Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Sociaal verlof, ook wel ‘verlof om dwingende reden’ genoemd.

Verschillende vormen van verlof helpen om de combinatie gezin-werk houdbaar te maken. Sta je voor een crisismoment dan kun je onder andere gebruik maken van het sociaal verlof.

Wat is sociaal verlof? 

Om dwingende redenen kun je een onbetaald verlof nemen, het sociaal verlof. Dit soort verlof wordt ook wel omstandigheidsverlof, familiaal verlof of verlof om dwingende redenen genoemd.

Zonder eigen verlofdagen in te zetten kun je dus ‘gewettigd afwezig’ zijn op het werk. 

Wanneer kun je sociaal verlof opnemen? 

Je kunt niet zomaar sociaal verlof opnemen. Sociaal verlof dient om onvoorziene en ongeplande omstandigheden op te vangen. Per sector kan dit verschillen.
Als werknemer in de privésector kun je dit opnemen voor : 
 • schade aan je woning door brand, inbraak of een natuurramp;
 • ziekte, ongeval of plotse hospitalisatie (voor een geplande operatie geldt dit niet) van je partner, (adoptie)kinderen of familieleden die onder hetzelfde dak wonen;
 • ziekte, ongeval of plotse hospitalisatie (voor een geplande operatie geldt dit niet) van je (schoon)kinderen of (schoon)ouders die niet onder hetzelfde dak wonen;
 • oproeping in een rechtszitting waarin je partij bent;
 • elke andere gebeurtenis die je in onderling akkoord met je werkgever beschouwt als een dwingende reden. 
Werk je bij een federale organisatie? Hier hangt de reden af van onder welk statuut je werkt

Statutairen, stagiairs en mandaathouders kunnen verlof om dwingende reden nemen voor : 

 • ziekenhuisopname van een persoon met wie je onder hetzelfde dak woont of een bloed- of aanverwant in de eerste graad met wie je niet onder hetzelfde dak woont;
 • het opvangen van je kinderen jonger dan 15 jaar tijdens de schoolvakantie;
 • het opvangen van je mindervalide kinderen jonger dan 18 jaar tijdens de schoolvakantie;
 • • het opvangen van je kinderen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid werden geplaatst tijdens de schoolvakantie;
 • • andere dwingende redenen die door je dienst erkend zijn.
*voor ziekte of ongeval van je partner, bloed- of aanverwanten, (adoptie)kinderen, iemand over wie je pleegvoogdij uitoefent of iemand die in je gezin geplaatst werd, en waarmee je samenleeft onder hetzelfde dak, krijg je maximum vier dagen per kalenderjaar uitzonderlijk verlof wegens overmacht.

Contractuelen kunnen verlof om dwingende reden nemen voor :

 • ziekte, ongeval of hospitalisatie van iemand met wie je onder hetzelfde dak woont;
 • ziekte, ongeval of hospitalisatie van een bloed- of aanverwant in de eerste graad met wie je niet onder hetzelfde dak woont;
 • schade aan je woning door brand of een natuurramp;
 • een verschijning als partij voor een rechtbank;
 • andere gebeurtenissen die in onderling akkoord als een dwingende reden beschouwd worden. 
Als onderwijspersoneel kun je verlof nemen wegens overmacht :
Dit verlof geldt zowel voor vastbenoemde, tot de proeftijd toegelaten als tijdelijke personeelsleden en kunnen dit nemen als je door overmacht, aanwezig moet zijn, voor
 • je partner, een bloed – of aanverwante van jezelf of je samenwonende partner wonende onder hetzelfde dak wegens ziekte of ongeval;
 • een met het oog op zijn adoptie of pleegvoogdij opgenomen persoon wonende onder hetzelfde dak wegens ziekte of ongeval.

Hoelang kun je sociaal verlof nemen en word je betaald? 

Je werkt in de privésector :

 • je hebt maximaal 10 werkdagen per jaar recht op sociaal verlof. Werk je deeltijds, dan is dat maximum beperkt in verhouding tot je arbeidsprestaties;
 • je ontvangt geen loon de dagen dat je familiaal verlof opneemt en geeft geen vermindering op je eindejaarspremie of andere bij cao toegekende voordelen. 

Je werkt bij een federale organisatie :

Statutairen, stagiairs en mandaathouders:
 • je hebt recht op maximaal 45 werkdagen per jaar op verlof om dwingende redenen. Werk je deeltijds, dan is dat maximum beperkt in verhouding tot je arbeidsprestaties;
 • je ontvangt geen loon de dagen dat je verlof om dwingende redenen opneemt en geeft geen vermindering op het jaarlijks vakantieverlof;
 • je hebt recht op 4 werkdagen per jaar op verlof wegens overmacht;
 • je ontvangt wel loon de dagen dat je verlof wegens overmacht opneemt en geeft geen vermindering op het jaarlijks vakantieverlof.
Contractuelen:
 • je hebt recht op maximaal 10 werkdagen per jaar op verlof om dwingende redenen. Werk je deeltijds, dan is dat maximum beperkt in verhouding tot je arbeidsprestaties;
 • je ontvangt geen loon de dagen dat je verlof om dwingende redenen opneemt en geeft geen vermindering op het jaarlijks vakantieverlof.


Je werkt voor het departement onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap:

 • je hebt maximaal 4 werkdagen per jaar recht op verlof wegens overmacht, te nemen in volledige dagen;
 • je ontvangt wel loon de dagen dat je verlof wegens overmacht opneemt.

Je werkt voor het departement onderwijs in de Franstalige Gemeenschap:

 • je hebt maximaal 4 werkdagen per jaar recht op verlof wegens overmacht, te nemen in volledige dagen;
 • je hebt maximaal 8 werkdagen per jaar recht op verlof wegens overmacht, te nemen in volledige dagen, voor jouw kind of deze van je partner zolang het kind geen 12 jaar is en jullie onder hetzelfde dak wonen;
 • je ontvangt wel loon de dagen dat je verlof wegens overmacht opneemt. 


Hoe vraag ik sociaal verlof aan? 

Verwittig zo snel mogelijk je werkgever en bezorg hem een bewijs met de gepaste documenten.

Bronnen :
Belguim.be
Kind en gezin
Gezinsbond
Fedweb.belgium.be
Onderwijs.Vlaanderen

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!