Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de bijkomende toeslag voor kinderen met een beperking in Brussel?

Welke financiële steun kun je ontvangen?

Wanneer je kind extra zorg nodig heeft, brengt dat uiteraard de nodige kosten met zich mee. In zo’n situatie kun je rekenen op een bijkomende toeslag voor je kind tot het 21 jaar is. Wanneer een kind onder de 21 jaar een aandoening heeft die een vermindering van zijn lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid tot gevolg heeft, dan kunnen wij een toeslag betalen. Voorwaarde is wel dat de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of Iriscare (FOD Sociale Zekerheid) de aandoening erkent. Afhankelijk van het aantal punten op de medische schaal ontvang je maandelijks een zorgtoeslag, tussen € 100,41 en € 669,35 bovenop het basisbedrag van de kinderbijslag.

Wie heeft recht?Je hebt recht op de zorgtoeslag als:Je ontvangt geen zorgtoeslag als:Hoeveel en wanneer betaald?Je kind wordt geëvalueerd op basis van drie pijlers (medisch-sociale schaal):Hoe aanvragen?Inlichtingenformulier invullenVersnelde behandelingVoorwaardenIs je kind geboren vóór 1 januari 2019 en de beslissing is genomen vóór 31 december 2018?Is je kind geboren vanaf 1 januari 2019?Je dient een aanvraag in na 1 januari 2019?Oude regels die zijn veranderdWie heeft recht op de bijkomende toeslag?Is je kind geboren vóór 1 januari 2019 en de beslissing is genomen vóór 31 december 2018?Is je kind geboren vanaf 1 januari 2019?Je dient een aanvraag in na 1 januari 2019?Wie heeft recht?Krijg je nog een bijkomende toeslag als je kind volwassen is?Hoe moet je de bijkomende toeslag aanvragen?Wat als mijn kindje in levensgevaar verkeert?Hoeveel zorgtoeslag ontvang je?Hoe moet je de zorgtoeslag aanvragen?Wat als je kind een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)krijgt?Bijkomende toeslag of IVT/IT?Hoe betaling van de bijkomende toeslag stopzetten?Hoe vraag je een IVT of IT aan voor je kind?Hoe vraag je een IVT of IT aan voor je kind?Wie heeft recht op de zorgtoeslag?Meerderjarig, wat zijn de voorwaarden?Hoeveel en tot wanneer betaald?Hoe aanvragen?Wat als mijn kind een IVT of IT krijgt?Wat als je kind een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)krijgt?Hoe moet je de zorgtoeslag aanvragen?Hoeveel zorgtoeslag ontvang je?Krijg je nog een zorgtoeslag als je kind volwassen is?Mijn kind is 21 jaar, heb ik nog recht op een toeslag?

Wie heeft recht?

Wie heeft recht op de bijkomende toeslag?

Heeft je kind extra ondersteuning nodig omdat het een geestelijke of lichamelijke beperking heeft? De bijkomende toeslag voor kinderen met een beperking kan een ruggensteuntje zijn om de kosten wat lichter te maken. Het bedrag hangt af van het aantal punten dat een evaluerende arts heeft toegekend aan 3 pijlers.

Een arts van FOD Sociale Zekerheid of Iriscare oordeelt over de ernst van de handicap of de aandoening van je kind.

Wat zijn de pijlers van de bijkomende toeslag?

Je kind wordt geëvalueerd op basis van drie pijlers (medisch-sociale schaal):

  • Pijler 1: de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening
  • Pijler 2: de impact ervan op het dagelijkse leven van je kind: zijn activiteit en participatie in het gezin en daarbuiten
  • Pijler 3: de impact ervan op het familiale leven
De arts kent aan iedere pijler punten toe, je kind kan maximaal 36 punten krijgen. Je kind heeft recht op een toeslag als het minstens 4 punten behaalt in pijler 1 of minstens 6 punten in de drie pijlers samen. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger het bedrag van de zorgtoeslag.

Meerderjarig, wat zijn de voorwaarden?

Krijg je nog een bijkomende toeslag als je kind volwassen is?

Als je kind aan een aandoening lijdt, heb je onvoorwaardelijk recht op de bijkomende toeslag tot 31 augustus van het jaar waarin je kind 18 jaar wordt. Als je zoon of dochter 18 jaar of ouder is en werkt of een sociale uitkering ontvangt, kan dat een reden zijn om de bijkomende toeslag niet meer te ontvangen.

Het recht op de bijkomende toeslag vervalt als:

  • je kind meer dan 240 uur/trimester werkt (buiten tewerkstelling als student en alternerende opleiding). Tijdens de zomervakantie, tussen 2 schooljaren, mag er onbeperkt gewerkt worden.
  • je kind een sociale uitkering (ziekte, invaliditeit, werkongeval, beroepsziekte) ontvangt uit een niet-toegelaten activiteit.
  • Je kind ontvangt een inschakelingsuitkering die uitbetaald wordt door het werkloosheidbureau.
Ongeacht de situatie, wordt je kind in rekening gebracht bij de toekenning van de rangen aan de andere kinderen van het gezin.

Mijn kind is 21 jaar, heb ik nog recht op een toeslag?

Zodra je kind 21 jaar is, heeft hij of zij geen recht meer op de toeslag. Je kunt nog gewone kinderbijslag ontvangen tot de 25ste verjaardag van je kind wanneer hij of zij verder studeert, alternerend leert en werkt of ingeschreven is als werkzoekende schoolverlater.

Personen met een handicap die al 21 jaar waren op 1 juli 1987 en die toen kinderbijslag genoten, kunnen die verder ontvangen zonder leeftijdsbeperking. Deze regeling geldt enkel voor mindervaliden die werkzaam zijn in een beschutte werkplaats of waarvan de handicap ‘volledig en definitief’ erkend was.

Hoeveel en tot wanneer betaald?

Hoeveel bedraagt het supplement?

Het bedrag hangt af van de ernst van de ondersteuningsbehoefte die door een erkende arts van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of Iriscare werd vastgesteld. Boven op het basisbedrag, kun je maandelijks aanspraak maken op een zorgtoeslag tussen € 100,41en € 669,35volgens de ernst van de aandoening.

Als de medische toestand van je kind verandert, kun je altijd een nieuwe evaluatie aanvragen door contact op te nemen met Parentia.

Overzicht van de bedragen geldig vanaf 1 november 2023:

Aantal punten Minder dan 4 punten in 1e pijlerMinstens 4 punten in 1e pijler
4 tot 5 punten+ € 0+ € 100,41
6 tot 8 punten+ € 133,72+ € 515,08
9 tot 11 punten+ € 312,03+ € 515,08
12 tot 14 punten+ € 515,08+ € 515,08
15 tot 17 punten+ € 585,68+ € 585,68
18 tot 20 punten+ € 627,52+ € 627,52
meer dan 20 punten+ € 669,35+ € 669,35

Hoe aanvragen?

Hoe moet je de bijkomende toeslag aanvragen?

Neem contact op met Parentia. Wij dienen jouw aanvraag in bij Iriscare of FOD Sociale Zekerheid. Zij sturen je dan op hun beurt de nodige documenten op.

Stuur de ingevulde documenten samen met medische en sociale verslagen (van maximaal drie maanden oud) terug naar de instantie die je de formulieren toestuurde. Je ziekenfonds of een sociaal assistent kan je helpen bij het invullen van deze formulieren.

Op basis van de toegestuurde informatie, kan een door FOD Sociale Zekerheid of Iriscare erkende arts je kind daarna uitnodigen voor een medisch onderzoek. FOD Sociale Zekerheid of Iriscare deelt je zijn beslissing mee en stuurt het resultaat automatisch door naar Parentia. Wij brengen je op de hoogte van het bedrag van de bijkomende toeslag. Je krijgt de toeslag vanaf de maand die volgt op de begindatum van de erkenning die vermeld staat op het evaluatieformulier van de arts. Afhankelijk van de beslissing is een betaling van de toeslag voor het verleden mogelijk.

Jouw evaluatiedossier zal, naargelang van het geval, behandeld worden door de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een Handicap) of door Iriscare (Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap). De dienst die verantwoordelijk is voor jouw evaluatiedossier zal contact met je opnemen De evaluerende arts van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of Irisacre zal enkele maanden voor de einddatum van de lopende erkenning onderzoeken of deze verlengd kan worden.

Wat als mijn kind een IVT of IT krijgt?

Wat als je kind een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)krijgt?

De minimumleeftijd om een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT) te ontvangen is verlaagd van 21 naar 18 jaar. Vanaf 1 januari 2022 wordt de bijkomende toeslag opgeschort voor de jongeren die een IT of IVT ontvangen.

Bijkomende toeslag of IVT/IT?

Een bijkomende toeslag kan niet gelijktijdig uitbetaald worden met een IVT en/of een IT.

Het aantal punten op de medisch-sociale schaal, dat het recht op bijkomende toeslag bepaalt, blijft wel geldig. Zo blijft de jongere van het maandelijks basisbedrag van de kinderbijslag genieten.

De DGHAN (Directie Generaal Personen met een handicap) zal bij de vaststelling van het recht op IVT en/of IT systematisch nagaan welk recht het meest gunstig is voor het gezin (de bijkomende toeslag of de IVT/IT) en de mogelijkheid onderzoeken om af te zien aan de minder gunstige IVT en/of IT.

De jongeren die geen IVT en/of IT ontvangen, krijgen verder de bijkomende toeslag tot hun 21 jaar.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!