FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Kindje adopteren?

De regels voor een adoptiepremie in Wallonië

Een kindje adopteren gaat gepaard met strikte procedures en meestal met lange wachttijden. Nadat het hele adoptieproces is afgerond, is het adoptiekind eindelijk jouw kindje. Wist je dat je een adoptiepremie kunt aanvragen zodra het kind deel uitmaakt van je gezin? Ontdek hier de regels voor wie in Wallonië woont.

Adoptie: voorwaarden adoptiepremie

Om in Wallonië recht te hebben op de adoptiepremie, moeten jij als adoptieouder en je adoptiekind aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • je adoptiekind woont op jouw officiële adres in Wallonië
 • je adoptiekind voldoet aan de voorwaarden die voor andere kinderen gelden om kinderbijslag te krijgen (semi-automatisch recht, studie en opleiding, schoolverlater, kind met een beperking).
 • je hebt een verzoekschrift tot adoptie ingediend bij de bevoegde rechtbank of een adoptieakte ondertekend.
  • Voor de adoptie van een minderjarig kind in België moet je een verzoekschrift tot adoptie indienen bij de familierechtbank. Voor de adoptie van een meerderjarig kind moet je bij de rechtbank van eerste aanleg zijn.
   • Voor een buitenlandse adoptie …
    • moet je een adoptieakte ondertekenen volgens de wetgeving van het land vanherkomst.
    • van een minderjarig kind moet je een vaststelling van geschiktheid tot adopteren indienen bij de familie- en jeugdrechtbank.

Hoeveel en wanneer wordt het betaald?

Het bedrag van de adoptiepremie bedraagt in Wallonië € 1.340,90 voor een kind geboren vanaf 2020 en € 1.582,21 per kind geboren vóór 1 januari 2020.

Zodra we de nodige documenten en gegevens ontvangen hebben, betalen we je de adoptiepremie zo snel mogelijk uit. Hebben we je bankrekening in je bezit, dan ontvang je daarop je startbedrag adoptie. Zo niet, krijg je een circulaire cheque.

Hoe vraag je het aan en wie doet de aanvraag?

Jij als adoptieouder of je partner kunnen de adoptiepremie aanvragen als jullie gehuwd zijn of samenwonen. Bij adoptieouders van hetzelfde geslacht vraagt de oudste ouder het bedrag aan. ​​​​​​​vanaf het ogenblik dat de binnen- of buitenlandse adoptieprocedure opgestart is en het kind deel uitmaakt van je gezin.

Om de premie te kunnen uitbetalen, moeten wij als kinderbijslagfonds beschikken over:

 • een ingevulde ‘Aanvraag van een adoptiepremie (formulier Eter)’. Stuur dit door naar wallonie@parentia.be;
 • een kopie van de adoptieakte of van het verzoekschrift tot adoptie;
 • de datum waarop het geadopteerd kind bij jou gedomicilieerd is in Wallonië.
 • je geeft het best je bankrekeningnummer door. Een storting is snel en veilig. Doe je dit niet, dan krijg je een circulaire cheque.

Wie ontvangt de adoptiepremie?

Als jij als alleenstaande een kind adopteert, dan betalen we de adoptiepremie aan jou uit. Als jij en je partner een kindje adopteren, dan betalen we de adoptiepremie uit aan de adoptiemoeder bij ouders van een verschillend geslacht en aan de oudste ouder bij ouders van hetzelfde geslacht.

Wezenbijslag: een speciale situatie

Voor kinderen geboren voor 1 januari 2020 die gewoon geadopteerd zijn, kan er een wezenbijslag van toepassing zijn bij het overlijden van zowel een biologische als een adoptieve ouder. Bij een ‘volle’ adoptie (waar de band met de natuurlijke ouders is verdwenen), kan enkel het overlijden van een adoptieouder nog recht geven op wezenbijslag. Voor meer informatie kun je terecht bij Parentia.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!