Hoe vraag ik verhoogde kinderbijslag aan voor mijn kindje met een aandoening?

Kinderen met een aandoening ontvangen verhoogde kinderbijslag tot de leeftijd van  21 jaar. Het is de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid die de aandoening erkent. Ze houden daarvoor rekening met een aantal factoren. 

Kindje met aandoening
  • Heeft de aandoening lichamelijke of psychische gevolgen?  
  • Heeft ze een invloed op de dagelijkse activiteiten van het kind? (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, …)
  • Heeft ze gevolgen voor het gezin? (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen,
    aanpassing leefomgeving,…) 

Parentia betaalt de verhoogde kinderbijslag bovenop de gewone kinderbijslag. Het bedrag van deze verhoogde kinderbijslag hangt af van het aantal punten dat door de FOD Sociale Zekerheid werd toegekend. Wij ontvangen de beslissing tot erkenning automatisch.

Hoe dien ik mijn aanvraag in ? 

Neem contact op met Parentia en wij dienen voor jou de aanvraag in bij de FOD Sociale Zekerheid. Zij sturen je dan een brief om online via My Handicap de nodige formulieren in te vullen.  Pas als je deze brief gekregen hebt, kun je via My Handicap (handicap.belgium.be/) een aanvraag indienen. 

Online vragenlijst 

  • Je kunt inloggen in My Handicap met de kidsID van je kind (ouder dan 6 jaar) of zijn/haar eID.  Het is ook mogelijk om als ouder (of naaste of professioneel begeleider) een machtiging te krijgen om de aanvraag te doen met je eigen eID. Omdat er voor kinderen jonger dan 6 jaar geen pincode gekoppeld is aan de kidsID, moet een aanvraag voor hen steeds gebeuren via de e-ID van de ouders (of iemand anders die een volmacht aanvroeg) of via een sociaal assistent die werd aangeduid en die toegang heeft tot My Handicap. 
  • Het kan zijn dat de FOD jouw kind nog uitnodigt voor een gesprek met één van hun artsen nadat je de aanvraag hebt ingediend. Je ontvangt via de post formulieren die je door de arts of de specialist moet laten invullen. Meestal nodigt de arts van de FOD Sociale Zekerheid jullie ook nog uit voor een gesprek.  
  • Van zodra de FOD de evaluatie van de handicap heeft uitgevoerd, brengen zij Parentia op de hoogte van het resultaat. Je ontvangt zelf ook een brief met de beslissing. 

Om een idee te hebben van de gemiddelde behandelingstermijn vind je hier het overzicht https://www.parentia.be/sites/default/files/2018-11/behandelingstermijnen-nl.pdf 

Je gaat niet akkoord met de beslissing van de FOD? 

Vraag een herziening aan bij Parentia.  Je zal dan opnieuw een online vragenlijst moeten invullen. Een herzieningsaanvraag kun je indienen wanneer je over nieuwe elementen beschikt. Bij een nieuwe beslissing worden de vijf voorbije jaren in overweging genomen. Wanneer je niet akkoord gaat met deze beslissing dan kun je beroep aantekenen via de arbeidsrechtbank

Bron :

  • Handicap.belgium.be