Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

De studietoelage in Vlaanderen, Brussel en Wallonië: hoe vraag ik een studiebeurs aan?

Studeren is niet gratis en zonder financiële steun kan het voor jou als ouder soms moeilijk zijn om de kosten te dekken. Voldoe je aan bepaalde voorwaarden, dan kun je een studietoelage (ook wel gekend als studiebeurs) aanvragen voor je kind. Parentia legt je uit hoe het zit. Volg je les in het Nederlandstalig onderwijs, dan vraag je een studietoelage aan als je Hoger onderwijs volgt. Volg je les in het Franstalig onderwijs, dan kun je een studietoelage aanvragen als je les volgt in het secundair of hoger onderwijs. 

Heeft mijn kind recht op een studietoelage?

Een studietoelage, ook wel studiebeurs genoemd, is een financieel duwtje in de rug waarmee een leerling of student zijn of haar studies voort kan zetten. Elke Belgische regio hanteert andere criteria die bepalen of je kind in aanmerking komt voor een studiebeurs. Brusselse scholen volgen de regelgeving van het Nederlandstalig of Franstalig onderwijs, afhankelijk van hun voertaal.
Nederlandstalig onderwijs
Mijn kind studeert in het Nederlandstalig onderwijs 

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage, moeten jij en je kind voldoen aan een aantal criteria:

 • Nationaliteit: in principe moet je kind de Belgische nationaliteit hebben op 31 december van het schooljaar waarvoor je een studietoelage aanvraagt. Ook niet-Belgen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de toeslag.
 • Inkomen: of je recht hebt op een studietoelage en hoeveel je zal ontvangen, hangt af van je gezinsinkomen. En om te bepalen hoeveel je mag verdienen, kijkt men naar je gezinssituatieof ‘leefeenheid’. Zo’n eenheid kan bestaan uit een gezin, samenwonenden of alleenstaande studenten.
 • Pedagogische voorwaarden: je kind moet met een diplomacontract studeren aan een erkende onderwijsinstelling die gefinancierd en gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap. Voor voortgezette opleidingen krijg je nooit een studietoelage. Volgt je kind les buiten de Vlaamse Gemeenschap met een Erasmus-uitwisselingsprogramma, dan kun je een studietoelage krijgen boven op de Erasmusbeurs.

Hoe vraag ik een studietoelage of studiebeurs aan?

Vraag de studietoelage aan van 1 juni 2023 tot 1 juni 2024 van het lopende academiejaar via het Vlaams ministerie van Onderwijs. Als je kind vorig schooljaar al een studietoelage ontving, wordt er automatisch een dossier op zijn of haar naam geopend.
Je kind kan zelf een aanvraag indienen en zijn of haar dossier opvolgen. Hou bankrekeningnummer, e-mailadres en gsm-nummer bij de hand, want deze gegevens moet je ingeven als je je digitaal dossier opstart.
Dien de aanvraag in via het digitaal loket. Doe dit via je identiteitskaart met een kaartlezer of via de itsme-applicatie.

Hoeveel bedragen de studietoelagen?

Wie een deeltijds studietraject volgt (voor minder dan 60 studiepunten), krijgt een percentage van de toelage voor voltijdse studenten. Je hebt minstens recht op de minimumtoelage.

Het exacte bedrag hangt af van de verblijfplaats van je kind, het gezinsinkomen, het studietraject en het studietoelagekrediet. Zo krijgen kotstudenten bij wie het gezinsinkomen onder de minimumgrens blijft iets meer.

Bedragen studietoelagen 2023-2024:

InkomenStudietoelageBedrag voor 60 studiepunten (voltijds sudietraject)*
Boven maximumgrensGeen-
Gelijk aan maximumgrensMinimumtoelage€ 281,36
Tussen maximum- en minimumgrensVolgens formuleGedeeltelijke toelage: tussen minimum- en volledige toelage
Niet hoger dan minimumgrensVolledige toelageKotstudent € 4.354,18
Niet-kotstudent € 4.354,18
Niet hoger dan 1/10Uitzonderlijke toelageKotstudent € 5.862,31
Niet-kotstudent € 3.792,34

Hoelang duurt het voor mijn aanvraag verwerkt is?

In de volgende situaties krijgt je dossier voorrang:

 • Hoe minder jij of je kind verdienen, hoe sneller je dossier aan de beurt komt.
 • Je kind gaat voor het eerst studeren. Je hebt nog geen toelage ontvangen.

Tip: hoe sneller je je dossier vervolledigt, hoe sneller het afgehandeld wordt.

Via de online tool ‘Wanneer behandelen we je dossier?’ op de studietoelagen.be kun je de status van je dossier bekijken.

Bij de studentenvoorziening van de universiteit of hogeschool kun je een voorschot op je studietoelage vragen.

Franstalig onderwijs 
Mijn kind studeert in het Franstalig onderwijs 

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage, moeten jij en je kind voldoen aan een aantal criteria.

 • Nationaliteit: je kind moet op het moment van de aanvraag in België wonen. Voor studenten met een buitenlandse nationaliteit moeten bijkomende voorwaarden vervuld zijn op 31 oktober. Je vindt ze terug op de website van de Fédération Wallonie-Bruxelles.
 • Inkomen: of je recht hebt op een studietoelage en hoeveel je zal ontvangen, hangt af van het gezinsinkomen. De maxima liggen lager als je kind naar het secundair onderwijs gaat dan wanneer hij of zij hoger onderwijs volgt.
 • Kadastraal inkomen en huurinkomsten: je hebt geen recht op een schooltoelage als eigenaar van een onroerend goed voor vreemd gebruik waarvan het kadastraal inkomen en de gecumuleerde huurinkomsten meer dan € 1.091,00 bedragen. Alle onroerende goederen buiten je eigen woning en onroerende goederen voor eigen beroepsgebruik vallen onder deze noemer. Denk aan huizen die je verhuurt, een vakantiewoning of gronden.
 • Pedagogische voorwaarden:

  Als je kind naar het secundair onderwijs gaat, moet hij of zij:
 • de lessen volgen in een erkende onderwijsinstelling;
 • ingeschreven zijn als regelmatige leerling. 

   Als je kind naar het hoger onderwijs gaat

 • moet hij of zij de lessen volgen in een erkende onderwijsinstelling en een bewijs van inschrijving doorsturen;
 • krijgt hij of zij geen studietoelage als hij of zij een diploma van hetzelfde niveau heeft behaald;
 • krijgt hij of zij geen studietoelage voor een doctoraat, sociale promotie of specialisatiestudies.

Hoe vraag ik een studietoelage of studiebeurs aan?

Vraag de studietoelage aan van begin juli tot 31 oktober van het lopende school- of academiejaar bij de Fédération Wallonie-Bruxelles. Komt de aanvraag na 31 oktober toe, dan behandelen de diensten ze niet meer. Hou bankrekeningnummer, e-mailadres en gsm-nummer bij de hand als je de aanvraagt indient.

Je kunt je aanvraag indienen op twee manieren:

 • online via het digitaal loket. Je doet dit met de identiteitskaart of de itsme-applicatie. Voor leerlingen in het secundair onderwijs doe jij als gezinshoofd de aanvraag. Studenten van het hoger onderwijs dienen zelf hun aanvraag in.
 • op papier: stuur het aanvraagformulier voor leerlingen van het secundair onderwijs of het aanvraagformulier voor studenten hoger onderwijs aangetekend naar het adres dat je op het formulier zelf vindt. In de loop van het schooljaar of academiejaar ontvang je een ontvangstbewijs per post.

Hoeveel bedragen de studietoelagen?

Je krijgt ofwel een variabele ofwel een forfaitaire toelage. Als je voldoet aan de voorwaarden voor beide, dan krijgt je de gunstigste toelage.
Secundair onderwijs:

Het bedrag varieert tussen 90,00 en 4.000,00. Om het juiste bedrag te kennen, neem je het best contact op met de dienst Studietoelagen van de Fédérations Wallonie -Bruxelles.

Bij de berekening van het variabele bedrag spelen deze factoren mee:

 • het totale inkomen van alle personen gedomicilieerd op het adres van de leerling;
 • het aantal personen ten laste die op het aanslagbiljet zijn vermeld;
 • het feit of je kind in een internaat verblijft;
 • of er kinderbijslag wordt uitbetaald (enkel voor EPSC/verpleegkundigen).

Wanneer heb je recht op het forfaitaire bedrag?

Je kunt recht hebben op dit bedrag wanneer je inkomen wijzigt als gevolg van een …

 • (echt)scheiding;
 • overlijden;
 • pensioen;
 • werkloosheid
 • schuldbemiddeling;
 • ziekte;
 • geboorte/adoptie;
 • nieuwe periode van “één enkele verstrekker”;
 • periode waarin je een leefloon ontvangt.
Hoger onderwijs:

Het bedrag varieert tussen 400,00 en 5.000,00. Om het juiste bedrag te kennen, neem je het best contact op met de dienst Studietoelagen van de Fédérations Wallonie -Bruxelles.

Bij de berekening van het variabele bedrag spelen deze factoren mee:

 • het totale inkomen van alle personen gedomicilieerd op het adres van de student;
 • het aantal personen ten laste die op het aanslagbiljet zijn vermeld;
 • het feit of je kind in een internaat verblijft of op kot zit (je moet een huurovereenkomst van minimaal drie maanden kunnen voorleggen, en een stageovereenkomst als het om een stageplaats gaat);
 • het feit of je kind als externe student op meer dan 20 kilometer afstand van de universiteit of hogeschool woont;
 • het feit of je kind als externe student die op meer dan 20 kilometer afstand woont een abonnement heeft van een Belgische openbare vervoersmaatschappij;
 • het feit of er kinderbijslag wordt uitbetaald.

Wanneer heb je recht op het forfaitaire bedrag?

Je kunt recht hebben op dit bedrag wanneer je inkomen wijzigt als gevolg van een …

 • (echt)scheiding;
 • overlijden;
 • pensioen;
 • werkloosheid;
 • schuldbemiddeling;
 • ziekte;
 • geboorte/adoptie;
 • nieuwe periode van “één enkele verstrekker”;
 • periode waarin je een leefloon ontvangt. 

Hoelang duurt het voor mijn aanvraag verwerkt is?

Hoe sneller je je aanvraag verzendt, hoe sneller ze verwerkt wordt. Heb je nog niet alle studiebewijzen of bijlagen? Geen nood, je kunt ze later nog verzenden. Zorg er wel voor dat de aanvraag voor 31 oktober van het lopende school- of academiejaar toekomt.

Je kunt 24/24 de stand van je dossier opvolgen via het callcenter. Neem het achtcijferige dossiernummer bij de hand dat je kreeg samen met het ontvangstbewijs.

 1. Vorm het nummer 02/413 37 37 .
 2. Druk op 1 om aan te geven dat je een dossiernummer hebt.
 3. Voer je achtcijferige dossiernummer in.
 4. Druk op #.
 5. Je krijgt uitleg over de status van je aanvraag.
 6. Hang op.

Heb je geen dossiernummer? Je kunt telefonisch contact opnemen met de dienst Studietoelagen van maandag tot donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op het nummer 0800 11 869. Druk op 2 om een consulent te spreken.

Je kunt je aanvraag ook opvolgen via de website.

 • Heb je je aanvraag online ingediend? Volg je dossier via deze link
 • Heb je je aanvraag per post ingediend? Volg je dossier via deze link

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de Studiedienst van de Fédération Wallonie-Bruxelles via het nummer 0800 11 869 of via hun website.

Meer informatie over studietoelage in de Duitstalige Gemeenschap vind je op Ostbelgienbilding.be.

Bronnen:
 • Studietoelagen.be
 • Vlaanderen.be
 • Fédération Wallonie-Bruxelles: allocations d’études

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!