Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat met de kinderbijslag bij een plaatsing in een pleeggezin in Brussel?

Wat is de invloed van een plaatsing in een pleeggezin?

Soms treft een instantie die bevoegd is voor jeugdbescherming maatregelen om een minderjarige in een pleeggezin te plaatsen. Het pleeggezin begeleidt het kind dat zich in een moeilijke situatie bevindt, neemt deel aan zijn opvoeding, biedt warmte, bevordert zijn ontplooiing en geeft de mogelijkheid om de band met de ouders te behouden of te reconstrueren. Dit gebeurt allemaal in het belang van het kind.

Wie ontvangt de kinderbijslag?

Bij geplaatste kinderen die toevertrouwd zijn aan één pleegouder, ontvangt die persoon de kinderbijslag.

Voor geplaatste kinderen die toevertrouwd worden aan een pleeggezin met een pleegvader en pleegmoeder, wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de pleegmoeder. Als de pleegouders van hetzelfde geslacht zijn, wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de oudste pleegouder, net zoals voor hun eigen kinderen.

Een forfaitaire pleegzorgbijslag kan toegekend worden aan de persoon die de kinderbijslag ontving voor de plaatsing(en).

Welke bedragen worden er betaald?

Hoeveel bedraagt de kinderbijslag voor kinderen geplaatst voor 1 januari 2020?

Wanneer een kind geplaatst werd voor 1 januari 2020 in een gezin, krijgt de pleegzorger vanaf 1 januari 2020 het bedrag die het voordeligst is voor het gezin. 

Hoeveel bedraagt de kinderbijslag voor kinderen geplaatst vanaf 1 januari 2020?

Wanneer een kind geplaatst wordt vanaf 1 januari 2020 in een pleeggezin ontvangt de pleegzorger de bedragen van de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2020.

De forfaitaire toeslag

Wat is de forfaitaire pleegzorgbijslag en wie ontvangt het?

De persoon die de kinderbijslag ontving voor de pleegplaatsing kan aanspraak maken op een maandelijks vast bedrag van € 78,36 (oud systeem) of 78,36 (nieuw systeem). De voorwaarde om hiervan te genieten is dat de persoon die de bijslag ontvangt in contact blijft met het kind of interesse toont voor het kind.

De toekenning van dit bedrag heeft tot doel de relaties tussen de twee gezinnen in stand te houden.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!