FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Kindje adopteren?

De regels voor adoptiepremie in Brussel

Een kindje adopteren gaat gepaard met strikte procedures en meestal met lange wachttijden. Nadat het hele adoptieproces is afgerond, is het adoptiekind eindelijk jouw kindje. Wist je dat je een adoptiepremie kunt aanvragen zodra het kind deel uitmaakt van je gezin? Ontdek hier de regels voor wie in Brussel woont. 

Adoptie: voorwaarden adoptiepremie

Om in Brussel recht te hebben op de adoptiepremie, moeten jij als adoptieouder en je adoptiekind aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • jij als adoptieouder woont officieel in Brussel.
 • je adoptiekind voldoet aan de voorwaarden die voor andere kinderen gelden om kinderbijslag te krijgen (studie en opleiding, schoolverlater, kind met een beperking).
 • je hebt een verzoekschrift tot adoptie ingediend of een adoptieakte ondertekend.
  • Voor de adoptie van een minderjarig kind in België moet je een verzoekschrift tot adoptie indienen bij de familie- en jeugdrechtbank. Voor de adoptie van een meerderjarig kind moet je bij de rechtbank van eerste aanleg zijn.
   • Voor een buitenlandse adoptie …
    • moet een adoptieakte ondertekend zijn volgens de wetgeving van het land van herkomst.
    • van een minderjarig kind moet je bij de familie- en jeugdrechtbank een verzoekschrift indienen waaruit blijkt dat je geschikt bent om te adopteren.

Hoeveel en wanneer wordt het betaald?

De adoptiepremie bedraagt in Brussel € 1.340,90 voor een eerste adoptie. Als je kind niet het eerste adoptiekind van je gezin is, bedraagt de adoptiepremie € 609,50 voor deze en elke volgende adoptie.

Zodra we de nodige documenten en gegevens ontvangen hebben, betalen we je adoptiepremie zo snel mogelijk uit. Hebben we je bankrekening in je bezit, dan ontvang je daarop je startbedrag adoptie. Zo niet, krijg je een circulaire cheque.

Jij als adoptieouder of je partner kunnen de adoptiepremie aanvragen als jullie gehuwd zijn of samenwonen. Bij adoptieouders van hetzelfde geslacht vraagt de oudste partner het bedrag aan.

Hoe vraag je de adoptiepremie aan?

Je kunt de aanvraag indienen vanaf het ogenblik dat de binnen- of buitenlandse adoptieprocedure opgestart is en het kind deel uitmaakt van je gezin.

Om de premie te kunnen uitbetalen, moeten wij als kinderbijslagfonds beschikken over:

Wie ontvangt de adoptiepremie?

Als jij als alleenstaande een kind adopteert, dan betalen we de adoptiepremie aan jou uit. Als jij en je partner een kindje adopteren, dan betalen we de adoptiepremie uit aan de adoptiemoeder bij ouders met een verschillend geslacht en aan de oudste ouder bij adoptieouders met hetzelfde geslacht. 

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!