Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat met de kinderbijslag bij een plaatsing in een pleeggezin in Wallonië?

Wat is de invloed van een plaatsing in een pleeggezin?

Soms treft een instantie die bevoegd is voor jeugdbescherming maatregelen om een minderjarige in een pleeggezin te plaatsen. Het pleeggezin begeleidt het kind dat zich in een moeilijke situatie bevindt, neemt deel aan zijn opvoeding, biedt warmte, bevordert zijn ontplooiing en geeft de mogelijkheid om de band met de ouders te behouden of te reconstrueren. Dit gebeurt allemaal in het belang van het kind.

Wie ontvangt de kinderbijslag?

Voor geplaatste kinderen die toevertrouwd zijn aan één pleegouder, ontvangt die persoon de kinderbijslag.

Voor geplaatste kinderen die toevertrouwd worden aan een pleeggezin, wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de pleegmoeder. Als de pleegouders van hetzelfde geslacht zijn, wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de oudste ouder, net zoals voor de eigen kinderen.

Een forfaitaire pleegzorgbijslag kan toegekend worden aan de persoon die de kinderbijslag ontving voor de plaatsing(en) of op een spaarrekening geopend op naam van het kind.

Welke bedragen worden er betaald?

Hoeveel bedraagt de kinderbijslag voor kinderen geboren voor 1 januari 2020?

Wanneer een pleeggezin een kind geboren voor 1 januari 2020 opvangt, verandert de gezinsgrootte en wordt de kinderbijslag berekend zoals voor elk ander kind van het gezin.

Hoeveel bedraagt de kinderbijslag voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020?

Het kind behoudt zijn recht op het basisbedrag van € 188,95 vermeerderd met eventuele toeslagen waar het gezin recht op kan hebben.

De forfaitaire toeslag

Wat is de forfaitaire pleegzorgbijslag en wie ontvangt het?

De persoon die de kinderbijslag ontving voor de pleegplaatsing kan aanspraak maken op een maandelijks bedrag van € 78,36. De voorwaarde om hiervan te genieten is dat de persoon die de bijslag ontvangt in contact blijft met het kind of interesse toont voor het kind.

De toekenning van dit bedrag heeft tot doel de relaties tussen de twee gezinnen in stand te houden. Indien dit niet het geval is zal de instantie die bevoegd is voor jeugdbescherming beslissen om de forfaitaire pleegzorgtoeslag te storten op een spaarrekening geopend op naam van het kind.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!