Suppléments sociaux Flandre

Sociale toeslagen

wie recht

Wie heeft recht op de sociale toeslag

hoelang recht

Hoelang heb je recht op de sociale toeslag?

gezin

Wiens beroepsinkomsten tellen mee in de berekening?

Welke belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen tellen mee bij de berekening van het grensbedrag?

Beroepsinkomsten en uitkeringen in binnen- en buitenland die meetellen:

  • Beroepsinkomsten voor werknemers: belastbaar maandinkomen als werknemer voor aftrek van beroepsinkomsten.
  • Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto-inkomsten als zelfstandige, vermenigvuldigd met de factor 100/80;
  • Vervangingsinkomens ;
  • inkomsten die voortvloeien uit een tewerkstelling bij een internationale openbare instelling (totaalbedrag verminderd met de socialezekerheidsbijdragen).
wat is er nieuw vanaf 2021

Wat is er nieuw vanaf 2021?

sociale toeslag

Wat als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent?

kind geboren vanaf 1 januari 2020

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag ?

Wat als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent?

enfants nés avant et à partir du 1er janvier 2019

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag ?