FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Op kot? Misschien heeft je student recht op een studietoelage

Studeren kost een aardige duit, zeker als je kind op kot gaat. Maar in sommige gevallen kunnen jij en je kind een beroep doen op enkele financiële tegemoetkomingen. Denk aan een studiebeurs of – wanneer je je kind niet meer financieel ondersteunt – een leefloon van het OCMW. Bekijk hier waarop je kind eventueel recht heeft.

Het Groeipakket (Vlaanderen) of de kinderbijslag (Brussel of Wallonië)

Als je zoon of dochter ingeschreven is voor minimaal 27 studiepunten, dan heeft hij of zij in de meeste gevallen nog recht op het Groeipakket of de kinderbijslag. Bovendien krijg je als ouder belastingvermindering als je studerende kind niet te veel bijverdient in een studentenjob.

De studietoelage voor studenten op kot

De voorwaarden en het bedrag zijn verschillend wanneer je kind ingeschreven is aan een Vlaamse onderwijsinstelling of het Franstalig onderwijsnet. Ontdek de criteria per onderwijsnet. 
Volgt lessen aan een Vlaamse onderwijsinstelling
Is je kind ingeschreven aan een Vlaamse onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel?
Dan kan er recht zijn op een Vlaamse Studietoelage.

Vlaamse Studietoelage voor studenten op kot

De Vlaamse Gemeenschap voorziet in sommige gevallen een Vlaamse Studietoelage. Om daarvoor in aanmerking te komen, gelden er enkele voorwaarden op vlak van nationaliteit, gezinssituatie, inkomen en de keuze van de opleiding. Voor kotstudenten voorziet de Vlaamse overheid een hogere studietoelage. Daarvoor gelden opnieuw enkele voorwaarden:

  • Je kind is ingeschreven voor een volledig academiejaar en je hebt een huurcontract afgesloten voor minstens acht maanden. Let op: je kind mag zich niet domiciliëren op het adres van het kot.
  • Je zoon of dochter is ingeschreven voor slechts één semester en heeft een huurcontract afgesloten voor minstens vier maanden. Ook in dit geval mag je kind zich niet domiciliëren op het adres van het kot.
  • Je zoon of dochter is gehuwd, zelfstandig of alleenstaand.
  • Je kind volgt een opleiding buiten België en schreef zich in bij een buitenlandse onderwijsinstelling. Wie Erasmusstudent is, moet boven op deze voorwaarde nog aan een van de andere bovenstaande voorwaarden voldoen om als kotstudent te worden beschouwd.

Bijna-beursstudent

Onder bepaalde voorwaarden heeft je kind nog recht op het bijna-beursstatuut. Hij of zij krijgt dan geen studietoelage, maar betaalt wel minder inschrijvingsgeld (studiegeld) aan de hogeschool of universiteit. Om het bijna-beursstatuut te verkrijgen, moet je zoon of dochter een aanvraag voor een studietoelage indienen. De afdeling Studietoelage geeft deze informatie dan door aan de onderwijsinstelling. Als het verschil tussen je referentie-inkomen en de financiële maximumgrens voor een studietoelage niet groter is dan een bepaald bedrag, maak je kans op verlaagd inschrijvingsgeld. In academiejaar 2024-2025 ligt dit bedrag op € 3.602,00.

Handig: kot huren aan de onderwijsinstelling

Onderwijsinstellingen zoals de universiteit van Gent (UGent) en die van Leuven (KU Leuven) hebben soms gebouwen in eigen beheer, waarin je een kot kunt huren. Zij hanteren verschillende prijzen, voor niet-beurs-, bijna-beurs- en beursstudenten. De medewerkers van de Sociale Dienst van de universiteiten kunnen hierover meer uitleg geven. Check dus zeker ook eens bij de onderwijsinstelling van jouw kind of ze huisvesting aanbieden.
Volgt lessen aan een Franstalige onderwijsinstelling
Is je kind ingeschreven aan een Franstalige onderwijsinstelling in Wallonië of Brussel?
Dan kan er recht zijn op een studietoelage

De studietoelage voor studenten op kot

Als het gezinsinkomen van de student onder een bepaalde drempel ligt, heeft hij of zij hoogstwaarschijnlijk recht op een studietoelage. Jij en je kind kunnen samen deze studietoelage online aanvragen. Er bestaan twee formules: een vast bedrag en een variabel bedrag. Op de website van het Franstalige onderwijsnet vind je meer informatie en de voorwaarden die voor deze beurzen gelden. Voor kotstudenten ligt de studietoelage hoger dan voor niet-kotstudenten.

Handig: kot huren aan je onderwijsinstelling

Onderwijsinstellingen zoals de universiteit van Luik (ULiège) en die van Namen (Université de Namur) hebben soms gebouwen in eigen beheer, waarin je een kot kunt huren. Zij hanteren verschillende prijzen op basis van het gezinsinkomen. De medewerkers van de Sociale Dienst van de universiteiten kunnen je hierover meer uitleg geven. Check dus zeker ook eens bij de onderwijsinstelling van jouw kind of ze huisvesting aanbieden.

Studeren met een leefloon

Als uit sociaal-financieel onderzoek blijkt dat een jongere (jonger dan 25) over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt, kan hij of zij bij het OCMW een leefloon uitgekeerd krijgen in het kader van maatschappelijke integratie. Zo kan het OCMW aanvaarden dat hij of zij voltijds gaat studeren om zo de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. De student gaat dan een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) aan, met afspraken tussen hem/haar en het OCMW.

Andere organisaties

Action en Milieu Ouvert is een organisatie die jongeren onder de 22 jaar helpt in geval van familiale problemen. Ook zij kunnen je misschien bijstaan in de zoektocht naar financiële tegemoetkomingen als student. L’Agence Immobilière Sociale Nord-Luxembourg en La Famennoise zijn twee organisaties die huisvesting voorzien voor mensen die het financieel moeilijker hebben.
We wensen jou en je student alvast veel succes toe!
Neem een kijkje tussen onze andere
blogs voor nog meer tips voor gezinsadministratie.

Bronnen:
• Studietoelagen.be
• Vlaanderen.be
• Enseignement.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!