FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat met het Groeipakket bij een plaatsing in een pleeggezin in Vlaanderen?

Wat is de invloed van een plaatsing in een pleeggezin?

Soms treft een instantie die bevoegd is voor jeugdbescherming maatregelen om een minderjarige in een pleeggezin te plaatsen. Dit gebeurt in het belang van het kind. De plaatsing kan perspectiefbiedend of perspectiefzoekend zijn. Een perspectiefbiedende plaatsing is pleegzorg met een langdurig en continu karakter. Bij een perspectiefzoekende plaatsing verwacht men dat het geplaatst kind snel naar de ouders terugkeert. Het pleeggezin vangt het kind op tijdens een periode waarin de ouders dit zelf niet kunnen.

Wie ontvangt de gezinsbijslag?

Wie ontvangt de gezinsbijslag voor kinderen geplaatst voor 1 januari 2019?

Voor kinderen geplaatst voor 1 januari 2019 en toevertrouwd aan één pleegouder, blijft die persoon de gezinsbijslag ontvangen.
Voor kinderen geplaatst voor 1 januari 2019 en toevertrouwd aan een ouderpaar, blijft de pleegouder die reeds de gezinsbijslag ontving deze ontvangen. Meestal is het de pleegmoeder die de gezinsbijslag ontvangt, net zoals voor haar eigen kinderen.

Wie ontvangt de gezinsbijslag voor kinderen geplaatst vanaf 1 januari 2019?

Is het kind, geboren voor 1 januari 2019, geplaatst in een pleeggezin na 1 januari 2019? Het kind neemt zijn vastgeklikt bedrag mee dat het had op 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 wordt het geplaatst kind niet meer berekend alsof het een bijkomend eigen kind betrof maar wordt wel voor de berekening van de sociale toeslag en de gezinsgrootte  volledig meegeteld in het pleeggezin.

Als de pleegouder alleenstaand is en beperkte inkomsten heeft en recht heeft op het vastgeklikt basisbedrag van € 259,49, dan kan ook een specifieke toeslag als alleenstaande ouder worden toegekend.

Welke bedragen worden er betaald?

Hoeveel bedraagt de gezinsbijslag voor kinderen geplaatst voor 1 januari 2019?

Is het kind geplaatst in een pleeggezin voor 1 januari 2019? Het pleeggezin behoudt de bedragen die het ontving op 31 december 2018. Het geplaatst kind werd berekend alsof het een bijkomend eigen kind betrof.

Hoeveel bedraagt de gezinsbijslag voor kinderen geplaatst vanaf 1 januari 2019?

Het kind is geboren na 1 januari 2019 en wordt geplaatst in een pleeggezin? Het kind blijft recht hebben op het basisbedrag van € 176,66. Het kind wordt meegeteld voor de berekening van de sociale toeslag en de gezinsgrootte in het pleeggezin.

De forfaitaire toeslag

Wat is de forfaitaire pleegzorgbijslag voor kinderen geplaatst voor 1 januari 2019?

Tot 31 december 2018 kon de persoon die de gezinsbijslag ontving voor de plaatsing aanspraak maken op een vast maandelijks bedrag van € 68,23. Voorwaarde was dat die persoon verder nauw contact hield met het kind.
Deze toelage moet de re-integratie van het kind in zijn gezin van herkomst bevorderen.

De persoon die de forfaitaire pleegzorgbijslag ontving op 31 december 2018, blijft deze pleegzorgtoeslag ontvangen:

  • Zolang er geen wijziging in de plaatsing plaatsvindt.
  • Zolang de toekenning ervan niet werd herroepen.
  • Voor de maanden dat het kind recht geeft op de basistoeslag.

De pleegzorgtoeslag

Wat is de pleegzorgtoeslag voor kinderen geplaatst vanaf 1 januari 2019?

Voor de kinderen die geplaatst zijn vanaf 1 januari 2019 in een pleeggezin bestaat er een recht op een pleegzorgtoeslag als het gaat over een perspectiefbiedende pleegzorg of perspectiefzoekende pleegzorg.

Wie ontvangt de pleegzorgtoeslag?

Bij een perspectiefbiedende plaatsing wordt de pleegzorgtoeslag uitbetaald aan de pleegzorger of het pleeggezin, ook indien de pleegouder begunstigde was voor de plaatsing.
Bij een perspectiefzoekende plaatsing wordt de pleegzorgtoeslag uitbetaald aan de begunstigde die de gezinsbijslag onmiddellijk (maand) voor de plaatsing ontving behalve als :

  • deze begunstigde enkel het startbedrag geboorte ontvangen heeft;
  • het kind zelf begunstigde was voor zichzelf voor de pleegplaatsing;
  • deze begunstigde voor de plaatsing niet kan vastgesteld worden;
  • het gezin van oorsprong het onthaalgezin is;
  • het kind én in een instelling én in een pleeggezin geplaatst is en het 1/3 aan de begunstigde voor de plaatsing toekomt;
  • het kind in een pleeggezin wordt geplaatst na een plaatsing in een instelling: de pleegzorgtoeslag wordt betaald aan de begunstigde voor de plaatsing in de instelling.
Hoeveel bedraagt de pleegzorgtoeslag?

Boven op het basisbedrag waar het geplaatst kind recht op heeft, wordt er een maandelijkse pleegzorgtoeslag van € 68,23 bij betaald.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!