EN
FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Klachten over gezinsbijslag

Ben je het niet eens met een beslissing of ontevreden over de dienstverlening?
Dan kun je een klacht indienen bij onze Dienst Kwaliteit via:
  • ons contactformulier: duid aan dat je vraag een klacht betreft
  • brief: Parentia Brussel vzw, Dienst Kwaliteit, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

    Wij behandelen je vraag met de gepaste aandacht en houden je op de hoogte.
Je kunt ook terecht bij de dienst Geschillen en Bemiddeling van Iriscare. Zij helpen door te bemiddelen tussen het kinderbijslagfonds en het gezin. 

Door de zesde staatshervorming is de kinderbijslag overgeheveld naar de gewesten en wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de gemeenschappen. De kinderbijslag wordt beheerd door de vier deelentiteiten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap.

Elke entiteit heeft een regeling uitgewerkt die aangepast is aan de specifieke behoeften van haar inwoners.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Iriscare de nieuwe bicommunautaire instelling van openbaar nut die belast is met de invoering en het beheer van de nieuwe Brusselse kinderbijslagregeling.

Binnen die instelling kan de dienst Bemiddeling u helpen als u zich in een van de volgende situaties bevindt:
  • U hebt een algemene of specifieke vraag om informatie over uw dossier.
  • U begrijpt de informatie niet die u uw kinderbijslaginstelling u meegaf.
  • U begrijpt een beslissing van uw kinderbijslaginstelling niet of u bent het er niet mee eens.
Deze vragen kunt u per e-mail richten aan bemiddeling@iriscare.brussels of per post aan
Iriscare, dienst Bemiddeling, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 Brussel.

Als u het niet eens bent met een beslissing van uw kinderbijslaginstelling of als u van mening bent dat de dienstverlening van uw kinderbijslaginstelling is tekortgeschoten, kunt u per e-mail een klacht indienen op het adres klachten@iriscare.brussels of per post op het adres
 Iriscare, klachtendienst, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 Brussel.

Iriscare zal uw klacht bekijken en kan – na onderzoek van uw kinderbijslagdossier – op basis van de geldende wetteksten u ofwel informatie verstrekken en de beslissing van uw kinderbijslaginstelling bevestigen, ofwel de betwiste beslissing opnieuw laten onderzoeken.

U kunt op elk moment beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank van Brussel, zelfs wanneer u een klacht hebt openstaan. De termijn voor het aantekenen van beroep wordt niet opgeschort tijdens het onderzoek van uw klacht.

Meer informatie vindt u op https://www.iriscare.brussels/nl/klachten/.