Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Het Groeipakket en kinderbijslag voor alleenstaande ouders: wat verandert er?

Als alleenstaande ouder heb je, net zoals alle andere ouders, recht op het Groeipakket (Vlaanderen) of kinderbijslag (Brussel, Wallonië). Om je financieel te steunen, kun je soms ook op andere toeslagen rekenen. Waar heb je recht op en onder welke voorwaarden? Parentia zet alles mooi voor jou op een rij.

Waar heb je recht op?

Als alleenstaande ouder kun je recht hebben op meerdere toeslagen, afhankelijk van je gezinssituatie en -inkomen. Zoals gewoonlijks zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen en de bedragen die je ontvangt regio-gebonden. Houd er dus rekening mee!

1. De éénoudertoeslag

Als alleenstaande ouder, kun je in aanmerking komen voor de éénoudertoeslag. Je moet voornamelijk aan deze voorwaarden voldoen:

  • niet samenwonen of een feitelijk gezin vormen;
  • een begrensd bruto belastbare gezinsinkomen hebben.
Als éénoudergezin ontvang je deze toeslag niet:
  • als je kind voor zichzelf gezinsbijslag ontvangt, m.a.w. zijn eigen domicilie heeft, gehuwd of ontvoogd is.
Afhankelijk van de regio waar je woont, moet je rekening houden met andere voorwaarden. De bedragen die je ontvangt, hangen ook af van je gezinssituatie en -inkomen.

Denk je in aanmerking te komen voor de éénoudertoeslag op basis van bovenstaande voorwaarden? Neem dan zeker een kijkje op onze pagina over de éénoudertoeslag (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) voor meer details.

2. De wezentoeslag

Elk erkend of geadopteerd kind dat een ouder verliest, heeft recht op de wezentoeslag. Hetzelfde geldt voor kinderen waarvan de onzekerheid over leven en dood van één of beide ouders wordt vastgesteld in een vonnis door een vrederechter. Net zoals het Groeipakket of kinderbijslag, ontvangt de persoon die de wees opvoedt de wezentoeslag.

De bedragen en andere voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op deze toeslag, hangen af van de datum van overlijden van de ouder(s) en je gezinssituatie.

Denk je recht te hebben op deze toeslag? Neem dan een kijk op onze pagina over de wezentoeslag (Vlaanderen, Brussel, Wallonië), je vindt er alle details over de verschillende bedragen en bijkomende voorwaarden.

3. De sociale toeslag

Alleenstaande ouders hebben mogelijks ook nog recht op de sociale toeslag, een financiële steun voor gezinnen met een beperkt gezinsinkomen. Het recht op de sociale toeslag wordt bepaald op basis van het jaarlijkse brutogezinsinkomen van je gezin; het bedrag wordt bepaald door je gezinsgrootte en de geboortedatum van je kind(eren).

Meer informatie over de sociale toeslag (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) kun je op onze website terugvinden.

4. De schooltoeslag en de studietoelage

De schooltoeslag is een financiële steun voor kinderen die naar het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs gaan. Deze toeslag wordt toegekend door Vlaanderen en betaald door Parentia Vlaanderen. Vergeet niet een aanvraag in te dienen als je in Wallonië of Brussel woont en aan de voorwaarden voldoet.

De studietoelage (ook studiebeurs genoemd) is een andere uitkering om studenten te helpen, maar behoort niet tot de gezinsbijslag. In het Nederlandstalig Onderwijs wordt deze toelage uitbetaald aan studenten in het hoger onderwijs via de Vlaamse overheid. Jongeren in het Franstalig Onderwijs kunnen deze toelage aanvragen vanaf het middelbaar onderwijs via de Federatie Wallonië-Brussel.

En nog wat extra hulp voor alleenstaande ouders

Als alleenstaande ouder kun je buiten de gezinsbijslag ook nog financiële steun vinden of hulp vragen aan de DAVO (Dienst voor Alimentatievorderingen). Of misschien kies je als vrouw het pad van bewust alleenstaand moederschap? Parentia staat je in ieder geval altijd bij!

Vond je dit artikel interessant? Neem dan zeker een kijkje naar onze andere blogartikels!

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!