FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de bijkomende toeslag voor kinderen met een beperking in Wallonië?

Welke financiële steun kun je ontvangen?

Wanneer je kind extra zorg nodig heeft, brengt dat uiteraard de nodige kosten met zich mee. In zo’n situatie kun je rekenen op een bijkomende toeslag voor je kind tot het 21 jaar is. Wanneer een kind onder de 21 jaar een aandoening heeft die een vermindering van zijn lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid tot gevolg heeft, dan kunnen wij een toeslag betalen. Voorwaarde is wel dat een evaluerende arts van AVIQ de aandoening erkent. Afhankelijk van het aantal punten toegekend op de medisch-sociale schaal ontvang je maandelijks een toeslag, tussen € 102,41 en € 682,76, bovenop het basisbedrag van de kinderbijslag.

Wie heeft recht?Je hebt recht op de zorgtoeslag als:Je ontvangt geen zorgtoeslag als:Hoeveel en wanneer betaald?Je kind wordt geëvalueerd op basis van drie pijlers (medisch-sociale schaal):Hoe aanvragen?Inlichtingenformulier invullenVersnelde behandelingVoorwaardenIs je kind geboren vóór 1 januari 2019 en de beslissing is genomen vóór 31 december 2018?Is je kind geboren vanaf 1 januari 2019?Je dient een aanvraag in na 1 januari 2019?Oude regels die zijn veranderdWie heeft recht op de bijkomende toeslag?Is je kind geboren vóór 1 januari 2019 en de beslissing is genomen vóór 31 december 2018?Is je kind geboren vanaf 1 januari 2019?Je dient een aanvraag in na 1 januari 2019?Wie heeft recht?Krijg je nog een bijkomende toeslag als je kind volwassen is?Hoe moet je de bijkomende toeslag aanvragen?Wat als mijn kindje in levensgevaar verkeert?Hoeveel zorgtoeslag ontvang je?Hoe moet je de zorgtoeslag aanvragen?Wat als je kind een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)krijgt?Parentia helpt je graagHoe vraag je een IVT of IT aan voor je kind?Hoe vraag je een IVT of IT aan voor je kind?Wie heeft recht op de zorgtoeslag?Meerderjarig, wat zijn de voorwaarden?Hoeveel en tot wanneer betaald?Hoe aanvragen?Wat als je kind een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)krijgt?Hoe moet je de zorgtoeslag aanvragen?Hoeveel zorgtoeslag ontvang je?Krijg je nog een zorgtoeslag als je kind volwassen is?Krijg je nog een bijkomende toeslag als je kind 21 jaar is?Parentia helpt je graagParentia helpt je graagVragen? Wie contacteren?

Wie heeft recht?

Wie heeft recht op de bijkomende toeslag?

Heeft je kind extra ondersteuning nodig omdat het een geestelijke of lichamelijke beperking heeft? De bijkomende toeslag voor kinderen met een beperking kan een ruggensteuntje zijn om de kosten wat lichter te maken. Het bedrag hangt af van het aantal punten dat een evaluerende arts heeft toegekend aan 3 pijlers.

Een arts van AVIQ oordeelt over de ernst van de handicap of de aandoening van je kind.

Wat zijn de pijlers van de bijkomende toeslag?

Je kind wordt geëvalueerd op basis van drie pijlers (medisch-sociale schaal):

  • Pijler 1: de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening
  • Pijler 2: de impact ervan op het dagelijkse leven van je kind: zijn activiteit en participatie in het gezin en daarbuiten
  • Pijler 3: de impact ervan op het familiale leven

De arts kent aan iedere pijler punten toe, je kind kan maximaal 36 punten krijgen Je kind heeft recht op een toeslag als het minstens 4 punten behaalt in pijler 1 of minstens 6 punten in de drie pijlers samen.

Meerderjarig, wat zijn de voorwaarden?

Krijg je nog een bijkomende toeslag als je kind volwassen is?

Indien je kind lijdt aan een aandoening, heb je onvoorwaardelijk recht op de bijkomende toeslag tot 31 augustus van het jaar waarin je kind 18 jaar wordt. Je zoon of dochter is 18 jaar of ouder, werkt of ontvangt een sociale uitkering? Weet dan dat deze situaties een invloed kunnen hebben op de betaling van het basisbedra.

Het kind heeft geen recht op het basisbedrag als:

  • Je kind werkt meer dan 240u/trimester (buiten tewerkstelling als student en stages die nodig zijn om diploma te behalen).
  • Je kind werkt als zelfstandige in hoofdberoep.
  • Je kind ontvangt een sociale uitkering (ziekte, invaliditeit, werkongeval, beroepsziekte) afkomstig uit een niet toegelaten activiteit.
  • Je kind een werkloosheidsuitkering (behalve tijdelijke werkloosheid) ontvangt of een vergoeding in het kader van een loopbaanonderbreking.
  • Je kind een uitkering ontvangt die het toegelaten grensbedrag van € 715,46 bruto per maand overschrijdt, in het kader van een ondernemingsopleiding of een opleiding in het teken van werkplekleren en dit tot 31 juli 2022.

Nieuw: Vanaf 1 augustus 2022 werd de inkomensnorm volledig verwijderd voor de jongere die een ondernemingsopleiding volgt of een opleiding alternerend leren.

Ongeacht de situatie, je kind wordt in rekening gebracht bij de toekenning van de rangen aan de andere kinderen (geboren voor 1 januari 2020) van het gezin.

Goed om weten:

Een aanvraag voor een invaliditeitsuitkering kan worden ingediend bij de FOD Sociale Zekerheid via de website "www.handicap.belgium.be". Je kunt ook een aanvraag indienen bij jouw gemeente, het OCMW of uw ziekenfonds.

Hoeveel en tot wanneer betaald?

Hoeveel bedraagt de bijkomende toeslag?

Het bedrag hangt af van de ernst van de ondersteuningsbehoefte die door een erkende arts van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid werd vastgesteld. Boven op het basisbedrag, kun je maandelijks aanspraak maken op een toeslag tussen € 102,41 en € 682,76 volgens de ernst van de aandoening.

Als de medische toestand van je kind verandert, kun je altijd een nieuwe evaluatie aanvragen door contact op te nemen met Parentia.

Overzicht van de bedragen geldig vanaf 1 mei 2024:

Aantal punten Minder dan 4 punten in 1e pijlerMinstens 4 punten in 1e pijler
4 tot 5 punten+ € 0+ € 102,41
6 tot 8 punten+ € 136,40+ € 525,40
9 tot 11 punten+ € 318,29+ € 525,40
12 tot 14 punten+ € 525,40+ € 525,40
15 tot 17 punten+ € 597,42+ € 597,42
18 tot 20 punten+ € 640,09+ € 640,09
meer dan 20 punten+ € 682,76+ € 682,76

Hoe aanvragen?

Hoe moet je de bijkomende toeslag aanvragen?

Neem contact op met Parentia. Wij dienen jouw aanvraag in bij de AVIQ. Zij sturen je dan op hun beurt een brief waarin je wordt uitgenodigd contact op te nemen met een partner, uit een lijst, om je te helpen deel A online in te vullen. Je krijgt dan ook een dossiernummer en identificatiecode.

Afhankelijk van de informatie die de evaluerende arts van AVIQ ontvangt, nodigt die je kind uit voor een medisch onderzoek. Het AVIQ deelt je zijn beslissing mee en stuurt het resultaat automatisch door naar Parentia. Wij brengen je op de hoogte over het bedrag van de bijkomende toeslag. Je krijgt de toeslag vanaf de maand die volgt op de begindatum van de erkenning die vermeld staat op het evaluatieformulier van de arts. Afhankelijk van de beslissing is een betaling van de toeslag voor het verleden mogelijk.

De evaluerende arts van de AVIQ zal enkele maanden voor de einddatum van de lopende erkenning onderzoeken of deze verlengd kan worden.

Vragen? Wie contacteren?

Waar kun je terecht voor vragen over je aanvraag voor bijkomende toeslag?

Parentia heeft geen zicht op het aanvraagdossier van je kind. AVIQ behandelt het aanvraagdossier. Je kunt met je vragen terecht bij AVIQ:

Parentia helpt je graag

Wil je graag meer informatie over deze toeslag? Neem gerust contact met ons op. We staan je graag bij in je gezinadsministratie. 

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!