De Waalse kinderbijslag voor kinderen geboren voor 2020

Voor Waalse kinderen die voor 2020 geboren zijn, blijft het oude systeem van kinderbijslag van toepassing. Zolang ze recht hebben op kinderbijslag blijven ze dus de oude bedragen ontvangen. 

 • Kom je uit het buitenland en heb je kinderen geboren voor 1 januari 2020? Dan heb je in Wallonië recht op de oude bedragen.
 • Kinderen geboren voor 2020 die na een onderbreking opnieuw recht hebben op kinderbijslag of die wees worden na 1 januari 2020, behouden hun bedragen uit het oude systeem.

Nieuw:

 • Sinds 2019 zijn de toekenningsregels voor de sociale toeslagen van het nieuwe systeem van toepassing. Deze gelden dan voor alle gezinnen met een gering inkomen, en niet enkel bij werkloosheid, invaliditeit of voor éénoudergezinnen. Daardoor is het mogelijk dat je recht hebt op een toeslag, terwijl dat vóór 2019 niet zo was.
 • Studenten die vanaf 1 januari 2001 geboren zijn, behouden automatisch hun recht op kinderbijslag tot 21 jaar zonder rechtvaardiging, via bijvoorbeeld een schoolattest.
 • De wezenbijslag wordt toegekend ook als de overlevende ouder samenwoont.

Het oude Waalse kinderbijslagsysteem in cijfers

Nieuwe bedragen geldig vanaf maart 2020 (= uitbetaald rond 8 april)

 

Kinderbijslag
 • 1ste kind

  € 97,72

 • 2de kind

  € 180,82

 • 3de kind en volgende

  € 269,96

 • indien wees van één* of beide ouders

  € 375,39

*indien overlevende ouder niet opnieuw samenwoont, niet van toepassing voor kinderen die wees worden vanaf 1 januari 2019
Leeftijdstoeslag
 • 1ste kind (indien geen verhoogde kinderbijslag)

  vanaf 6 jaar
  € 17,02

  vanaf 12 jaar
  € 25,92

  vanaf 18 jaar
  € 29,88

 • alle andere kinderen

  vanaf 6 jaar
  € 33,95

  vanaf 12 jaar
  € 51,88

  vanaf 18 jaar
  € 65,95

Sociale toeslag
 • Sociale toeslag voor de gezinnen waarvan inkomen ≤ € 31.603,68/jaar

  1ste kind
  + € 49,75

  2de kind
  + € 30,83

  3de kind en volgende
  + € 5,42

 • Sociale toeslag voor een kind van langdurige zieken waarvan inkomen ≤ € 31.603,68/jaar

  1ste kind
  + € 107,03


  2de kind
  + € 30,83

  3de kind en volgende
  + € 5,42

 • Sociale toeslag voor eenoudergezinnen waarvan inkomen ≤ € 31.603,68/jaar

  1ste kind
  + € 49,75


  2de kind
  + € 30,83

  3de kind en volgende
  + € 24,87

Zorg toeslag
 • pleegkind

  + € 65,57

 • kind met aandoening/handicap:

  PUNTEN

  BEDRAG

  4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 85,69

  6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 114,13

  6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 439,62

  9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 266,32

  9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 439,62

  12 tot 14 punten

  € 439,62

  15 tot 17 punten

  € 499,87

  18 tot 20 punten

  € 535,58

  meer dan 20 punten

  € 571,28

Jaarlijkse schoolpremie
 • kinderen 0-5 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 21,65

  kind met toeslag
  + € 29,88

 • kinderen 6-11 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 46,54

  kind met toeslag
  + € 63,41

 • kinderen 12-18 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 64,94

  kind met toeslag
  + € 88,78

 • kinderen 18-24 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 86,59

  kind met toeslag
  + € 119,51

Hulp of advies nodig?