pleegkind

Plaatsing in een pleeggezin

spelen in pleeggezin

Wie ontvangt de gezinsbijslag (de vroegere kinderbijslag) voor kinderen geplaatst voor 1 januari 2019?

familieportret

Hoeveel bedraagt de gezinsbijslag (de vroegere kinderbijslag) voor kinderen geplaatst voor 1 januari 2019?

Wat is de forfaitaire pleegzorgbijslag voor kinderen geplaatst voor 1 januari 2019?

Alleenstaande pleegvader

Wie ontvangt de gezinsbijslag (de vroegere kinderbijslag) voor kinderen geplaatst vanaf 1 januari 2019?

pleegkinderen

Hoeveel bedraagt de gezinsbijslag (de vroegere kinderbijslag) voor kinderen geplaatst vanaf 1 januari 2019?

Wat is de pleegzorgtoeslag voor kinderen geplaatst vanaf 1 januari 2019?

Voor de kinderen die geplaatst zijn vanaf 1 januari 2019 in een pleeggezin bestaat er een recht op een pleegzorgtoeslag als het gaat over een perspectiefbiedende pleegzorg of perspectiefzoekende pleegzorg.

Wie ontvangt de pleegzorgtoeslag?

Bij een perspectiefbiedende plaatsing wordt de pleegzorgtoeslag uitbetaald aan de pleegzorger of het pleeggezin, ook indien de pleegouder begunstigde was voor de plaatsing.
Bij een perspectiefzoekende plaatsing wordt de pleegzorgtoeslag uitbetaald aan de begunstigde die de gezinsbijslag onmiddellijk (maand) voor de plaatsing ontving behalve als :

  • deze begunstigde enkel het startbedrag geboorte ontvangen heeft;
  • het kind zelf begunstigde was voor zichzelf voor de pleegplaatsing;
  • deze begunstigde voor de plaatsing niet kan vastgesteld worden;
  • het gezin van oorsprong het onthaalgezin is;
  • het kind én in een instelling én in een pleeggezin geplaatst is en het 1/3 aan de begunstigde voor de plaatsing toekomt;
  • het kind in een pleeggezin wordt geplaatst na een plaatsing in een instelling: de pleegzorgtoeslag wordt betaald aan de begunstigde voor de plaatsing in de instelling.

Hoeveel bedraagt de pleegzorgtoeslag?

Boven op het basisbedrag waar het geplaatst kind recht op heeft, wordt er een maandelijkse pleegzorgtoeslag van € 66,89 bij betaald.