FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de wezentoeslag?

Welke financiële steun kun je in Vlaanderen krijgen bij overlijden?

Als één of beide ouders van een kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, overleden is/zijn, dan kan er een wezentoeslag boven op het basisbedrag van het Groeipakket worden toegekend. Hoeveel de wezentoeslag bedraagt, hangt af van de datum van overlijden. De voorwaarden en bedragen zijn namelijk verschillend bij een overlijden voor of na 2019. Zit je nog met vragen over de wezentoeslag? Hieronder vind je alles wat je moet weten.

Wie heeft er recht op en wie ontvangt hem?

Wie heeft recht op de wezentoeslag?

Elk wettelijk, erkend of geadopteerd kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd, waarvan minstens éénouder is overleden, heeft recht op wezentoeslag. Ook wanneer een vrederechter de onzekerheid over leven en dood van de ouder(s) vaststelt in een vonnis (‘vermoeden van afwezigheid’), heeft het kind recht op wezentoeslag.

Wie ontvangt de wezentoeslag?

De persoon die de wees opvoedt, ontvangt maandelijks de wezentoeslag. Is de wees ouder dan 16 jaar en woont hij of zij alleen, dan krijgt het kind de wezentoeslag zelf.

Een aanvraag indienen

Hoe en wanneer vraag je de wezentoeslag aan?

Als één of beide ouders komt te overlijden, hoef je zelf geen wezentoeslag aan te vragen. Via de Kruispuntbank wordt Parentia op de hoogte gesteld van het overlijden, waarna de wezentoeslag automatisch wordt uitbetaald. Toch is het aangeraden om Parentia meteen in te lichten over het overlijden van een ouder in België, zodat we de toekenningsprocedure sneller kunnen opstarten.

Werd het vermoeden van afwezigheid van één of beide ouders vastgesteld door de vrederechter? Bezorg Parentia dan zo snel mogelijk een kopie van het vonnis van de vrederechter.
Wanneer kan een 'vermoeden van afwezigheid' worden vastgesteld? De vrederechter kan dit doen indien een persoon sinds meer dan drie maanden niet meer in zijn woon- of verblijfplaats is verschenen en men van hem gedurende ten minste drie maanden geen nieuws meer heeft ontvangen. Hieruit vloeit onzekerheid voort over zijn leven of dood. De vrederechter kan dit vermoeden van afwezigheid vaststellen op verzoek van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings.

Zijn één of beide ouders overleden in het buitenland? Bezorg Parentia dan zo snel mogelijk de overlijdensakte(s).

Ouder overleden voor 1 januari 2019

Is een van de ouders overleden vóór 1 januari 2019? Dan kunnen de kinderen recht hebben op wezenbijslag vanaf de maand die volgt op het overlijden.

Hoeveel bedraagt de wezentoeslag bij een overlijden voor 1 januari 2019?

Je hebt recht op de verhoogde wezenbijslag vanaf de maand die volgt op de datum van het overlijden. De verhoogde wezenbijslag bedraagt € 390,58 per kind gedomicilieerd in Vlaanderen. Het bedrag kan worden verhoogd met de leeftijdsbijslag en de bijslag voor een gehandicapt kind.

Je ontvangt de verhoogde wezenbijslag zolang de overlevende ouder niet opnieuw huwt of een nieuw gezin vormt. Als dat het geval is, dan ontvang je de normale kinderbijslag. We betalen de oude basisbedragen uit, verhoogd met de leeftijdstoeslag.

Wanneer verlies je het recht op verhoogde wezenbijslag bij een overlijden voor 1 januari 2019?

Als de door de vrederechter vermoedelijk overleden verklaarde ouder terugkomt, stopt het recht op verhoogde wezenbijslag. De kinderen hebben dan opnieuw recht op de gewone gezinsbijslag. De oude basisbedragen worden uitbetaald, verhoogd met de leeftijdstoeslag.

Ook als de overlevende ouder hertrouwt of samenwoont dan vervalt het recht op de verhoogde wezenbijslag. Op dat ogenblik zal de gewone gezinsbijslag worden toegekend. We betalen de oude basisbedragen uit, verhoogd met de leeftijdstoeslag. Omgekeerd geldt hetzelfde. Een kind heeft opnieuw recht op het verhoogde bedrag als de levende ouder niet langer samenwoont of als het weeskind door de levende ouder is verlaten.

Als de levende ouder, onafhankelijk van zijn of haar familiale situatie, geen contact meer heeft met het weeskind – en dus niet tussenkomt in de opvoedingskosten – dan blijft het recht op betaling van de verhoogde wezenbijslag verworven. De persoon die instaat voor de opvoeding van het kind of het weeskind zelf, zal het bedrag dan ontvangen.

Ouder overleden vanaf 1 januari 2019

Is één van de ouders overleden op of na 1 januari 2019? Dan hebben de kinderen recht op wezentoeslag vanaf de maand van overlijden of vanaf de datum vermeld in het vonnis van de vrederechter.

Hoeveel bedraagt de wezentoeslag bij een overlijden vanaf 1 januari 2019?

Wanneer één van de (adoptie)ouders overlijdt of vermoedelijk overleden verklaard is door de vrederechter, krijg je maandelijks een wezentoeslag boven op het basisbedrag. Het bedrag van de toeslag varieert naargelang de situatie.

Je hebt recht op de wezentoeslag vanaf de maand van overlijden of vanaf de datum vermeld in het vonnis van de vrederechter.

We betalen een wezentoeslag van € 141,33 boven op het basisbedrag van € 176,66 als één van de (adoptie)ouders is overleden of vermoedelijk overleden is verklaard door de vrederechter. Er kan ook onder bepaalde voorwaarden bijkomend een sociale toeslag worden uitbetaald.

Wanneer verlies je het recht op wezentoeslag?

De kinderen behouden het recht op de wezentoeslag zolang ze recht hebben op het Groeipakket, óók als de levende ouder een nieuw gezin vormt of samenwoont.

Een bijzonder geval: een geadopteerd weeskind

Bij een gewone adoptie, heeft het kind recht op wezentoeslag bij het overlijden van zowel een biologische als een adoptieouder.
Bij een volle adoptie (het kind heeft geen wettelijke band meer met de natuurlijke ouders) wordt er enkel wezentoeslag toegekend bij het overlijden van een adoptieouder. 

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!