Download nuttige documenten

Document types

Aanvraag kraamgeld Parentia Wallonie

Aansluiting kinderbijslag Parentia Wallonie

Aansluiting Parentia Wallonie

Aanvraag adoptiepremie (MOD E TER)

Aanvraag betaling op een rekeningnummer (MOD W FEB)

Aanvraag betaling op een niet-Belgische bankrekening

Student geboren tot en met 31/12/2000: kinderbijslag na de leerplicht (P7)

Student geboren vanaf 01/01/2001: kinderbijslag vanaf 21 jaar (P7)

Verklaring gezins-en beroepssituatie (P12)

Aanvraag kinderopvangtoeslag Groeipakket (Parentia Vlaanderen)

Aanvraag kleutertoeslag Groeipakket (Parentia Vlaanderen)

Aanvraag Vlaamse schooltoeslag Groeipakket (Parentia Vlaanderen)