Download nuttige documenten

Document types

Aanvraag kraamgeld Parentia Brussel

Aansluiting kinderbijslag (Parentia Brussels)

Aansluiting Vlaamse kinderopvang- en schooltoeslag (Parentia Vlaanderen)

Aanvraag adoptiepremie (MOD E TER)

Aanvraag betaling op een rekeningnummer (MOD W FEB)

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag (SSExamen)

Verklaring onderwijsinstelling (P7B)

Verklaring gezins-en beroepssituatie (P12)

Claim for maternity benefit (Parentia Brussels)

Claim for an adoption allowance (MOD E TER)

Claim for child benefits (Parentia Brussels)

Claim for childcare, nursery and school allowance (Parentia Flanders)

Payment of your child benefits on an account (MOD W FEB)

Claim for a child benefits supplement (MOD S)

Declaration school (P7B)