Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is in Vlaanderen de zorgtoeslag voor kinderen met een beperking

Welke financiële steun kun je ontvangen?

Wanneer je kind extra zorg nodig heeft, brengt dat uiteraard de nodige kosten met zich mee. In zo’n situatie kun je rekenen op een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Je kunt recht hebben op de zorgtoeslag voor je kind tot het 21 jaar is en al het Groeipakket ontvangt. Afhankelijk van het aantal punten op de sociaal-medische schaal ontvang je maandelijks een zorgtoeslag, tussen € 89,16 en € 594,38, boven op het basisbedrag van het Groeipakket.

Wie heeft recht?Je hebt recht op de zorgtoeslag als:Je ontvangt geen zorgtoeslag als:Hoeveel en wanneer betaald?Je kind wordt geëvalueerd op basis van drie pijlers (medisch-sociale schaal):Hoe aanvragen?Inlichtingenformulier invullenVersnelde behandelingVoorwaardenIs je kind geboren vóór 1 januari 2019 en de beslissing is genomen vóór 31 december 2018?Is je kind geboren vanaf 1 januari 2019?Je dient een aanvraag in na 1 januari 2019?Oude regels die zijn veranderdWie heeft recht op de zorgtoeslag?Is je kind geboren vóór 1 januari 2019 en de beslissing is genomen vóór 31 december 2018?Is je kind geboren vanaf 1 januari 2019?Je dient een aanvraag in na 1 januari 2019?Is je kind geboren vanaf 1 januari 2019?Je dient een aanvraag in na 1 januari 2019?Wie heeft recht?Krijg je nog een zorgtoeslag als je kind volwassen is?Hoe moet je de zorgtoeslag aanvragen?Wat als mijn kindje in levensgevaar verkeert?Hoeveel zorgtoeslag ontvang je?Waar kun je terecht voor vragen over je aanvraag voor een zorgtoeslag?Er is vertraging bij de ambtshalve herziening. Blijf ik de zorgtoeslag ontvangen?Hoe moet je de zorgtoeslag aanvragen?Wat als je kind een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)krijgt?Zorgtoeslag of IVT/IT? De ouders maken zelf de keuze.Welke keuze is nu het meest voordelige?Hoe de betaling van de zorgtoeslag stopzetten?Hoe vraag je een IVT of IT aan voor je kind?Wie heeft recht op de zorgtoeslag?Meerderjarig, wat zijn de voorwaarden?Hoeveel en tot wanneer betaald?Hoe aanvragen?Wat als mijn kind een IVT of IT krijgt?Wat als je kind een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)krijgt?Hoe moet je de zorgtoeslag aanvragen?Hoeveel zorgtoeslag ontvang je?Krijg je nog een zorgtoeslag als je kind volwassen is?

Wie heeft recht?

Wie heeft recht op de zorgtoeslag?

Heeft je kind extra ondersteuning nodig omdat het een geestelijke of lichamelijke beperking heeft? De Zorgtoeslag voor kinderen met een beperking kunnen een ruggensteuntje zijn om de kosten wat lichter te maken. Het bedrag hangt af van het aantal punten dat een evaluerende arts heeft toegekend aan 3 pijlers. Vóór 31 december 2018 oordeelde een arts van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over de ernst van de handicap of de aandoening van je kind. Vanaf 1 januari 2019 oordeelt een arts erkend door de overheidsdienst Opgroeien over de ernst van de aandoening.

Wat zijn de pijlers van de zorgtoeslag?

Je kind wordt geëvalueerd op basis van drie pijlers (medisch-sociale schaal):

  • Pijler 1: de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening
  • Pijler 2: de impact ervan op het dagelijkse leven van je kind: zijn activiteit en participatie in het gezin en daarbuiten
  • Pijler 3: de impact ervan op het familiale leven
De arts kent aan iedere pijler punten toe, je kind kan maximaal 36 punten krijgen. Je kind heeft recht op een toeslag als het minstens 4 punten behaalt in pijler 1 of minstens 6 punten in de drie pijlers samen. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger het bedrag van de zorgtoeslag.

Meerderjarig, wat zijn de voorwaarden?

Krijg je nog een zorgtoeslag als je kind volwassen is?

Tot de maand waarin je kind met een aandoening 18 jaar wordt, heeft het onvoorwaardelijk recht op de zorgtoeslag. Als je zoon of dochter 18 jaar of ouder is en werkt of een sociale uitkering ontvangt, kan dat een reden zijn om de zorgtoeslag niet meer te ontvangen.

Je hebt recht op de zorgtoeslag als:
  • Je kind werkt in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of in een bedrijf voor aangepast werk (een maatwerkbedrijf).
  • Je kind een tewerkstelling of bezoldigde stage uitoefent in het kader van een praktische opleiding in het systeem alternerend leren en werken.
Je ontvangt geen zorgtoeslag als:
  • Je kind meer dan 600 uur per jaar werkt als student (verminderde sociale bijdragen).
  • Je kind meer dan 80 uur per maand werkt (gewone sociale bijdragen).
  • Je kind werkt als zelfstandige en bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep.

Krijg je nog een zorgtoeslag als je kind 21 jaar is?

Zodra je kind 21 jaar is, heeft hij of zij geen recht meer op de toeslag. Je kunt nog gewone gezinsbijslag ontvangen tot de 25ste verjaardag van je kind wanneer hij of zij verder studeert heeft. De jongere kan online via My Handicap bij het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap een aanvraag indienen om een toelage voor gehandicapten te genieten, zodra hij 20 jaar wordt.

Personen met een handicap die al 21 jaar waren op 1 juli 1987 en die toen kinderbijslag genoten, kunnen die verder ontvangen zonder leeftijdsbeperking. Deze regeling geldt enkel voor mindervaliden die werkzaam zijn in een beschutte werkplaats, werkloosheid/ziekte/pensioen ontvangen na een tewerkstelling in een beschutte werkplaats of waarvan de handicap ‘volledig en definitief’ erkend was.

Hoeveel en tot wanneer betaald?

Hoeveel zorgtoeslag ontvang je?

Het bedrag hangt af van de ernst van de ondersteuningsbehoefte die door een erkende arts bij Opgroeien werd vastgesteld of door een arts van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (voor aanvragen tot 31 december 2018). Boven op het basisbedrag, kun je maandelijks aanspraak maken op een zorgtoeslag tussen € 89,16 en € 594,38 volgens de ernst van de aandoening. Als de medische toestand van je kind verandert, kun je altijd een nieuwe evaluatie aanvragen door contact op te nemen met Parentia.

Overzicht van de bedragen geldig vanaf 1 september 2023: 

Aantal punten Minder dan 4 punten in 1e pijlerMinstens 4 punten in 1e pijler
4 tot 5 punten+ € 0+ € 89,16
6 tot 8 punten+ € 118,74+ € 457,39
9 tot 11 punten+ € 277,09+ € 457,39
12 tot 14 punten+ € 457,39+ € 457,39
15 tot 17 punten+ € 520,09+ € 520,09
18 tot 20 punten+ € 557,24+ € 557,24
meer dan 20 punten+ € 594,38+ € 594,38

Hoe aanvragen?

Hoe moet je de zorgtoeslag aanvragen?

Neem contact op met Parentia. Wij dienen jouw aanvraag in bij Opgroeien-Team Zoë. Het recht op de zorgtoeslag kan met 5 jaar terugwerkende kracht onderzocht worden.

Sinds 8 februari 2022 gebeurt de evaluatie van de ondersteuning digitaal. Activeer hiervoor je eBox. Je ontvangt een uitnodiging van Opgroeien om je aan te melden op het portaal Mijn kind en Gezin via de knop Specifieke ondersteuningsnood. Wie kan zich hierop aanmelden? De ouder of de persoon die ook begunstigde is van het Groeipakket.

Via het portaal Mijn kind en Gezin vul je digitaal het psychosociaal inlichtingenformulier in. Iemand die jou en je gezin goed kent, en die je vertrouwt, kan je helpen bij het invullen van dit formulier. Maak ook onmiddellijk een afspraak met je huisarts of behandelende arts (de arts die het elektronisch medisch dossier van je kind beheert). Via eHealth, onder ‘Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien’, zal je arts het medisch inlichtingenformulier invullen. Bezorg de beide formulieren digitaal binnen de 4 maanden terug via het portaal Mijn Kind en Gezin. Is het je eerste aanvraag voor je kind en heb je meer tijd nodig om alle informatie te verzamelen? Stuur een e-mail naar zoe.info@opgroeien.be en vermeld hoeveel extra tijd je nodig hebt. Let op: je kan maximaal vier maanden uitstel vragen.

Wat als mijn kind een IVT of IT krijgt?

Wat als je kind een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)krijgt?

De minimumleeftijd om een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT) te ontvangen is verlaagd van 21 naar 18 jaar. Vanaf 1 juni 2021 wordt er geen zorgtoeslag meer uitbetaald voor de jongeren die een IT of IVT ontvangen.

Zorgtoeslag of IVT/IT? De ouders maken zelf de keuze.

Een zorgtoeslag kan niet gelijktijdig uitbetaald worden met een IVT en/of een IT.

Het aantal punten op de medisch-sociale schaal, dat het recht op zorgtoeslag bepaalt, blijft wel geldig. Zo blijft de jongere van het maandelijks basisbedrag van het Groeipakket genieten. Ontvangt de jongere ook een basisondersteuningsbudget (BOB)? Informeer bij de zorgkas om na te gaan of het BOB gecombineerd kan worden met een IVT of een IT.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!