Download nuttige documenten

Document types

Aanvraag kraamgeld Parentia Wallonië

Aansluiting kinderbijslag (Parentia Wallonie)

Aansluiting Vlaamse kinderopvang- en schooltoeslag (Parentia Vlaanderen)

Aanvraag adoptiepremie (MOD E TER)

Aanvraag betaling op een rekeningnummer (MOD W FEB)

Verklaring onderwijsinstelling (P7B)

P7B

Verklaring gezins-en beroepssituatie (P12)

Claim for maternity benefit (Parentia Wallonia)

Claim for an adoption allowance (MOD E TER)

Claim for child benefits (Parentia Wallonia)

Claim for childcare, nursery and school allowance (Parentia Flanders)

Payment of your child benefits on an account (MOD W FEB)

Declaration school (P7B)