Hoe vraag ik de zorgtoeslag aan voor mijn kindje met een specifieke ondersteuningsbehoefte?

Kinderen met een aandoening kunnen een zorgtoeslag ontvangen tot de leeftijd van 21 jaar. In Vlaanderen is vanaf 1 januari 2019 Kind en Gezin verantwoordelijk voor de erkenning van de kinderen gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest, en niet langer de FOD Sociale Zekerheid. Woont je kind in Vlaanderen en werd het al erkend door de FOD Sociale Zekerheid vóór 31 januari 2018? Dan verandert er voorlopig niets. Je ontvangt de zorgtoeslag tot de einddatum van de beslissing genomen door de FOD Sociale Zekerheid.

kindje met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Voor de erkenning houden ze rekening met een aantal factoren: 

  • Heeft de aandoening lichamelijke of psychische gevolgen?
  • Heeft ze een invloed op de dagelijkse activiteiten van het kind? (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, …)
  • Heeft ze gevolgen voor het gezin? (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)
Hoe dien ik mijn aanvraag in ?

Neem contact op met Parentia en wij dienen voor jou de aanvraag in bij Kind en Gezin.

 Procedure

Kind en Gezin stuurt jou daarna de nodige inlichtingenformulieren toe. Deze ingevulde formulieren stuur je samen met de medische en sociale verslagen (maximum 3 maanden oud) terug naar Kind en Gezin. Een erkende arts van Kind en Gezin verzamelt de informatie die noodzakelijk is om een beslissing te nemen inzake de ernst van de specifieke ondersteuningsbehoefte. Hij kan je daarna uitnodigen voor een medisch onderzoek. De arts deelt zijn beslissing mee aan Kind en Gezin. Parentia ontvangt dan via hen het resultaat van de beoordeling. Parentia brengt jou op de hoogte over het bedrag van de zorgtoeslag.

 Je gaat niet akkoord met de beslissing?

Vraag een herziening aan bij Parentia. Wanneer je niet akkoord gaat met deze beslissing dan kun je beroep aantekenen via de arbeidsrechtbank van je woonplaats.

Heb je nog vragen, neem contact op met Parentia!

Bron :

  • Handicap.belgium.be
  • Groeipakket