoordelen. Hierdoor zal je vaak zelf niets meer moeten ondernemen eens je kindje officieel erkend is. Als je denkt aanspraak te maken op bepaalde voordelen en dit toch niet automatisch werd toegekend, neem dan zeker contact op met de hiervoor bevoegde dienst, om na te gaan of er misschien toch niet ergens iets is misgelopen.
Wallonië
Verhoogde kinderbijslag
Wanneer je kind getroffen is door een aandoening, of iets meemaakt waardoor hij speciale zorgen nodig heeft, kun je contact opnemen met je kinderbijslagfonds  om een onderzoek naar verhoging van de kinderbijslag op te starten. Zij sturen je aanvraag door naar het AVIQ dewelke je een vragenlijst zal bezorgen. Na ontvangst van die ingevulde vragenlijst zal een wetsdokter je kind onderzoeken. Wanneer de onderzoeken afgerond zijn en de beslissing aangaande het aantal punten definitief is, zal je kinderbijslagfonds een elektronisch bericht ontvangen met hierop het aantal punten dat je kind werd toegekend. Dit heet de score op de medisch-sociale schaal. Op basis van het aantal punten dat je kind werd toegekend, wordt er mogelijk een maandelijkse toeslag betaald.
Verhoogde tussenkomst in gezondheidszorg
Als je kind minimum 4 punten toegekend krijgt op de medisch-sociale schaal, is er een hogere tussenkomst in zijn medische kosten. Het FOD Sociale Zekerheid stelt je ziekenfonds in dat geval op de hoogte van haar beslissing. Deze onderneemt de nodige stappen.
Terugbetaling hulpmiddelen
De kans bestaat dat je kind omwille zijn beperking voor de vergemakkelijking van zijn dagdagelijkse bezigheden nood heeft aan bepaalde bijkomende hulpmiddelen. Dit kan gaan om voorwerpen zoals bijvoorbeeld een wandelstok voor blinden en slechtzienden of aangepaste schoenen,  maar dit kan ook gaan om medisch materiaal of bijvoorbeeld incontinentie materiaal. De kosten hiervan kunnen stevig oplopen. Via het VAPH (Vlaanderen en Brussel) of AVIQ (Wallonië) kunnen bepaalde hulpmiddelen worden terugbetaald. Een lijst met welke hulpmiddelen worden terugbetaald, en welke budgetten er voorzien zijn vind je terug op hun website.
Fiscale tegemoetkomingen

Wanneer je kind erkend is als persoon met specifieke ondersteuningsbehoeften heb je mogelijk recht op een aantal fiscale voordelen. Wij sommen ze hieronder even voor je op.

 1. Verhoging van de belastingvrije som: De belastingvrije som is het deel van je inkomen waarop je geen belastingen moet betalen.  Wanneer het AVIQ je kindje in de eerste pijler minimum 4 punten toekende, wordt deze belastingvrije som verhoogd.
 2. Onroerende voorheffing: een vermindering van de onroerende voorheffing gebeurt automatisch  na de erkenning van je kind.
 3. BTW voertuigen: onder bepaalde voorwaarden kan de BTW van het voertuig dat gebruikt wordt om je minderjarig kind met een beperking te vervoeren bij de aankoop van 21% naar 6% herleid worden.
Sociale nutstarieven
 • Energie en water: Vanaf het moment dat je kind erkend is als kind met specifieke ondersteuningsbehoeften, stuurt het FOD Economie automatisch bericht aan de maatschappij die je van energie (gas/elektriciteit) voorziet. Automatisch wordt je energiefactuur aangepast.
 • Internet/telefonie: Onder bepaalde voorwaarden kan je – als je kind erkend is als kind met specifieke ondersteuningsbehoeften - ook een sociaal tarief genieten voor internet en telefonie. Voor meer informatie neem je contact op met je leverancier.
 • Kijkgeld: Wie in Wallonië woont, betaalt belastingen op zijn televisietoestel. Als persoon met een handicap heb je recht op een vrijstelling op dit kijkgeld. Je vraag dit aan bij de DGO Fiscaliteit.
Korting openbaar vervoer
Wanneer je kind erkend is, heeft hij recht op een korting voor het openbaar vervoer. Hij kan een kortingskaart krijgen. Deze kan je aanvragen in een station van de NMBS, een lijnwinkel of op een TEC of  MIVB kantoor. Bovendien kan er ook een kaart afgeleverd worden voor de begeleider. Als begeleider van een kind met specifieke ondersteuningsbehoefte reis je volledig gratis.
Parkeerkaart
Wanneer je kind erkend is als kind met specifieke ondersteuningsbehoeften en een verminderde mobiliteit heeft, kun je een parkeerkaart voor je kind ontvangen. Hiermee kun je parkeren op de mindervalide parkeerplaatsen. Je kind komt in aanmerking als hij voldoet aan (één van) volgende voorwaarden:
 • minstens 2 punten scoren voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen)
 • getroffen door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • de gezondheidstoestand geeft aanleiding tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • getroffen door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
 • de bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd
Persoonlijk assistentiebudget
Het persoonlijk assistentie budget of kortweg het PAB, is een budget dat de overheid ter beschikking stelt van de budgetbeheerder van het kind. Dit budget is bestemd voor de kosten voor de hulp die je kind nodig heeft in het dagelijkse leven Dit kan gaan om onder andere de hulp voor kinderen bij het  eten, verversen van de luier wanneer het kind incontinent is, maar ook de assistentie die bijvoorbeeld nodig is  om in (een reguliere) school te kunnen functioneren. Die assistent kan een persoon zijn binnen het gezin (bijvoorbeeld een ouder of een broer). Het kan ook in de vorm van professionelen die je hiervoor inhuurt. De persoon die dit budget op zijn minst beheert tot het kind meerderjarig is, de budgetbeheerder, is vaak een ouder. Er kan ook een extern persoon worden aangesteld. Als je vermoed aanspraak te maken op het PAB dan kan je een aanvraag indienen  bij het AVIQ.
Doe steeds navraag bij de correcte dienst!
Het hangt van verschillende factoren af of je recht hebt op de bovenstaande voordelen. Vroeger moest je zo goed als elk voordeel zelf aanvragen. Vandaag worden de meeste familiale en professionele gegevens in de kruispuntbank verzameld. Diensten zoals kinderbijslagfondsen, mutualiteiten, … hebben toegang tot de gegevens die relevant zijn om jouw specifieke situatie correct te beoordelen. Hierdoor zal je vaak zelf niets meer moeten ondernemen eens je kindje officieel erkend is. Als je denkt aanspraak te maken op bepaalde voordelen en dit toch niet automatisch werd toegekend, neem dan zeker contact op met de hiervoor bevoegde dienst, om na te gaan of er misschien toch niet ergens iets is misgelopen.

Bronnen:

 • My Handicap
 • FOD Sociale Zekerheid
 • VAPH

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!