FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de wezentoeslag?

Welke financiële steun kun je in Brussel krijgen bij overlijden?

Als één of beide ouders van een kind dat in Brussel gedomicilieerd is, overleden is/zijn, dan kan er een wezentoeslag bovenop het basisbedrag van de kinderbijslag worden toegekend. Hoeveel de wezentoeslag bedraagt, hangt af van de datum van overlijden. De toekenningsvoorwaarden en de bedragen zijn verschillend naargelang het overlijden voor of na 2020 plaatsvond en gekoppeld aan de gezinssituatie. Zit je nog met vragen over de wezentoeslag? Hieronder vind je alles wat je moet weten. 

Wie heeft recht op wezentoeslag?Hoe aanvragen?Ouder overleden voor 1 december 2019Ouder overleden na 30 november 2019Een bijzonder geval: een geadopteerd weeskindVanaf wanneer heeft het kind recht op wezenbijslag?Ouder overleden voor 1 december 2019Hoeveel bedraagt de wezentoeslag voor kinderen die genieten van de bedragen uit het vorige regime?Wanneer verlies je het recht op wezentoeslag?Is je kind geboren vóór 1 januari 2019 en de beslissing is genomen vóór 31 december 2018?Is je kind geboren vanaf 1 januari 2019?Ouder overleden voor 1 december 2019Je dient een aanvraag in na 1 januari 2019?Oude regels die zijn veranderdWie heeft recht?Je hebt recht op de zorgtoeslag als:Je ontvangt geen zorgtoeslag als:Hoeveel en wanneer betaald?Je kind wordt geëvalueerd op basis van drie pijlers (medisch-sociale schaal):Hoe aanvragen?Inlichtingenformulier invullenVersnelde behandelingVoorwaardenEen bijzonder geval: een geadopteerd weeskindVanaf wanneer hebben de kinderen recht op wezentoeslag of in het geval van een dossier in het huidige systeem?Wie heeft recht op wezentoeslag?Hoe aanvragen?Ouder overleden voor 1 december 2019Vanaf wanneer heeft het kind recht op wezenbijslag?Hoeveel bedraagt de wezentoeslag voor kinderen die genieten van de bedragen uit het vorige regime?Ouder overleden na 30 november 2019Vanaf wanneer hebben de kinderen recht op wezentoeslag of in het geval van een dossier in het huidige systeem?Wanneer verlies je het recht op wezentoeslag?Een bijzonder geval: een geadopteerd weeskindWie heeft recht op wezentoeslag?Hoe aanvragen?Ouder overleden voor 1 december 2019Vanaf wanneer heeft het kind recht op wezenbijslag?Hoeveel bedraagt de wezentoeslag voor kinderen die genieten van de bedragen uit het vorige regime?Ouder overleden na 30 november 2019Vanaf wanneer hebben de kinderen recht op wezentoeslag of in het geval van een dossier in het huidige systeem?Wanneer verlies je het recht op wezentoeslag?Een bijzonder geval: een geadopteerd weeskindWie heeft recht op wezentoeslag?Hoe aanvragen?Ouder overleden voor 1 december 2019Vanaf wanneer heeft het kind recht op wezenbijslag?Hoeveel bedraagt de wezentoeslag voor kinderen die genieten van de bedragen uit het vorige regime?Ouder overleden na 30 november 2019Vanaf wanneer hebben de kinderen recht op wezentoeslag of in het geval van een dossier in het huidige systeem?Wanneer verlies je het recht op wezentoeslag?Een bijzonder geval: een geadopteerd weeskind

Wie heeft recht op wezentoeslag?

Elk wettelijk, erkend of geadopteerd kind dat in Brussel is gedomicilieerd, waarvan minstens één ouder is overleden, heeft recht op wezentoeslag. Ook wanneer een vrederechter de onzekerheid over leven en dood van de ouder(s) vaststelt in een vonnis ('vermoeden van afwezigheid'), heeft het kind recht op wezentoeslag.

Hoe aanvragen?

Hoe en wanneer vraag je de wezentoeslag aan?

De persoon die de wees opvoedt, ontvangt maandelijks de wezentoeslag. Een kind kan zelf de wezentoeslag ontvangen als het ouder is dan 16 jaar en alleen woont, gehuwd is of zelf bijslagtrekkende wordt voor een eigen kind.

Als één of beide ouders komt te overlijden, hoef je zelf geen wezentoeslag aan te vragen. Via de Kruispuntbank wordt Parentia op de hoogte gesteld van het overlijden, waarna het onderzoek naar het recht op de wezentoeslag automatisch wordt opgestart. Het resultaat van dit onderzoek wordt schriftelijk meegedeeld. Toch is het aangeraden om Parentia meteen in te lichten over het overlijden van een ouder in België, zodat we de toekenningsprocedure sneller kunnen opstarten.

Werd het vermoeden vanafwezigheid van één of beide ouders vastgesteld door de vrederechter? Bezorg Parentia dan zo snel mogelijk een kopie van het vonnis van de vrederechter.
Wanneer kan een 'vermoeden van afwezigheid' worden vastgesteld? De vrederechter kan dit doen indien een persoon sinds meer dan drie maanden niet meer in zijn woon- of verblijfplaats is verschenen en men van hem gedurende ten minste drie maanden geen nieuws meer heeft ontvangen. Hieruit vloeit onzekerheid voort over zijn leven of dood. De vrederechter kan dit vermoeden van afwezigheid vaststellen op verzoek van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings.

Zijn één of beide ouders overleden in het buitenland? Bezorg Parentia dan zo snel mogelijk de overlijdensakte(s) en de geboorteakte van de kinderen indien ze niet in België zijn geboren.

Ouder overleden voor 1 december 2019

Vanaf wanneer heeft het kind recht op wezenbijslag? 

Is één van de ouders overleden voor 1 december 2019? Dan kunnen de kinderen recht hebben op wezenbijslag vanaf deze datum.
Indien je tot 30 november 2019 geen gezin vormde met een niet-verwant of niet herhuwd bent, hebben je kinderen recht op de verhoogde wezenbijslag in het vorige regime.​​​​​​​

Hoeveel bedraagt de wezentoeslag voor kinderen die genieten van de bedragen uit het vorige regime?

Je hebt recht op de verhoogde wezenbijslag vanaf de maand die volgt op de datum van het overlijden of vanaf 1 januari 2020 als je voor deze datum niet aan de voorwaarden voldeed. De verhoogde wezenbijslag bedraagt € 448,64 per kind gedomicilieerd in Brussel. Het bedrag kan worden verhoogd met de bijslag voor een gehandicapt kind.

Wanneer verlies je het recht op verhoogde wezenbijslag in het vorige systeem?

De kinderen behouden het recht op wezenbijslag zolang ze recht hebben op kinderbijslag, ook wanneer de overlevende ouder samenwoont of hertrouwt na 1 december 2019.

Om het recht in het vorige systeem te behouden, mag er geen onderbreking zijn in de hoedanigheid van bijslagtrekkende en het rechtgevende kind.

Let op: als de vermoedelijk afwezig (= vermoedelijk overleden) verklaarde ouder terugkomt, eindigt het recht op wezentoeslag. De kinderen hebben dan opnieuw recht op de gewone kinderbijslag.

Ouder overleden na 30 november 2019

Recht in het huidige systeem

Vanaf wanneer hebben de kinderen recht op wezentoeslag of in het geval van een dossier in het huidige systeem?

Is één van de ouders overleden na 30 november 2019? Dan hebben de kinderen recht op wezentoeslag vanaf de maand die volgt op het overlijden of vanaf de datum vermeld in het vonnis van de vrederechter.

Ook gezinnen waarbij er een onderbreking is geweest in het recht van het kind of het recht van de bijslagtrekkende, of waarbij het bedrag van het huidige systeem identiek of hoger is dan het bedrag van het vorige systeem, zullen de bedragen van het huidige systeem ontvangen.

Hoeveel bedraagt de wezentoeslag bij een overlijden vanaf 1 december 2019 of in het geval van een dossier in het huidige systeem?

Wanneer één van de ouders overlijdt of vermoedelijk afwezig (= vermoedelijk overleden) verklaard wordt door de vrederechter, ontvang je elke maand een toeslag boven op het basisbedrag. Het basisbedrag verschilt naargelang de leeftijd van het kind.

Wanneer verlies je het recht op wezentoeslag?

De kinderen behouden het recht op de wezenbijslag zolang ze recht hebben op kinderbijslag, óók als de levende ouder samenwoont of hertrouwt.  

Let op: als de vermoedelijk afwezig (= vermoedelijk overleden) verklaarde ouder terugkomt, eindigt het recht op wezentoeslag. De kinderen hebben dan recht op het basisbedrag.

Een bijzonder geval: een geadopteerd weeskind

Bij een gewone adoptie, heeft het kind recht op wezentoeslag bij het overlijden van zowel een biologische als een adoptieouder.
Bij een volle adoptie (het kind heeft geen wettelijke band meer met de natuurlijke ouders) wordt er enkel wezentoeslag toegekend bij het overlijden van een adoptieouder. 

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!