weeskind

Wezentoeslag

weeskind

Wie heeft recht op wezentoeslag?

Hoe en wanneer de wezentoeslag aanvragen?

eenzaam kind

Een bijzonder geval: een geadopteerd weeskind

droevig weeskind

Wanneer verlies je het recht op verhoogde wezenbijslag bij een overlijden voor 1 januari 2019?

babykoets

verloren kind

Wanneer verlies je het recht op wezentoeslag bij een overlijden vanaf 1 januari 2019?