De Brusselse kinderbijslag tot 2019: het oude systeem

Het oude systeem van kinderbijslag was tot eind 2019 van toepassing in Brussel. Begin 2020 startte het nieuwe Brusselse model dat voor alle Brusselse kinderen geldt, ook voor de kinderen geboren voor 2020.  

Echter, voor de kinderen geboren voor 1 januari 2020, behoud je je oude bedrag indien dit op gezinsniveau voordeliger is dan het bedrag in het nieuwe systeem. Je krijgt dus niet minder kinderbijslag dan waar je eind 2019 recht op had.  

Parentia vergelijkt ook elke maand de bedragen tussen beide systemen en zal automatisch het nieuwe systeem toepassen indien het voor jouw gezin voordeliger is. Zodra je naar het nieuwe systeem bent overgestapt, kun je wel niet meer terug naar het oude.

Andere nieuwigheden in Brussel vanaf 2020:

 • De toekenningsregels voor de sociale toeslagen van het nieuwe systeem zijn van toepassing. Ze gelden nu voor alle gezinnen met een gering inkomen, en niet enkel bij werkloosheid, invaliditeit of voor éénoudergezinnen. Daardoor is het mogelijk dat je recht hebt op een toeslag, terwijl dat vóór 2020 niet zo was.
 • De overlevende ouder die samenwoont of opnieuw huwt, behoudt zijn recht op wezenbijslag.
 • Het recht op kinderbijslag verjaart na 3 jaar (en niet langer na 5 jaar).

Het oude Brusselse kinderbijslagsysteem in cijfers

Nieuwe bedragen geldig vanaf maart 2020 (= uitbetaald begin april)

 

Kinderbijslag
 • 1ste kind

  € 97,72

 • 2de kind

  € 180,81

 • 3de kind en volgende

  € 269,96

 • indien wees van één* of beide ouders

  €375,39

*indien overlevende ouder niet opnieuw samenwoont
Leeftijdstoeslag
 • 1ste kind (indien geen verhoogde kinderbijslag)

  vanaf 6 jaar
  + € 17,02

  vanaf 12 jaar
  + € 25,92

  vanaf 18 jaar
  + € 29,88

 • alle andere kinderen

  vanaf 6 jaar
  + €33,95

  vanaf 12 jaar
  + €51,87

  vanaf 18 jaar
  + €65,95

Sociale toeslag
 • bij langdurige werkloosheid en gepensioneerden

  1ste kind
  + € 49,74

  2de kind
  + € 30,83

  3de kind en volgende
  + € 5,41

 • bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid

  1ste kind
  + € 107,03

  2de kind
  + € 30,83

  3de kind en volgende
  + € 5,41

 • voor éénoudergezinnen

  1ste kind
  + € 49,74

  2de kind
  + € 30,83

  3de kind en volgende
  + € 24,86

Zorg toeslag
 • pleegkind

  + € 65,57

 • kind met aandoening/handicap:

  PUNTEN

  BEDRAG

  4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 85,69

  6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 114,13

  6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 439,61

  9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 266,32

  9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 439,61

  12 tot 14 punten

  € 439,61

  15 tot 17 punten

  € 499,87

  18 tot 20 punten

  € 535,58

  meer dan 20 punten

  € 571,28

Jaarlijkse schoolpremie geldig vanaf 1 januari 2020
 • 0 tot 2 jaar:

  € 20,40/jaar per kind

 • 3 tot 5 jaar:

  € 20,40/jaar per kind als het kleuteronderwijs volgt

 • 6 tot 11 jaar:

  € 30,60/jaar per kind

 • 12 tot 24 jaar:

  € 51,00/jaar per kind
  of € 81,60/jaar per kind vanaf 18 jaar indien ingeschreven in hoger onderwijs

Jaarlijkse schoolpremie geldig tot 31 december 2019
 • kinderen 0-5 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 21,23

  kind met toeslag
  + € 29,29

 • kinderen 6-11 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 45,63

  kind met toeslag
  + € 62,17

 • kinderen 12-18 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 63,67

  kind met toeslag
  + € 87,04

 • kinderen 18-24 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 84,89

  kind met toeslag
  + € 117,17

Hulp of advies nodig?