FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Pleegouderverlof: wat is het en wie heeft er recht op?

Ben je een pleegouder, of wil je graag pleegouder worden? Tot een aantal jaar geleden bestond er voor pleegouders enkel pleegzorgverlof: zes dagen verlof per jaar, te verdelen onder beide pleegouders, voor officiële aangelegenheden van pleegzorg. Op 1 januari 2019 werd het pleegouderverlof aan dit pleegzorgverlof toegevoegd.

Wat is pleegouderverlof?

Iedere werknemer en iedere zelfstandige die een minderjarig kind in langdurige pleegplaatsing in Vlaanderen, in Brussel of in Wallonië opvangt (voor minimaal zes maanden), heeft sinds 2019 eenmalig recht op pleegouderverlof van maximaal zes weken of, onder een aantal bijzondere voorwaarden, langer. Ook helpers en meewerkende echtgenoten komen hiervoor in aanmerking.

Wat zijn de voorwaarden voor pleegouderverlof?

 • Je pleegkind moet minderjarig zijn.
 • Je pleegkind moet in je gezin geplaatst zijn door de rechtbank, een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, door de diensten van L’aide à la Jeunesse of door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand.
 • Vanaf het begin moet duidelijk zijn dat het gaat om een langdurige pleegplaatsing.

Hoe vraag je pleegouderverlof aan?

 1. Je aanvraag doe je schriftelijk. Vraag hiervoor een document bij je mutualiteit.
 2. Voeg een bewijs van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister toe, en (als het van toepassing is) een bewijs mindervaliditeit van het kind.
 3. Bezorg minstens twee weken op voorhand deze documenten aan je werkgever of aan de mutualiteit als je zelfstandige bent.
 4. Is je verlof voorbij? Laat je mutualiteit binnen de acht dagen na het einde van het pleegouderverlof weten dat je terug aan het werk bent. Gebruik hiervoor het formulier 'attest van werkhervatting' dat je via je mutualiteit kunt krijgen. 

Wanneer kun je pleegouderverlof nemen ?

Je pleegouderverlof moet starten binnen de twaalf maanden nadat je pleegkind in het bevolkingsregister ingeschreven werd. Het verlof eindigt ten laatste op de einddatum van je arbeidsovereenkomst.

Hoelang kun je pleegouderverlof nemen ?

De duur van je pleegouderverlof hangt van verschillende factoren af. Bovendien is een deel van het pleegouderverlof voorzien voor beide pleegouders (als er twee zijn) terwijl je een ander deel kunt verdelen onder de verschillende pleegouders. Hieronder lichten we toe wie waar recht op heeft.

Kinderen zonder specifieke ondersteuningsbehoeften?

Wanneer je een kind opvangt dat geen specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, heb je per pleegouder recht op zes weken pleegouderverlof.

Daarbovenop kwam in 2019 progressief een verlenging van het pleegouderverlof die pleegouders telkens vrij onder elkaar kunnen verdelen.

01/2019verlenging van 1 week
01/2021verlenging van 2 weken
01/2023verlenging van 3 weken
01/2025verlenging van 4 weken
01/2027verlenging van 5 weken

Mindervalide kinderen of kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften?

Wanneer je een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften in VlaanderenBrussel of Wallonië opvangt, verdubbelt je pleegouderverlof. Het pleegkind moet dan wel minstens voor 66% als gehandicapte erkend zijn of minimaal 4 punten hebben op de eerste pijler van de medisch-sociale schaal. Deze verdubbeling geldt ook als het kind minder dan 4 punten heeft op de eerste pijler, maar wel minimaal 9 punten op de drie pijlers samen.

Meer dan 1 kind?

Vang je gelijktijdig meer dan één kind op? Dan wordt het pleegouderverlof verlengd met twee weken per pleegouder.

Je bent niet verplicht het maximumaantal weken op te nemen. Je pleegouderverlof moet wel minstens een volledige week of een veelvoud daarvan bedragen.

Je kunt bijvoorbeeld twee of drie volledige weken nemen, maar geen 1,5 of 2,5 weken.

Bovendien moet je het verlof ononderbroken opnemen.

Wat met mijn loon?

Als je in loondienst bent, vergoedt je werkgever de eerste drie dagen van je pleegzorgverlof. De overige periode betaalt je mutualiteit je een vergoeding uit. Deze vergoeding bedraagt maximaal 82% van je normale brutoloon.

Als zelfstandige heb je per week opgenomen verlof recht op een forfaitaire vergoeding die de mutualiteit onmiddellijk uitkeert.


​​​​​​​Meer op onze blog
Vond je dit een interessant artikel? Neem dan gerust een kijkje op onze blog, waar nog tal van andere artikelen jou opwachten.

Bronnen:

 • Pleegzorg
 • Jobat
 • Voka
 • RVA

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!