Sociale toeslagen Vlaanderen

Sociale toeslagen

recht op sociale toeslag

Wie heeft recht op de sociale toeslag?

Hoelang heb je recht op de sociale toeslag?

Welke beroepsinkomsten tellen mee in de berekening?

Je eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen en die van je partner of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt, tellen mee.

Jullie vormen een feitelijk gezin als jullie:

 • samenwonen en gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres;
 • én geen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de 3de graad (dus geen ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, …)

Wat als je samenwoont met meerdere personen met wie je niet verwant bent tot en met de derde graad?

Woon je samen met meerdere niet-verwante personen tot en met de 3de graad, dan berekent Parentia het jaarlijkse gemiddelde gezinsinkomen.

Hoe doen we dit? We nemen de jaarlijkse inkomsten van alle gezinsleden en delen deze door het aantal gezinsleden. Dit resultaat vermenigvuldigen we dan met 2.

vergelijking sociale toeslagen = som X 2 => jaarlijkse gemiddelde gezinsinkomen

 

Breng ons altijd op de hoogte wanneer je gezinssituatie wijzigt!

Geef zeker een seintje als:

 • je alleen gaat wonen;
 • je trouwt of gaat samenwonen;
 • er een kind bijkomt in je gezin voor wie je kinderbijslag ontvangt;
 • een kind dat recht had op kinderbijslag je gezin verlaat;
 • jij of je partner een inkomensvervangende tegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een integratietegemoetkoming ontvangt;
 • jij of je partner een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen ontvangt;
 • jij of je partner arbeidsongeschikt is;
 • jij of je partner uitkeringen voor een arbeidsongeval ontvangt;
 • je een overlevingspensioen ontvangt.

Welke belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen tellen mee bij de berekening van het grensbedrag?

Wanneer voorwaarden ambtshalve toekenning

Wanneer val je onder de voorwaarden voor een ambtshalve provisionele toekenning?

gezicht

Wat als je geen sociale toeslag ontvangt?

vader dochter

hoeveel bedraagt sociale toeslag

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag voor kinderen geboren voor 1 januari 2020?

family mix

Wat als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent?

sociale toeslag

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020?

gezin in gras

sociale toeslag geboren voor en na 2019

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag voor kinderen geboren voor en vanaf 1 januari 2020?