Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Heb je een vraag?

Welkom bij onze "Veelgestelde vragen". Met de informatie die je hieronder terugvindt, willen beantwoorden we eventuele vragen die je hebt in verband met het kraamgeld of de kinderbijslag. Of je nu een kersverse ouder bent en dus nieuw in het systeem of je op zoek bent naar specifieke details, Parentia is jouw partner die je helpt te ontdekken of je alle voordelen ten volle benut om zo je kinderen alle mogelijke kansen te bieden. 

Onze veelgestelde vragen:

Hoe kan ik een attest kinderbijslag bekomen?

Ben je klant bij Parentia? Dan kan je heel snel de nodige attesten zelf opvragen via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kan je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige attesten kan downloaden en afdrukken. Daarnaast kan je een attest ook gewoon vragen via e-mail, post of telefoon. Onze contactgegevens vind je terug op onze contactpagina.

Hoe vraag ik mijn kraamgeld aan?

Je kunt je kraamgeld al 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum ontvangen. Vraag het dus zo vlug mogelijk aan op onze website!

**Kan ik mijn aanvraag ook online indienen? ** Ja dat kan. Naast de schriftelijke aanvraag, biedt Parentia je de mogelijkheid om je kraamgeld online aan te vragen. Wij helpen je om stap voor stap je aanvraag snel en makkelijk online in te dienen. Houd alvast je rijksregisternummer en een digitaal zwangerschapsattest (bijv. foto (JPEG, PNG), pdf, …) klaar om de aanvraag te vervolledigen. Heb je niet onmiddellijk een digitaal attest bij de hand of heb je je vijfde maand zwangerschap nog niet bereikt? Geen nood! Vul alvast de online aanvraag in en wij herinneren er je later aan het ons alsnog toe te sturen zodra je over een geldig attest beschikt.

**Hoe vraag ik het kraamgeld aan? ** Dit kan je doen door het document model E dat je op onze documentenpagina terugvindt, ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen. Hier moet je een attest van zwangerschap ondertekend door je arts/gynaecoloog of vroedvrouw bijvoegen. Op dit attest moet de arts vermelden wat de voorziene bevallingsdatum is en of het gaat om een éénling of meerling. Let op! De datum van ondertekening mag ten vroegste vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum liggen.

**Eens het kindje geboren is? ** Als je bij ons je kraamgeld hebt aangevraagd, dan moet je bij de geboorte van je kindje in principe helemaal niets meer doen. Op basis van je aanvraag kraamgeld hebben wij al een dossier kinderbijslag aangemaakt (of er was al een dossier voor oudere kinderen in het gezin) en krijgen wij een elektronisch bericht van elke wijziging in de gezinssamenstelling. Zodra je pasgeboren kindje bij de gemeente is geregistreerd, krijgen wij dus een nieuwe gezinssamenstelling waarop dit kindje vermeld zal staan. Op basis van deze gezinssamenstelling kunnen wij je pasgeborene opnemen in ons dossier en de betalingen kinderbijslag voor dit kindje automatisch opstarten.

Ik heb een nieuwe bankrekening. Hoe moet ik dit meedelen ?

De vraag om je bankrekeningnummer te wijzigen, kan enkel schriftelijk gebeuren. Afhankelijk van wanneer je kinderen geboren zijn, zal je hiervoor een ander document moeten gebruiken. Eens we het nodige document correct ingevuld ontvangen, zijn wij verplicht bij Febelfin na te vragen of je wel degelijk titularis bent van het rekeningnummer dat je ons doorgeeft. Tip: Probeer ons zo snel mogelijk de MOD Wfeb ter wijziging van je rekeningnummer op te sturen, zo voorkom je dat je je volgende betaling nog op je oude rekening gestort krijgt.

**Ik woon in het buitenland ** Als je in het buitenland woont en jij of je partner in Brussel werkt, gelden dezelfde regels als voor Belgische gezinnen die in Brussel wonen. Om de wijziging van een buitenlands rekeningnummer door te geven, maak je gebruik van het document MOD W INT. Het eerste deel van dit document moet je zelf invullen, een tweede deel moet je door je bank laten invullen en afstempelen. Nadien kan je ons dit document per post of per email terugsturen.

Mijn gezinsinkomen wijzigt, moet ik dit melden?

In het kort: JA! Het is altijd aangeraden om contact op te nemen met je kinderbijslagfonds wanneer je gezinsinkomen wijzigt. Het is wel zo dat wanneer je als gezin enkel inkomsten vanuit België ontvangt, wij jaarlijks op basis van je belastingsfiche kunnen nagaan of je in het verleden al dan niet recht had op (sociale) toeslagen.

Wanneer je dus niet laat weten dat je gezinsinkomen op een bepaald moment naar beneden gaat, zullen wij nadien op basis van je belastingsaangifte, alsnog de toeslag met terugwerkende kracht gaan betalen indien zou blijken dat je als gezin aan de voorwaarden voldeed.

Wanneer je ons echter niet laat weten dat je gezinsinkomen stijgt, terwijl we je al een toeslag betalen, kan dit voor problemen zorgen. Belastingsaangiften komen steeds binnen met vertraging. Als jij ons zelf niet laat weten dat je gezinsinkomen omhoog gaat, kan het dat wij voor een bepaalde periode ten onrechte de toeslag betalen. Op het ogenblik dat wij dit vaststellen, zullen de ten onrechte betaalde toeslagen teruggevorderd moeten worden. Met welke inkomsten je moet rekening houden, vind je terug op onze pagina's over de sociale toeslagen.

Mijn gezinssituatie wijzigt. Wat moet ik doen?

De samenstelling van je gezin wijzigt omdat een van je volwassen kinderen het nest verlaat, er komt een (eerste) kindje in het gezin, een gezinslid komt te overlijden,…. Die wijziging van de gezinssituatie kan een impact hebben op de betaling van je kinderbijslag. Wat moet je doen als er zich een gezinswijziging voordoet?

**Je beschikt nog niet over een dossier kinderbijslag. ** Je eerste kindje is geboren en je vergat je kraamgeld voor de geboorte aan te vragen. Dit betekent dat je nog bij geen enkele uitbetalingsactor gekend bent, en bijgevolg zelf nog het initiatief moet nemen om de geboorte te melden aan één van de uitbetalingsactoren. Als je je startbedrag en Groeipakket graag bij Parentia wenst aan te vragen, dan kan je dat makkelijk online doen. Je kan stap voor stap je startbedrag aanvragen. Onze medewerkers stellen op basis van de gegevens die je doorgeeft, je dossier samen en starten samen met de betaling van je startbedrag, ook je je betalingen kinderbijslag op. Eens je dossier actief staat, worden onze consulenten door de kruispuntbank automatisch op de hoogte gesteld van elke wijziging die zich in je gezin voordoet. Op basis hiervan zullen zij de nodige acties uitvoeren om je dossier aan te vullen.

**Je ontvangt al betalingen kinderbijslag. ** In dit geval hoef je helemaal niets te doen. Zodra je officiële gezinssamenstelling gewijzigd wordt op de gemeente, ontvangt je uitbetalingsactor hiervan een digitaal bericht via de kruispuntbank. Op basis van dat bericht zullen de consulenten de nodige uitvoeren om je dossier te vervolledigen.

Mijn kind is geplaatst in een instelling. Wie ontvangt de kinderbijslag?

Bij plaatsing in een instelling wordt 2/3 van de gezinsbijslag/kinderbijslag rechtstreeks uitbetaald aan de instelling of de plaatsende overheid, het Fonds Jongerenwelzijn. Het overblijvende 1/3 wordt over het algemeen betaald aan de begunstigde die het kind opvoedde voor de plaatsing. Dit op voorwaarde dat die persoon tijdens de plaatsing verder zorg draagt voor het kind. De rechter kan beslissen om 1/3 van de gezinsbijslag/kinderbijslag te storten op een spaarboekje op naam van de jongere. Voor het bedrag gezinsbijslag voor geplaatste kinderen, gelden soms andere berekeningswijze dan voor kinderen die niet geplaatst zijn.

Mijn kind werkt als jobstudent. Heeft dit een invloed op mijn betalingen kinderbijslag?

Om hun bank- of spaarrekening aan te vullen, willen veel jongeren wel wat bijverdienen tijdens hun studies. De jongere behoudt sowieso zijn gezinsbijslag tot 31 augustus van het jaar van zijn 18de verjaardag Tot dan heeft een winstgevende activiteit dus geen invloed op de toegekende gezinsbijslag. Daarna en tot zijn 25ste verjaardag, kan de student beperkt werken én toch verder gezinsbijslag ontvangen onder bepaalde voorwaarden.

Verhuizen, hoe verneemt je kinderbijslagfonds het en wat zijn de gevolgen?

Je kinderbijslagfonds komt gelukkig niet voor op de lijst met administratieve beslommeringen die je moet uitvoeren als je verhuist! Inderdaad, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zorgt ervoor dat je uitbetalingsactor automatisch een bericht krijgt van je adreswijziging, als je van de ene uithoek van België naar de andere verhuist. Op basis van dit bericht worden je adres gegevens in het dossier aangepast.

Opgepast! Als je van de ene Belgische regio naar een andere verhuist, wordt je ook onderworpen aan de kinderbijslagwetgeving van die specifieke regio. Bovendien moet je altijd een nieuwe aanvraag gezinsbijslag doen bij de uitbetalingsactor van je keuze. Ook als je bij je huidige uitbetalingsactor wil blijven moet je bij hen opnieuw een aanvraag indienen.

Waarom zou ik kiezen voor Parentia en hoe doe ik dat!?

Als grootste kinderbijslagfonds in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, betalen we de kinderbijslag van bijna 700.000 kinderen. Dat geeft ons de slagkracht om jouw gezin op een efficiënte en proactieve manier te helpen. En wij doen méér dan alleen de kinderbijslag op tijd en correct uitbetalen.

Omdat je als ouder al zoveel aan je hoofd hebt, staan wij je bij waar het kan tijdens het hele groeitraject van je kind, van baby tot jongvolwassene. We sturen je proactief nuttige informatie voor je gezinsadministratie. Zo hoef je niet zélf het wereldwijde web af te schuimen op zoek naar het correcte antwoord op je vraag. En dat levert je enkele mooie voordelen op:

  • je loopt geen risico om verplichtingen over het hoofd te zien (of er te laat aan te denken)
  • je kinderen komen niks tekort, aangezien ze geen premies of toelagen mislopen
  • je gezinsadministratie neemt minder tijd in beslag …
  • … waardoor jij je kunt focussen op wat écht telt: je gezin.
  • Daarnaast is Parentia je vaste inspiratiebron: van leuke activiteiten met je kinderen tot tips om je kind maximaal te laten ontplooien.

Ben je overtuigd? Verwacht je een (eerste) kindje? Vraag nu alvast je online startbedrag makkelijk en snel aan . Wij leiden je stap voor stap door de aanvraagprocedure.

Ontvang je je kinderbijslag al bij een andere uitbetalingsactor maar wil je graag de overstap doen naar Parentia, dan kan je je aansluitingsdocument downloaden via onze documenten pagina. Als je het document graag per post toegestuurd krijg, neem dan contact via post, e-mail of telefoon en wij sturen je het nodige document spoedig toe.

Wanneer ontvang ik mijn kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt maandelijks uitbetaald rond de 1ste werkdag van de maand. Je ontvangt dan de kinderbijslag van de maand die daaraan voorafging. De kinderbijslag van de maand april bijvoorbeeld wordt betaald rond 1 mei. Bovendien voorzien wij elke week een extra betaling waarbij wij eventuele achterstallen waar je nog recht op hebt, kunnen bijbetalen.

Ben je klant bij Parentia? Dan kan je heel snel je betalingshistoriek zelf bekijken via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kan je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige informatie kan raadplegen.

De nodige informatie niet teruggevonden?

Heb je ondanks deze lijst met veelgestelde vragen nog steeds niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag dan per telefoon, e-mail of via ons contactformulier. Een collega gaat het voor je na en bezorgt jou zo snel mogelijk een antwoord zodat jij je kan bezighouden met wat echt telt, je gezin! 

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!

Misschien vind je je antwoord wel terug in één van onze blogartikelen!

Artikel
Kinderbijslag, kindergeld of Groeipakket, geboortepremie of startbedrag: wat is het verschil?
Artikel
Wat voor paperassen moet ik in orde brengen als mijn kindje geboren is?