FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat met het Groeipakket van ontvoerde en verdwenen kinderen? 

Wat met het Groeipakket in deze bijzondere situatie? 

De ontvoering of verdwijning van een kind raakt ons allemaal. Naast de onzekerheid en de angst word je ook geconfronteerd met heel wat vragen. Wat betreft het Groeipakket deze blijft verschuldigd aan de persoon die hem ontving voor de verdwijning of ontvoering.

Voorwaarden Groeipakket bij ontvoering 

Wie ontvangt het Groeipakket voor een ontvoerd kind?

De gezinsbijslag wordt verder uitbetaald aan de persoon (begunstigde) die deze ontving voor de ontvoering. Voorwaarde is wel dat deze persoon niet (on)rechtstreeks heeft deelgenomen aan de ontvoering. Wanneer de begunstigde overlijdt, kan de persoon die het ouderlijk gezag krijgt bij vonnis aangeduid worden als begunstigde.
Is het kind verdwenen vóór 1 januari 2019 dan blijft de persoon die de gezinsbijslag ontving tot 31 december 2018 het Groeipakket verder ontvangen vanaf 1 januari 2019.
Kinderen die zelf hun Groeipakket ontvingen op het moment van de ontvoering hebben geen recht meer op gezinsbijslag tijdens de periode van ontvoering.

Hoelang recht op het Groeipakket bij ontvoering? 

Wanneer je kind ontvoerd is, ontvang je het Groeipakket vanaf de datum van ontvoering en dit zolang het geen 18 jaar is.
De ontvoering eindigt als je kind teruggekeerd is naar de personen of de instelling waar het kind verbleef voor de ontvoering. Of als deze personen instemmen dat het bij derden verblijft.

Hoeveel ontvang je voor een ontvoerd kind?

Wanneer je kind ontvoerd is, blijf je recht hebben op het Groeipakket.
Je krijgt verder de sociale toeslag voor je kind als je aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Het ontvoerde kind blijft ook meetellen voor het bepalen van de gezinsgrootte.
Heeft je kind recht op een zorgtoeslag als gehandicapt kind, dan ontvang je deze verder voor de duur van de laatste beslissing.
Heeft je kind recht op wezenbijslag dan ontvang je deze verder. Voor ontvoerde kinderen die wees waren vóór 1 januari 2019 moet er verder voldaan worden aan de voorwaarden om de wezenbijslag te ontvangen. 

Voorwaarden Groeipakket bij verdwijning

Wie ontvangt het Groeipakket bij verdwijning? 

Het Groeipakket wordt verder uitbetaald aan de persoon (begunstigde) die deze ontving voor de verdwijning. Wanneer de begunstigde overlijdt, kan de persoon die het ouderlijk gezag krijgt bij vonnis aangeduid worden als begunstigde.
Is het kind verdwenen vóór 1 januari 2019 dan blijft de persoon die de gezinsbijslag ontving tot 31 december 2018 de gezinsbijslag verder ontvangen vanaf 1 januari 2019.
Voor kinderen die zelf hun Groeipakket ontvingen voor de verdwijning, is er geen recht meer op gezinsbijslag in de periode van verdwijning.

Hoelang ontvang je het Groeipakket voor een verdwenen kind?

Wanneer je kind vermist is, ontvang je de gezinsbijslagen nog maximaal 5 jaar vanaf de eerste dag van de maand van verdwijning en uiterlijk tot de leeftijd van 25 jaar.
Wanneer je kind wordt teruggevonden, eindigt het recht op het Groeipakket op basis van een verdwenen kind. Er is nadien nog recht op het Groeipakket als je kind voldoet aan de voorwaarden om verder een recht te openen.

Hoeveel ontvang je voor een verdwenen kind ?

Wanneer je kind vermist is, blijf je recht hebben op het Groeipakket.
Wanneer er bijkomende voorwaarden verbonden waren aan een deel van het bedrag dat je ontving, ontvang je het bedrag verder voor zolang deze voorwaarden vervuld blijven.
Je krijgt verder de sociale toeslag voor je verdwenen kind als je aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Het verdwenen kind blijft ook meetellen voor het bepalen van de gezinsgrootte.
Heeft je verdwenen kind recht op een zorgtoeslag als gehandicapt kind , dan ontvang je deze verder voor de duur van de laatste beslissing.
Heeft je verdwenen kind recht op wezenbijslag dan ontvang je deze verder. Voor verdwenen kinderen die wees waren vóór 1 januari 2019 moet er verder voldaan worden aan de voorwaarden om de wezenbijslag te ontvangen.  

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!