Bijkomende toeslag voor een kind met een beperking

Bijkomende toeslag voor een kind met een beperking

Bijkomende toeslag voor een kind met een beperking

Wie heeft recht op de bijkomende toeslag?

Wat zijn de pijlers van de bijkomende toeslag?

Bijkomende toeslag voor een kind met een beperking

Hoeveel bedraagt het supplement?

Hoe moet je de bijkomende toeslag aanvragen?

Bijkomende toeslag voor een kind met een beperking

Wat als je niet akkoord gaat met de beslissing?

Krijg je nog een bijkomende toeslag als je kind volwassen is?

Bijkomende toeslag voor een kind met een beperking

Mijn kind is 21 jaar, heb ik nog recht op een toeslag?

Wat als je kind een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)krijgt?