Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is pleegzorgverlof en heb ik er recht op?

Als pleegouder moet je je soms vrijmaken van je werk om zaken te regelen voor je pleegkind. Hiervoor heb je als werknemer in de privésector of als contractueel bij de overheid en in het onderwijs recht op pleegzorgverlof of verlof voor pleegzorgen (niet te verwarren met pleegouderverlof). Parentia legt uit wat dit verlof inhoudt en wie er recht op heeft.

Wat is pleegzorgverlof en wie heeft er recht op?

Pleegzorgverlof of verlof voor pleegzorgen is een vorm van verlof waarmee je een aantal dagen per jaar verlof kunt nemen voor situaties die te maken hebben met het feit dat je een pleegkind in huis hebt.

Alle werknemers in de privésector en alle contractuele werknemers van de overheid en het onderwijs kunnen pleegzorgverlof nemen. Zelfstandigen en statutairen van de overheid en het onderwijs kunnen niet van dit verlof genieten.

Wat zijn de voorwaarden voor pleegzorgverlof?

Pleegzorgverlof is er voor iedereen waarbij officieel een minderjarige of iemand met een handicap werd geplaatst. Om recht te hebben op het verlof, moet een rechtbank, een door de bevoegde gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, de diensten van l’Aide à la Jeunesse of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand je aangesteld hebben als pleegouder.

In welke situaties kun je pleegzorgverlof aanvragen?

Je hebt recht op pleegzorgverlof voor situaties waarbij je als pleegouder absoluut aanwezig moet zijn, en die je verhinderen om te gaan werken. Denk hierbij aan:

 • zittingen bij de gerechtelijke en administratieve overheden bevoegd voor het pleeggezin;
 • contacten met de ouders of andere personen die belangrijk zijn voor je pleegkind;
 • contacten met de dienst pleegzorg.

Voor andere situaties kun je slechts onder twee voorwaarden aanspraak maken op pleegzorgverlof:

 • je hebt een attest van de bevoegde plaatsingsdienst dat verduidelijkt waarom je aanwezig moet zijn;
 • voor de situatie waarvoor je pleegzorgverlof aanvraagt, kun je geen verlof om dwingende redenen nemen.

Hoelang heb je recht op pleegzorgverlof?

Een pleeggezin heeft recht op zes dagen pleegzorgverlof per kalenderjaar. Let op! Als je gezin bestaat uit twee pleegouders die allebei werknemer zijn, dan moeten jullie deze zes dagen onder jullie twee verdelen.

Is pleegzorgverlof betaald?

Ja, de RVA keert je een bedrag uit van 139,97 euro per afwezigheidsdag. Dit is een forfaitair bedrag dat voor alle werknemers gelijk is.

Hoe vraag je pleegzorgverlof aan?

Bij je werkgever:

 • Verwittig je werkgever minstens twee weken op voorhand dat je afwezig zal zijn.
 • Bezorg je werkgever een officieel bewijs dat aantoont dat je aangesteld bent als pleegouder.
 • Als er binnen je pleeggezin nog een pleegouder is die ook werknemer is, moeten jullie allebei een overzicht ontvangen van hoe jullie de dagen pleegzorgverlof verdelen.
 • Als je werkgever erom vraagt, bezorg je hem een officieel attest dat je afwezigheid rechtvaardigt.

Bij de RVA:

 1. Download het “Formulier C61 Pleegzorgen” op de website van de RVA. Dit document bestaat uit twee delen.

  Deel 1: dit vul je zelf in.
  Deel 2: dit laat je invullen door je werkgever.

 2. Verstuur dit document aangetekend naar het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats. De RVA aanvaardt ook documenten die niet aangetekend binnenkomen, maar als je document verloren gaat, ligt de bewijslast bij jou als verzender. Als je het document in het RVA-kantoor zelf afgeeft, vraag dan naar een ontvangstbewijs.

Hoeveel tijd heb je om je uitkering aan te vragen?

Je aanvraag moet ten laatste twee maanden nadat je het pleegzorgverlof nam bij de RVA zijn. Ben je te laat, dan vervalt je recht op een uitkering. Als  je meerdere, al dan niet opeenvolgende, dagen verlof op één document aanvraagt, dan begint de termijn van twee maanden altijd op de dag na de eerste aangevraagde dag.

Zodra de RVA je formulier heeft ontvangen, onderzoeken zij je aanvraag. Bij goedkeuring betaalt de RVA je de uitkering.

Meer lezen over het (pleeg)ouderschap?
Vond je dit een interessant artikel? Wil je misschien pleegouder worden? Lees er meer over op onze blog, waar tal van andere interessante artikelen voor jou klaarstaan.

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!