kind met beperking

De zorgtoeslag

zorgtoeslag

Wie heeft recht op de zorgtoeslag?

kindje met syndroom van down

Hoe moet je de zorgtoeslag aanvragen?

Krijg je nog een zorgtoeslag als je kind volwassen is?

Tot de maand waarin je kind met een aandoening 18 jaar wordt, heeft het onvoorwaardelijk recht op de zorgtoeslag. Als je zoon of dochter 18 jaar of ouder is en werkt of een sociale uitkering ontvangt, kan dat een reden zijn om de zorgtoeslag niet meer te ontvangen.

Je hebt recht op de zorgtoeslag als:

 • Je kind werkt in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of in een bedrijf voor aangepast werk (een maatwerkbedrijf).
 • Je kind een tewerkstelling of bezoldigde stage uitoefent in het kader van een praktische opleiding in het systeem alternerend leren en werken.
 • Je kind werkt in het kader van een leerovereenkomst.

Je ontvangt geen zorgtoeslag als:

 • Je kind meer dan 475 uur per jaar werkt als student (verminderde sociale bijdragen).
 • Je kind meer dan 80 uur per maand werkt (gewone sociale bijdragen).
 • Je kind werkt als zelfstandige en bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep.
atleet in rolstoel

Krijg je nog een zorgtoeslag als je kind 21 jaar is?

Hoeveel bedraagt de toeslag voor kinderen geboren voor 1 januari 2019?

zorgtoeslag

Hoeveel bedraagt de toeslag voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019?

Tot wanneer is een beslissing geldig voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019?

tijd

Tot wanneer is een beslissing geldig als je zowel kinderen hebt geboren voor als vanaf 1 januari 2019?

Er is vertraging bij de ambtshalve herziening. Blijf ik de zorgtoeslag ontvangen?

Je ontvangt een zorgtoeslag en weet dat er heel wat papierwerk bij komt kijken. Wat gebeurt er als er een vertraging is in de ambtshalve herziening? Je vindt alvast een antwoord  op je vragen in deze FAQ.

 

De beslissing loopt af en de ambtshalve herziening heeft vertraging. Ontvang ik verder mijn zorgtoeslag?

Je stuurde de inlichtingenformulieren met psychosociale en medische gegevens terug en Opgroeien-Team Zoë heeft ze geregistreerd voor het einde van de laatste beslissing? Je ontvangt de zorgtoeslag verder in afwachting van een nieuwe, definitieve beslissing. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen, de doorbetaling gebeurt automatisch.

Hoelang wordt de zorgtoeslag doorbetaald?

Opgroeien-Team Zoë heeft je inlichtingsformulieren* kunnen registreren voor het einde van de beslissing maar deze niet tijdig kunnen verwerken?

We betalen de zorgtoeslag door tot de arts van Opgroeien een nieuwe medische beslissing neemt, of tot aan de uiterste leeftijd van 21 jaar waar je de zorgtoeslag kunt ontvangen, voor zover er nog een recht bestaat op gezinsbijslag.

*Inlichtingsformulieren:

 • het psychosociaal inlichtingenformulier (formulier A)
 • het medisch inlichtingenformulier (formulier B)

Ik heb mijn zorgtoeslag niet meer gekregen. In het nieuws lees ik dat die nu wordt betaald in afwachting van een beslissing, klopt dit?

Heb je de ingevulde formulieren* op tijd verstuurd waardoor team Zoë deze voor het einde van de laatste beslissing heeft kunnen registreren? Je ontvangt verder de zorgtoeslag in afwachting van een nieuwe, definitieve beslissing. Is je dossier in orde, dan betalen we de bedragen uit in de maand maart 2021. Voor de periode dat je geen zorgtoeslag ontving door de vertraging in de ambtshalve herziening, betalen we je de bedragen met terugwerkende kracht.

*Inlichtingsformulieren:

 • het psychosociaal inlichtingenformulier (formulier A)
 • het medisch inlichtingenformulier (formulier B)

Wat met de andere rechten die aan de erkenning van mijn kind zijn beperking verbonden zijn?

Door de verlenging van de zorgtoeslag, behoud je ook deze rechten (vb. parkeerkaart, sociaal tarief gas en elektriciteit, zorgbudget). Bij vragen hierover kun je altijd bij de bevoegde dienst terecht.

Wat gebeurt er wanneer Parentia een nieuwe medische beslissing ontvangt?

Eens er een nieuwe medische beslissing is, betalen we je het bedrag uit dat hoort bij die nieuwe beslissing.

 • Het resultaat van de nieuwe medische beslissing vermeldt een lager aantal punten:
  Door deze beslissing kun je recht hebben op een lager bedrag zorgtoeslag. Betaalden we je een te hoog bedrag uit in de periode dat er nog geen nieuwe medische beslissing werd genomen? Deze bedragen moet je niet terugbetalen.
 • Het resultaat van de nieuwe medische beslissing vermeldt een hoger aantal punten:
  Heb je door deze beslissing recht op een hoger bedrag zorgtoeslag, dan ontvang je het verschilbedrag met terugwerkende kracht tot de einddatum van de vorige medische beslissing.

Alle formulieren zijn op tijd teruggestuurd naar Opgroeien-Team Zoë maar ik ontvang toch niet de zorgtoeslag voor mijn kind. Hoe komt dat?

Parentia heeft geen volledig zicht op het dossier van je kind. Team Zoë van het Agentschap Opgroeien is hiervoor bevoegd en kan je hierover informeren.

De formulieren zijn niet op tijd teruggestuurd naar Opgroeien-Team Zoë. Ontvang ik dan nog verder de zorgtoeslag?

We kunnen je de zorgtoeslag niet verder doorbetalen. De doorbetaling gebeurt alleen wanneer Opgroeien-Team Zoë de inlichtingsformulieren* voor de ambtshalve herziening van je ontving, maar niet tijdig kon verwerken.

Heb je de formulieren te laat opgestuurd, dan kom je niet in aanmerking voor een doorbetaling van de zorgtoeslag.

*Inlichtingsformulieren:

 • het psychosociaal inlichtingenformulier (formulier A)
 • het medisch inlichtingenformulier (formulier B)

De beslissing van mijn kind loopt nog even maar ik stuurde de documenten nog niet terug om een bepaalde reden. Betaalt Parentia de zorgtoeslag door als ik nog niet alle formulieren heb kunnen terugsturen voor het einde van de huidige beslissing?

Team Zoë moet alle inlichtingsformulieren* voor het einde van de huidige beslissing kunnen registreren, zo niet kunnen ze geen nieuwe beslissing nemen. Gevolg: er komt een onderbreking in de betaling van de zorgtoeslag. Een ambtshalve doorbetaling is enkel mogelijk als Team Zoë de inlichtingsformulieren voor het einde van de huidige beslissing kan registreren, maar niet tijdig kan verwerken.

*Inlichtingsformulieren:

 • het psychosociaal inlichtingenformulier (formulier A)
 • het medisch inlichtingenformulier (formulier B)

Wanneer start een ambtshalve herziening op

Zes maanden vóór het verstrijken van de einddatum van de vorige medische beslissing start Team Zoë een ambtshalve herziening op.

Ik heb nog vragen over de behandeling van mijn aanvraagdossier of ik heb de formulieren niet ontvangen. Waar kan ik terecht?

Parentia heeft geen zicht op het aanvraagdossier van je kind. Team Zoë van het agentschap Opgroeien behandelt het aanvraagdossier. Je kunt met je vragen terecht bij Team Zoë

Bij wie kan ik terecht voor opmerkingen of klachten over deze voorlopige toekenning?

Voor opmerkingen of klachten over deze voorlopige toekenning kun je terecht bij de Klachten- en Bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket: