Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is het BVT-statuut en wie kan er van genieten?

Op donderdag 12 november 2020 heeft de Waalse regering in eerste lezing een besluit goedgekeurd tot hervorming van de procedure voor de toekenning van de sociale toeslagen vanaf 1 januari 2021. Deze hervorming heeft een impact op gezinnen met het BVT-statuut.

Wat is het BVT-statuut?

Het BVT-statuut (Begunstigde van een Verhoogde Tegemoetkoming) is een statuut dat via het ziekenfonds automatisch wordt toegekend aan:
  • personen die gedurende drie volledige en ononderbroken maanden een leefloon of gelijkgestelde steun hebben gekregen van het OCMW;
  • ouderen die een inkomensgarantie ontvangen;
  • personen met een handicap die een toelage krijgen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;
  • personen die een zorgbudget of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Duitstalige gemeenschap voorziet overgangsmaatregelen voor 2023 en 2024 om de continuïteit van het automatische recht te verzekeren,. Vanaf 2025 zal het ziekenfonds een controle uitvoeren op het inkomen om het recht op de verhoogde tegemoetkoming te bepalen;
  • kinderen met een medische ongeschiktheid van minstens 66%;
  • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s)
  • weeskinderen die beide ouders verloren en minder dan 25 jaar oud zijn.
Je moet niets doen om dit statuut te verkrijgen; je ziekenfonds kent je het statuut toe als je aan een van bovenstaande criteria voldoet. Denk je recht te hebben op het BVT-statuut, dan kun je ook zelf een aanvraag indien bij je ziekenfonds.

Het BVT-statuut wordt bovendien ook toegekend aan personen die zich in een bijzondere situatie bevinden (weduwnaar, invalide, gepensioneerde, volledig werkloos gedurende minstens één jaar en drie maanden, etc.). Dit op voorwaarde dat het huidige bruto belastbaar jaarinkomen van het huishouden niet hoger ligt dan € ​27.011,00 verhoogd met € ​5.000,48 per bijkomend lid van het huishouden (bedragen van kracht op 1 januari 2024).

Indien je je niet in zo een bijzondere situatie bevindt, maar je inkomen laag is, kun je het BVT-statuut aanvragen op basis van het bruto belastbaar jaarinkomen van vorig jaar, op voorwaarde dat deze niet hoger ligt dan € 25.630,67 verhoogd met € ​4.744,94 per bijkomend lid van het huishouden (bedragen van kracht op 1 januari 2024).

Als je ziekenfonds je het BVT-statuut toekent, is de beslissing definitief.

Opgelet: je verliest het BVT-statuut zodra het huisinkomen weer verhoogt. In dat geval, verwittig je je ziekenfonds zo snel mogelijk.

De voordelen van het BVT-statuut

Het BVT-statuut geeft je recht op een verhoogde tegemoetkoming voor je ziektekosten en gezondheidszorgen (bezoeken bij de arts, medicijnen, etc.). Dankzij dit statuut, kun je ook van andere voordelen genieten (zoals korting bij het openbaar vervoer, korting op de energiefactuur, etc.). Je echtgenoot of echtgenote, je partner en personen die bij jou ten laste zijn, genieten ook van dit statuut.

Voor meer informatie omtrent het BVT-statuut en haar voordelen, raden we je aan om contact te nemen met je ziekenfonds.

Wat is in 2021 de impact van je BVT-statuut op je kinderbijslag?

Tot en met 31 december 2020, kreeg je de sociale toeslag op basis van je jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen. Een schatting van je jaarinkomen werd gedaan om te bepalen of je het maximaal plafond niet overschreed en dus recht had op de sociale toeslag. Deze procedure was niet optimaal: steeg het jaarinkomen van het huishouden en overschreed deze het toegestane plafond, dan moest de sociale toeslag terugbetaald worden. Je kinderbijslagfonds ontving deze informatie pas twee jaar na de feiten, met als resultaat dat sommige families deze toeslagen ten onrechte ontvingen en dus moesten terugbetalen.

De sociale toeslag wordt vanaf 2021 definitief toegekend in Wallonië:
  • Wie in 2020 recht had op de sociale toeslag, behoudt dit recht tot en met 30 juni 2021. Het recht op de sociale toeslag wordt herzien in juli 2021; indien je het recht op de sociale toeslag blijft behouden, geldt deze tot 30 juni 2022. Het recht op de sociale toeslag wordt elk jaar herzien.
  • Voortaan wordt het recht op de sociale toeslag toegekend op basis van het laatste aanslagbiljet, indien je belastbaar inkomen het toegestane maximumbedrag niet overschrijdt.
  • Als je inkomen het toegestane maximumbedrag overschrijdt, heb je toch nog recht op de sociale toeslag indien je van het BVT-statuut geniet. Je behoudt recht op de sociale toeslag zolang je dit statuut hebt. Verlies je je BVT-statuut, dan verlies je ook het recht op de sociale toeslag. Tot slot wordt het recht op de sociale toeslag ook opnieuw herzien zodra je gezinssituatie verandert.
Vond je dit artikel nuttig? Wil je graag nog meer weten over het Groeipakket/de kinderbijslag of andere administratieve onderwerpen? Neem dan zeker een kijkje op onze blog.

Bron:
Inami.fgov.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!