kind met beperking

Kind met een beperking

zorgtoeslag

Wie heeft recht op de bijkomende toeslag?

kindje met syndroom van down

Hoe moet je de bijkomende toeslag aanvragen?

Krijg je nog een bijkomende toeslag als je kind volwassen is?

Indien je kind lijdt aan een aandoening, heb je onvoorwaardelijk recht op de bijkomende toeslag tot 31 augustus van het jaar waarin je kind 18 jaar wordt. Je zoon of dochter is 18 jaar of ouder, werkt of ontvangt een sociale uitkering? Weet dan dat deze situaties een invloed kunnen hebben op de betaling van het supplement of het basisbedrag, afhankelijk van de geboortedatum voor of na 1 januari 2001.

Kinderen geboren voor 1 januari 2001

Je kind geboren voor 1 januari 2001 heeft geen recht op de bijkomende toeslag als:

  • je kind een activiteit uitoefent die onderworpen is aan de sociale zekerheid (buiten activiteit beschutte werkplaats, leercontract met inkomsten onder toegelaten grensbedrag van € 562,93 bruto per maand, studentencontract, IBO-contract)
  • je kind ontvangt een sociale uitkering (werkloosheid/arbeidsongeschiktheid) afkomstig van een tewerkstelling onderworpen aan de sociale zekerheid.

Je kind geboren voor 1 januari 2001 heeft wel recht op de bijkomende toeslag als:

  • Je kind onderwijs volgt in het systeem van alternerend leren en werken en zijn inkomsten het grensbedrag van € 562,93 bruto per maand niet overschrijden
  • Je kind een recht opent op kinderbijslag als student en minder dan 240u/trimester werkt (buiten tewerkstelling als student)
  • Je kind een activiteit uitoefent tijdens zijn beroepsinschakelingstijd waarvan de inkomsten minder bedragen dan het toegelaten bedrag van € 562,93 bruto per maand. 

Ongeacht de situatie, je kind wordt in rekening gebracht bij de toekenning van de rangen aan de andere kinderen van het gezin.

Kind geboren vanaf 1 januari 2001

Het kind geboren vanaf 1 januari 2001 heeft geen recht op het basisbedrag als:

  • Je kind werkt meer dan 240u/trimester (buiten tewerkstelling als student, zelfstandige zonder sociale bijdrage en alternerende opleiding).
  • Je kind ontvangt een sociale uitkering (ziekte, invaliditeit, werkongeval, beroepsziekte) afkomstig uit een niet toegelaten activiteit.
  • Je kind een werkloosheidsuitkering ontvangt of een vergoeding in het kader van een loopbaanonderbreking.
  • Je kind een uitkering ontvangt die het toegelaten grensbedrag van € 562,93 bruto per maand overschrijdt, in het kader van een ondernemingsopleiding of een opleiding in het teken van werkplekleren.

Ongeacht de situatie, je kind wordt in rekening gebracht bij de toekenning van de rangen aan de andere kinderen van het gezin.

Kind met een beperking

Hoeveel bedraagt de bijkomende toeslag?

atleet in rolstoel

Krijg je nog een bijkomende toeslag als je kind 21 jaar is?