Gezinsgrootte

Gezinsgrootte

twee vaders met kind

Welke bedragen ontvang je voor kinderen geboren voor 1 januari 2019?

Welke voorwaarden hangen hieraan vast?

 • je kind is geboren voor 1 januari 2019 en er is een recht op kinderbijslag op 31 december 2018;
 • je kind is gedomicilieerd in Vlaanderen;
 • de verdwenen of ontvoerde kinderen hadden hun woonplaats in Vlaanderen op het moment van hun verdwijning of ontvoering.  

Hoe worden de bedragen vastgesteld?

Er wordt gekeken:

 • op hoeveel basisbedrag het kind recht had op datum van 31 december 2018;
 • naar de rangen voor 1 januari 2019 van de kinderen in nieuw samengestelde gezinnen ;

wijzigingen in de gezinssamenstelling of het wegvallen van rechtgevende kinderen hebben geen invloed op het vastgeklikt bedrag, buiten enkele uitzonderingen*.

gezinsgrootte

Enkele voorbeelden:
 • Rita heeft 3 kinderen waarvoor er betaald wordt

  Rita heeft 3 kinderen waarvoor er betaald wordt, Stijn (10 jaar), Arco (7 jaar) en Nicky (5 jaar). Quincy heeft 2 kinderen, Jennifer (9 jaar) en Oona (6 jaar). Ze gaan samenwonen op 3 maart 2019. Zowel Rita als Quincy blijven hun eigen vastgeklikte bedragen na de omkering ontvangen.

   Bedragen die uitbetaald worden aan Rita en Quincy op 1 januari 2019:

  Kinderen

  Basisbedrag december 2018

  Basisbedrag januari 2019

  Persoon die basisbedrag ontvangt

  Stijn(10 jaar)

  93,93 EUR

  259,49 EUR

  Rita

  Arco (7 jaar)

  173,80 EUR

  173,73 EUR

  Rita

  Nicky (5 jaar)

  259,49 EUR

  93,93 EUR

  Rita

   

  Kinderen

  Basisbedrag december 2018

  Basisbedrag januari 2019

  Persoon die basisbedrag ontvangt

  Jennifer (9 jaar)

  93,93 EUR

  173,73 EUR

  Quincy

  Oona (6 jaar)

  173,80 EUR

  93,93 EUR

  Quincy

   Bedragen die uitbetaald worden aan Rita en Quincy vanaf april 2019 – nieuw samengesteld gezin

  Kinderen

  Basisbedrag december 2018

  Basisbedrag januari 2019

  Persoon die basisbedrag ontvangt

  Stijn (10 jaar)

  93,93 EUR

  259,49 EUR

  Rita

  Jennifer (9 jaar)

  93,93 EUR

  173,80 EUR

  Quincy

  Arco (7 jaar)

  173,80 EUR

  173,80 EUR

  Rita

  Oona (6 jaar)

  173,80 EUR

  93,93 EUR

  Quincy

  Nicky (5 jaar)

  259,49 EUR

  93,93 EUR

  Rita

 • Rita heeft 3 kinderen maar woont samen
  • Hetzelfde gezin maar ze wonen samen sedert maart 2017. Rita heeft 3 kinderen waarvoor er betaald wordt, Stijn (10 jaar), Arco (7 jaar) en Nicky (5 jaar). Quincy heeft 2 kinderen, Jennifer (9 jaar) en Oona (6 jaar). Zowel Rita en Quincy krijgen hun vastgeklikt basisbedrag na de omkering in december 2018.

  Kinderen

  Basisbedrag december 2018

  Basisbedrag januari 2019

  Persoon die basisbedrag ontvangt

  Stijn (10 jaar)

  93,93 EUR

  259,49 EUR

  Rita

  Jennifer (9 jaar)

  173,80 EUR

  259,49 EUR

  Quincy

  Arco (7 jaar)

  259,49 EUR

  259,49 EUR

  Rita

  Oona (6 jaar)

  259,49 EUR

  173,80 EUR

  Quincy

  Nicky (5 jaar)

  259,49 EUR

  93,93 EUR

  Rita

   Op 4 april 2019 gaat het gezin uit elkaar. Rita en Quincy blijven de bedragen die vastgeklikt waren en ontvangen vanaf 1 januari 2019 verder ontvangen.

 • Kinderen geboren in december 2018
  • Voor de kinderen die in december 2018 geboren zijn, wordt de omkering ook toegepast. In de maand december 2018 ontstaat er immers een recht op kinderbijslag. Een gezin heeft 2 kinderen en er is een nieuwe geboorte op 20 december 2018. Kobe wordt al meegeteld in december 2018 om te bepalen welk bedrag er zal uitbetaald worden in januari 2019.

  Kinderen

  Betalingen december 2018

  Basisbedragen recht door ontstaan recht geboorte

  Basisbedragen/betalingen

  januari 2019

  Lieve (5 jaar)

  93,93 EUR

  93,93 EUR

  259,49 EUR

  Peter (3 jaar)

  173,80 EUR

  173,80 EUR

  173,80 EUR

  Kobe geboren 20 december 2018

  0,00 EUR

  259,49 EUR

  93,93 EUR

 • Kinderen waarvoor het recht eindigt op 31 december 2018
  • Kinderen waarvoor het recht eindigt op 31 december 2018 tellen ook mee om de omkering van de rangen voor de andere kinderen te berekenen. Een gezin heeft 3 kinderen. Voor Mattanja, de jongste in het gezin, eindigt het recht op kinderbijslag omdat ze op haar einde van haar wachttijd is op 31 december 2018. Ze wordt wel meegerekend om te bepalen welke bedragen er moeten uitbetaald worden in januari 2019.

  Kinderen

  Basisbedragen december 2018

  Basisbedragen januari 2019

  Leen (24 jaar)

  93,93 EUR

  259,49 EUR

  Stijn (22 jaar)

  173,80 EUR

  173,80 EUR

  Mattanja (20 jaar)

  Einde wachttijd werkzoekende schoolverlater 31 december 2018

  259,49 EUR

  93,93 EUR einde recht = geen uitbetaling in januari 2019

 • Kinderen die in de loop van december 2018 veranderen van gezin
  • Kinderen die in de loop van december 2018 veranderen van gezin, dan wordt er voor de omkering van de rangen rekening gehouden met de uitbetaalde bedragen voor december 2018 om te bepalen hoeveel het basisbedrag de 2 verschillende gezinnen zal ontvangen vanaf januari 2019. De grootmoeder ontvangt voor de kinderen Valérie (8 jaar) en Steve (6 jaar) de kinderbijslag. Op 14 december 2018 gaat Valérie opnieuw bij haar moeder wonen.

  Kinderen

  Basisbedragen december 2018

  Basisbedragen januari 2019

  Valérie (8 jaar)

  93,93 EUR (aan de grootmoeder)

  173,80 EUR (aan de moeder)

  Steve (6 jaar)

  173,80 EUR (aan de grootmoeder)

  93,93 EUR (aan de grootmoeder)

gezin

Welke bedragen ontvang je voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019?

Wat als een kind geboren voor 1 januari 2019 je gezin verlaat of erbij komt?

Enkele voorbeelden:
 • Gezin met 3 kinderen waarvan 1 meerderjarig kind stopt met studeren
  • Jan (22 jaar) is het oudste kind van een gezin met nog 2 kinderen, Luk (18 jaar) en Veerle (15 jaar), en stopt zijn studies op 7 maart 2019. Er blijven nog 2 kinderen over. Deze 2 kinderen blijven de omgekeerde basisbedragen ontvangen die voor hen vastgeklikt werden in december 2018.   

  Kinderen

  Bedrag december 2018

  Bedrag januari 2019

  Bedrag april 2019 (einde recht Jan)

  Jan (22 jaar)

  93,93 EUR

  259,49 EUR

  0 EUR

  Luk (18 jaar)

  173,80 EUR

  173,80 EUR

  173,80 EUR

  Veerle (15 jaar)

  259,49 EUR

  93,93 EUR

  93,93 EUR

 • Er komt een kind (geboren voor 01/01/2019) bij in het gezin
  • Martin en Sonja hebben twee kinderen, Thomas (12 jaar) en Bart (5 jaar). Op 24 februari 2019 komt Erik, die 9 jaar is, met zijn vastgeklikt bedrag van 93,93 EUR in het gezin wonen . Zij zullen de omgekeerde vastgeklikte basisbedragen ontvangen voor Thomas en Bart, en het meegekomen vastgeklikte bedrag van Erik.

  Kinderen

  Bedrag december 2018

  Bedrag januari 2019

  Bedrag maart 2019

  Thomas (12 jaar)

  93,93 EUR

  173,80 EUR

  173,73 EUR

  Bart (5 jaar)

  173,80 EUR

  93,93 EUR

  93,93 EUR

  Erik (9 jaar)

   

   

  93,93 EUR

 • Gezin met 3 meerderjarige kinderen waarvan één alleen gaat wonen maar verder studeert
  • Een gezin heeft 3 kinderen Leen (23 jaar), Sebastiaan (20 jaar) en Mattanja (18 jaar). Leen gaat op 4 februari 2019 alleen wonen en blijft de lessen volgen. Leen zal het omgekeerde vastgeklikt bedrag van in december 2018 ontvangen.

  Kinderen

  Bedrag december 2018

  Bedrag januari 2019

  Bedrag maart 2019

  Leen (23 jaar)

  93,93 EUR aan moeder

  259,49 EUR aan moeder

  259,49 EUR aan Leen

  Sebastiaan (20 jaar)

  173,80 EUR aan moeder

  173,80 EUR aan moeder

  173,80 EUR aan moeder

  Mattanja (18 jaar)

  259,49 EUR aan moeder

  93,93 EUR aan moeder

  93,93 EUR aan moeder

gezin alleenstaande mama

Hoe wordt de gezinsgrootte bepaald vanaf 1 januari 2019?