Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Ik ga hertrouwen. Heeft dit invloed op het Groeipakket of kinderbijslag van mijn kind?

Je hebt opnieuw de ware gevonden én jullie gaan hertrouwen of samenwonen? Proficiat! Maar heeft dit een gevolg op het Groeipakket (Vlaanderen) of kinderbijslag (Brussel, Wallonië) van je kinderen? Parentia legt je uit wanneer dit invloed heeft bij nieuwe samengestelde gezinnen.
In sommige gevallen kan hertrouwen een invloed hebben op de bedragen die je ontvangt voor je kinderen. We zetten hieronder alles op een rijtje.

Welk invloed heeft hertrouwen op het Groeipakket of de kinderbijslag van je kind?

Als je hertrouwt of gaat samenwonen, dan brengt je gemeentebestuur Parentia onmiddellijk op de hoogte van je gezinswijziging.

Hertrouwen of samenwonen kan belangrijke gevolgen hebben voor de uitbetalingen van de sociale toeslagen, eenoudertoeslagen, wezenbijslag of (half)wezentoeslag, en schooltoeslag als de kinderen naar een school gaan in het Nederlandstalig onderwijs.

Per regio verschillen de bedragen die je gaat ontvangen. Lees hieronder de vereisten van de regio die jou het Groeipakket of de kinderbijslag uitbetaalt.
Vlaanderen
Verandert er iets aan het basisbedrag?

Het feit dat je hertrouwt of samen gaat wonen, heeft geen invloed op het basisbedrag dat je ontvangt voor je kind(eren).

 • Zijn je kinderen geboren voor 1 januari 2019? Dan behouden ze het vastgeklikt bedrag dat je al ontvangt voor je een nieuw samengesteld gezin gaat vormen.
 • Zijn je kinderen geboren na 1 januari 2019? Dan behoud je het basisbedrag van € 176,66.
Wat betekent dit voor je sociale toeslag?

Misschien ontvang je al een sociale toeslag omdat je jaarlijkse brutogezinsinkomen onder de inkomstengrens ligt.

 • Wanneer je gaat samenwonen, dan wordt jullie brutogezinsinkomen samengeteld. Of je nu hertrouwd bent of niet, speelt geen rol. Blijft jullie totaalbedrag onder de grens? Dan ontvang je nog steeds een sociale toeslag.
 • Ontvang je een eenoudertoeslag? Dan zal je deze verliezen; maar je kunt wel nog recht hebben op een sociale toeslag als jullie gezamenlijke brutogezinsinkomen onder een bepaalde grens ligt.

Lees meer over de sociale toeslag.

Wat betekent dit voor de wezenbijslag of (half)wezentoeslag?

Of er iets wijzigt aan het bedrag dat je ontvangt hangt af van de datum van wanneer je wezenbijslag of (half)wezentoeslag ontvangt.

 • Heb je al recht op wezenbijslag vóór 1 januari 2019? Dan verlies je de wezenbijslag en wordt het basisbedrag uitbetaald op het moment dat je gaat samenwonen met iemand die geen bloed- of aanverwante is tot de 3e graad.
 • Is een ouder overleden na 1 januari 2019? Dan blijf je recht hebben op de (half)wezentoeslag die je nu ontvangt voor je kind(eren).

Op onze pagina ‘Wezentoeslag’ vind je meer informatie.

Wat betekent dit voor de schooltoeslag?

Ontvang je een schooltoeslag voor je kind(eren) die naar het kleuter-, lager- of middelbaar onderwijs gaan, dan wordt er ook gekeken naar jullie gezamenlijke inkomsten als jullie onder hetzelfde dak wonen. De schooltoeslag waar je recht op hebt, wordt berekend op basis van je gezinsinkomen. Er wordt gekeken naar de inkomsten van het feitelijk gezin waartoe het kind behoorde op 31 december van het schooljaar waarvoor de schooltoeslag wordt toegekend.

Op onze pagina ‘Schooltoeslagen’ vind je uitgebreide info over de voorwaarden.  

Brussel
Verandert er iets aan het basisbedrag?

Het feit dat je hertrouwt of samen gaat wonen, kan een invloed hebben op het basisbedrag dat je ontvangt voor je kind(eren).

De bedragen van december 2019 worden per bijslagtrekkende opgeteld en vergeleken met de nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2020. Je ontvangt het bedrag voor jouw kinderen die het voordeligst zijn in je nieuw samengesteld gezin. In onze rubriek ‘Gezinsgrootte’ kom je  meer te weten hoe de kinderbijslag wordt berekend.

Wat betekent dit voor je sociale toeslag?

Misschien ontvang je al een sociale toeslag omdat je jaarlijkse brutogezinsinkomen onder de inkomstengrens ligt.

 • Wanneer je gaat hertrouwen of samenwonen, dan wordt jullie brutogezinsinkomen samengeteld. Voorlopig worden de sociale toeslagen opgeschorst. Ontvangen we de inkomsten, dan wordt er nagegaan of er nog een recht kan bestaan op de sociale toeslag.
 • Ontvang je een eenoudertoeslag? Dan zal je deze verliezen; maar je kunt wel nog recht hebben op een sociale toeslag. Hiervoor dien je ook de opgevraagde brutogezinsinkomen op te sturen.

Lees meer over de sociale toeslag.

Wat betekent dit voor de wezenbijslag of (half)wezentoeslag?

Ga je hertrouwen of samenwonen? Dan blijf je de verhoogde wezenbijslag ontvangen voor je kinderen die je ontving voor 1 januari 2020.

Is één van de wettelijke ouders overleden na 1 januari 2020? Dan blijf je de wezentoeslag ontvangen voor je kinderen als je gaat samenwonen of hertrouwen.

Op onze pagina ‘Wezentoeslag’ vind je meer informatie.

Wat betekent dit voor de schooltoeslag voor kinderen in het Nederlandstalig onderwijs?

Ontvang je een schooltoeslag voor je kind(eren) die naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkende gesubsidieerde of gefinancierde kleuter-, lager- of middelbaar onderwijs gaan, dan wordt er ook gekeken naar jullie gezamenlijke inkomsten. De schooltoeslag waar je recht op hebt, wordt berekend op basis van je gezinsinkomen. Er wordt gekeken naar de inkomsten van het feitelijk gezin waartoe het kind behoorde op 31 augustus van het schooljaar waarvoor de schooltoeslag wordt toegekend.

Op onze pagina ‘Schooltoeslagen’ vind je uitgebreide info over de voorwaarden.  

Wallonië
Verandert er iets aan het basisbedrag?

Het feit dat je trouwt of samen gaat wonen, kan een invloed hebben op het basisbedrag dat je ontvangt voor je kind(eren). De bedragen voor kinderen geboren voor 1 januari 2020 wordt bepaald door de rang van het kind in het gezin. De rang in een gezin is de plaats die het kind inneemt binnen dat gezin. De kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 blijven het vast basisbedrag ontvangen.

Op onze pagina ‘Gezinsgrootte’ kom je te weten hoe de kinderbijslag wordt berekend.

Wat betekent dit voor je sociale toeslagen?

Misschien ontvang je al één of meerdere toeslagen omdat je jaarlijkse brutogezinsinkomen onder de inkomstengrens ligt of omdat je het BVT-statuut kreeg van je ziekenfonds.

 • Wanneer je gaat trouwen of samenwonen, dan wordt jullie brutogezinsinkomen samengeteld. Voorlopig worden de sociale toeslagen opgeschorst. Blijft jullie totaalbedrag onder de grens? Dan ontvang je nog steeds een sociale toeslag.
 • Ontvang je een eenoudertoeslag? Dan zal je deze verliezen.

Lees meer over de sociale toeslag.

Wat betekent dit voor de wezenbijslag of (half)wezentoeslag?

Of er iets wijzigt aan het bedrag dat je ontvangt, hangt af van de datum van overlijden van de ouder of de geboortedatum van het kind.

 • Is een van de ouders vóór 1 januari 2019 overleden? Dan verlies je de wezenbijslag en ontvang je opnieuw het basisbedrag op het moment dat je gaat trouwen of samenwonen.
 • Is een van de ouders vanaf 1 januari 2019 overleden? Dan blijf je recht hebben op de wezenbijslag ten gunste van een kind geboren vóór 01 januari 2020 als je gaat hertrouwen of samenwonen.
 • Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 heeft een gewijzigde gezinssituatie geen impact op het recht op de wezentoeslag. Enkel adoptie maakt een einde aan dit recht.

Op onze pagina ‘Wezentoeslag’ vind je meer informatie. 

Wat betekent dit voor de schooltoeslag voor kinderen in het Nederlandstalig onderwijs?

Ontvang je een schooltoeslag voor je kind(eren) die naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkende gesubsidieerde of gefinancierde kleuter-, lager- of middelbaar onderwijs gaan, dan wordt de schooltoeslag berekend op basis van het gezinsinkomen van het gezin waar het kind verblijft.

Op onze pagina ‘Schooltoeslagen’ vind je uitgebreide info over de voorwaarden. 

Is je gezin volop in verandering? Neem zeker contact op met Parentia. We helpen je graag verder!

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!