FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de gezinsgrootte?

Wat is de invloed op je Groeipakket?

Wanneer we spreken van gezinsgrootte in het kader van het Groeipakket, bedoelen we eigenlijk gewoon het aantal kinderen in je gezin dat wordt meegeteld voor de berekening van de gezinsbijslag.

Kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2019 krijgen een vastgeklikt basisbedrag afhankelijk van de rang die ze hadden op 31 december 2018. De rang is de plaats van de kinderen in het gezin volgens hun leeftijd. Zijn de kinderen geboren na 1 januari 2019 of doet er zich een gezinswijziging voor in een gezin met kinderen geboren voor 1 januari 2019? Dan heeft de gezinsgrootte een invloed op het onderzoek naar en de betaling van de sociale toeslag.

Bedrag kind geboren voor 1 januari 2019

Welke bedragen ontvang je voor kinderen geboren voor 1 januari 2019?

De rang en het bijhorende basisbedrag werd tot 31 december 2018 bepaald door het aantal rechthebbende kinderen die in je gezin verbleven. De rang van een kind in een gezin is de plaats die het kind inneemt binnen dat gezin volgens zijn leeftijd. Een eerstgeboren kindje kreeg een eerste rang, een tweede een tweede rang en vanaf een derde kindje werd een derde rang toegekend. Aan elke rang werd een specifiek basisbedrag gekoppeld.

Vanaf 1 januari 2019 ontvang je voor je kinderen de basisbedragen die vastgeklikt (bevroren) worden na omkering van de rangen op 31 december 2018. Leeftijdstoeslagen, sociale toeslagen en verhoogde wezenbijslag worden niet vastgeklikt.

Bedrag kind geboren vanaf 1 januari 2019

Welke bedragen ontvang je voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019?

Voor de nieuwe rechten vanaf 1 januari 2019 is er een vast basisbedrag voor elk kind zonder rekening te houden met de gezinsgrootte. 

  • Kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2019 krijgen het nieuwe basisbedrag van het Groeipakket, terwijl de kinderen geboren voor 1 januari 2019 verder de vastgeklikte basisbedragen ontvangen na omkering van de rangen in december 2018. Een gezin heeft 3 kinderen, Marc (10 jaar), Kim (7 jaar) en Laurence (4 jaar). Op 3 maart 2019 wordt het kindje Luc geboren.
KinderenBasisbedrag december 2018Basisbedrag januari 2019Basisbedrag maart 2019
Marc (10 jaar)€ 101,69€ 259,49€ 259,49
Kim (7 jaar)€ 188,16€ 188,16€ 188,16
Laurence (4 jaar)€ 259,49€ 101,69€ 101,69
Luc geboren 3 maart 2019//€ 176,66

Geboren voor 2019: gezinswijziging

Wat als een kind geboren voor 1 januari 2019 je gezin verlaat of erbij komt?

Als een kind je gezin verlaat of erbij komt, blijven we de omgekeerde basisbedragen betalen die aan de kinderen vastgeklikt werden in december 2018. Dat gebeurt ook wanneer een kind uit je gezin het recht op gezinsbijslag verliest of opnieuw recht heeft op gezinsbijslag.

Een kind die het gezin verlaat en nog recht heeft op gezinsbijslag, blijft zijn omgekeerde vastgeklikt basisbedrag van december 2018 ontvangen.

De gezinsgrootte bepalen vanaf 2019

Hoe wordt de gezinsgrootte bepaald vanaf 1 januari 2019?

Wanneer alle kinderen in je gezin de vastgeklikte basisbedragen van december 2018 ontvangen, heeft de gezinsgrootte geen impact op het recht op sociale toeslagen.

De gezinsgrootte heeft enkel een mogelijke impact op het recht op sociale toeslagensociale toeslagensociale toeslagen, wanneer minstens één van je kinderen recht heeft op het nieuwe basisbedrag van het GroeipakketGroeipakket.

De gezinsgrootte wordt bepaald door het aantal kinderen die recht hebben op gezinsbijslag (op basis van het Groeipakket, andere deelentiteit, internationale regeling) en die deel uitmaken van hetzelfde gezin als de begunstigde(n).

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!