kind met beperking

Kind met een beperking

zorgtoeslag

Wie heeft recht op de bijkomende toeslag?

kindje met syndroom van down

Hoe moet je de bijkomende toeslag aanvragen?

Kind met een beperking

Hoeveel bedraagt het supplement?

Krijg je nog een bijkomende toeslag als je kind volwassen is?

atleet in rolstoel

Mijn kind is 21 jaar, heb ik nog recht op een toeslag ?

Wat als je kind een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)krijgt?