Zorgtoeslag voor kinderen met een beperking

Zorgtoeslag voor kinderen met een beperking

Zorgtoeslag voor kinderen met een beperking

Wie heeft recht op de zorgtoeslag?

Wat zijn de pijlers van de zorgtoeslag?

Zorgtoeslag voor kinderen met een beperking

Hoeveel zorgtoeslag ontvang je?

Zorgtoeslag voor kinderen met een beperking

Hoe moet je de zorgtoeslag aanvragen?

Zorgtoeslag voor kinderen met een beperking

Tot wanneer is een beslissing geldig?

Zorgtoeslag voor kinderen met een beperking

Wat als je niet akkoord gaat met de beslissing?

Krijg je nog een zorgtoeslag als je kind volwassen is?

Tot de maand waarin je kind met een aandoening 18 jaar wordt, heeft het onvoorwaardelijk recht op de zorgtoeslag. Als je zoon of dochter 18 jaar of ouder is en werkt of een sociale uitkering ontvangt, kan dat een reden zijn om de zorgtoeslag niet meer te ontvangen.

Je hebt recht op de zorgtoeslag als:

 • Je kind werkt in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of in een bedrijf voor aangepast werk (een maatwerkbedrijf).
 • Je kind een tewerkstelling of bezoldigde stage uitoefent in het kader van een praktische opleiding in het systeem alternerend leren en werken.

Je ontvangt geen zorgtoeslag als:

 • Je kind meer dan 600 uur per jaar werkt als student (verminderde sociale bijdragen).
 • Je kind meer dan 80 uur per maand werkt (gewone sociale bijdragen).
 • Je kind werkt als zelfstandige en bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep.
Zorgtoeslag voor kinderen met een beperking

Krijg je nog een zorgtoeslag als je kind 21 jaar is?

Wat als je kind een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)krijgt?

De minimumleeftijd om een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT) te ontvangen is verlaagd van 21 naar 18 jaar. Vanaf 1 juni 2021 wordt er geen zorgtoeslag meer uitbetaald voor de jongeren die een IT of IVT ontvangen.

Zorgtoeslag of IVT/IT? De ouders maken zelf de keuze.

Een zorgtoeslag kan niet gelijktijdig uitbetaald worden met een IVT en/of een IT.

Het aantal punten op de medisch-sociale schaal, dat het recht op zorgtoeslag bepaalt, blijft wel geldig. Zo blijft de jongere van het maandelijks basisbedrag van het Groeipakket genieten. Ontvangt de jongere ook een basisondersteuningsbudget (BOB)? Informeer bij de zorgkas om na te gaan of het BOB gecombineerd kan worden met een IVT of een IT.

Ouders maken zelf de keuze:

 • Je kiest ervoor de zorgtoeslag te ontvangen. Zes maanden voor het einde van de toekenningstermijn wordt het dossier van je kind automatisch herzien.
 • Of je doet een aanvraag voor een IVT of een IT bij de FOD Sociale Zekerheid en je kiest daarna om de uitbetaling van de zorgtoeslag stop te zetten.

Zolang er een recht op zorgtoeslag is vastgesteld, behoud je het recht op het maandelijkse basisbedrag van het Groeipakket. Het is dus belangrijk om de specifieke ondersteuningsbehoefte te laten vaststellen bij een ambtshalve herziening, ook al kies je voor een IVT/IT.

Welke keuze is nu het meest voordelige?

Vergelijk niet enkel de bedragen van deze tegemoetkomingen maar bekijk ook de bijkomende voordelen, zoals het BOB als mogelijk bijkomende recht.

 • Het bedrag van de zorgtoeslag kun je raadplegen via je account  My Parentia of op onze website.
 • Het bedrag van een IVT en/of een IT kun je inschatten via de simulatietool bedrag IVT/IT op de website van DG Personen met een handicap onder ‘Downloads’.
 • Het basisondersteuniningsbudget (BOB) of zorgbudget voor personen met een beperking bedraagt steeds € 300/maand, uitbetaald door de zorgkas. 

Hoe de betaling van de zorgtoeslag stopzetten?

Je hoeft niets te ondernemen. Via DGHAN (Directie Generaal Personen met een handicap) wordt Parentia op de hoogte gebracht van welk kind een IVT/IT ontvangt. Parentia onderneemt dan de nodige stappen.

Hoe vraag je een IVT of IT aan voor je kind?

Je dient een aanvraag voor IVT of IT in bij de FOD Sociale Zekerheid.

Alle jongeren ouder dan 17 krijgen een uitnodiging (en eventueel een herinneringsbrief) van de FOD om hun recht op IVT en/of IT automatisch te laten onderzoeken.

Er is vertraging bij de ambtshalve herziening. Blijf ik de zorgtoeslag ontvangen?

Je ontvangt een zorgtoeslag en weet dat er heel wat papierwerk bij komt kijken. Wat gebeurt er als er een vertraging is in de ambtshalve herziening? Je vindt alvast een antwoord  op je vragen in deze FAQ.

De beslissing loopt af en de ambtshalve herziening heeft vertraging. Ontvang ik verder mijn zorgtoeslag?

Je stuurde de inlichtingenformulieren met psychosociale en medische gegevens terug en Opgroeien-Team Zoë heeft ze geregistreerd voor het einde van de laatste beslissing? Je ontvangt de zorgtoeslag verder in afwachting van een nieuwe, definitieve beslissing. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen, de doorbetaling gebeurt automatisch.

Hoelang wordt de zorgtoeslag doorbetaald?

Opgroeien-Team Zoë heeft je inlichtingenformulieren* kunnen registreren voor het einde van de beslissing maar deze niet tijdig kunnen verwerken?

We betalen de zorgtoeslag door tot de arts van Opgroeien een nieuwe medische beslissing neemt, of tot aan de uiterste leeftijd van 21 jaar waar je de zorgtoeslag kunt ontvangen, voor zover er nog een recht bestaat op gezinsbijslag.
*Inlichtingenformulieren:

 • het psychosociaal inlichtingenformulier (formulier A)
 • het medisch inlichtingenformulier (formulier B)

Ik heb mijn zorgtoeslag niet meer gekregen. In het nieuws lees ik dat die nu wordt betaald in afwachting van een beslissing, klopt dit?

Heb je de ingevulde formulieren* op tijd verstuurd waardoor team Zoë deze voor het einde van de laatste beslissing heeft kunnen registreren? Je ontvangt verder de zorgtoeslag in afwachting van een nieuwe, definitieve beslissing. Is je dossier in orde, dan betalen we de bedragen uit in de maand maart 2021. Voor de periode dat je geen zorgtoeslag ontving door de vertraging in de ambtshalve herziening, betalen we je de bedragen met terugwerkende kracht.
*Inlichtingenformulieren:

 • het psychosociaal inlichtingenformulier (formulier A)
 • het medisch inlichtingenformulier (formulier B)

Wat met de andere rechten die aan de erkenning van mijn kind zijn beperking verbonden zijn?

Door de verlenging van de zorgtoeslag, behoud je ook deze rechten (bijv. parkeerkaart, sociaal tarief gas en elektriciteit, zorgbudget). Bij vragen hierover kun je altijd bij de bevoegde dienst terecht.

Wat gebeurt er wanneer Parentia een nieuwe medische beslissing ontvangt?

Eens er een nieuwe medische beslissing is, betalen we je het bedrag uit volgens die nieuwe beslissing.

 • Het resultaat van de nieuwe medische beslissing vermeldt een lager aantal punten:

Door deze beslissing kun je recht hebben op een lager bedrag zorgtoeslag. Betaalden we je een te hoog bedrag uit in de periode dat er nog geen nieuwe medische beslissing werd genomen? Dan moet je die bedragen niet terugbetalen.

 • Het resultaat van de nieuwe medische beslissing vermeldt een hoger aantal punten:

Heb je door deze beslissing recht op een hoger bedrag zorgtoeslag, dan ontvang je het verschilbedrag met terugwerkende kracht tot de einddatum van de vorige medische beslissing.

Alle formulieren zijn op tijd teruggestuurd naar Opgroeien-Team Zoë maar ik ontvang toch nog geen zorgtoeslag voor mijn kind. Hoe komt dat?

Parentia heeft geen volledig zicht op het dossier van je kind. Team Zoë van het Agentschap Opgroeien is hiervoor bevoegd en kan je hierover informeren.

De formulieren zijn niet op tijd teruggestuurd naar Opgroeien-Team Zoë. Ontvang ik dan nog verder de zorgtoeslag?

We kunnen je de zorgtoeslag niet verder doorbetalen. De doorbetaling gebeurt alleen wanneer Opgroeien-Team Zoë de inlichtingenformulieren* voor de ambtshalve herziening van je ontving, maar niet tijdig kon verwerken.

Heb je de formulieren te laat opgestuurd, dan kom je niet in aanmerking voor een doorbetaling van de zorgtoeslag.
*Inlichtingenformulieren:

 • het psychosociaal inlichtingenformulier (formulier A)
 • het medisch inlichtingenformulier (formulier B)

De beslissing van mijn kind loopt nog even maar ik stuurde de documenten nog niet terug om een bepaalde reden. Betaalt Parentia de zorgtoeslag door als ik nog niet alle formulieren heb kunnen terugsturen voor het einde van de huidige beslissing?

Team Zoë moet alle inlichtingenformulieren* voor het einde van de huidige beslissing kunnen registreren, zo niet kunnen ze geen nieuwe beslissing nemen. Gevolg: er komt een onderbreking in de betaling van de zorgtoeslag. Een ambtshalve doorbetaling is enkel mogelijk als Team Zoë de inlichtingsformulieren voor het einde van de huidige beslissing kan registreren, maar niet tijdig kan verwerken.
*Inlichtingenformulieren

 • het psychosociaal inlichtingenformulier (formulier A)
 • het medisch inlichtingenformulier (formulier B)

Wanneer start een ambtshalve herziening op?

Zes maanden vóór het verstrijken van de einddatum van de vorige medische beslissing start Team Zoë een ambtshalve herziening op.

Ik heb nog vragen over de behandeling van mijn aanvraagdossier of ik heb de formulieren niet ontvangen. Waar kan ik terecht?

Parentia heeft geen zicht op het aanvraagdossier van je kind. Team Zoë van het agentschap Opgroeien behandelt het aanvraagdossier. Je kunt met je vragen terecht bij Team Zoë

Bij wie kan ik terecht voor opmerkingen of klachten over deze voorlopige toekenning?

Voor opmerkingen of klachten over deze voorlopige toekenning kun je terecht bij de Klachten- en Bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket: