Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de gezinsgrootte?

Wat is de invloed op je kinderbijslag?

Wanneer we spreken van gezinsgrootte in het kader van de kinderbijslag, bedoelen we eigenlijk gewoon het aantal kinderen in je gezin dat wordt meegeteld voor de berekening van de kinderbijslag.

Kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2020 krijgen hetzelfde basisbedrag dat ze ontvingen op 31 december 2019 als deze voordeliger is dan de bedragen die vastgesteld zijn vanaf 1 januari 2020.

Zijn de kinderen geboren na 1 januari 2020 of doet er zich een wijziging voor in een gezin met kinderen geboren voor 1 januari 2020? Dan heeft de gezinsgrootte een invloed op het onderzoek naar het te betalen basisbedrag en het bepalen van de toeslagen.

Bedrag kind geboren voor 1 januari 2020

Welke bedragen ontvang je voor kinderen geboren voor 1 januari 2020?

De rang en het bijhorende basisbedrag werd tot 31 december 2019 bepaald door het aantal rechthebbende kinderen die in je gezin verbleven. De rang van een kind in een gezin is de plaats die het kind inneemt binnen dat gezin volgens zijn leeftijd. Een eerstgeboren kindje kreeg een eerste rang, een tweede een tweede rang en vanaf een derde kindje werd een derde rang toegekend. Aan elke rang werd een specifiek bedrag gekoppeld eventueel aangevuld met leeftijdstoeslagen, sociale toeslagen, toeslag voor een kind met een beperking en verhoogde wezenbijslag.

Vanaf 1 januari 2020 ontvang je voor je kinderen de bedragen die het voordeligst zijn voor je gezin of word je ingeschaald in het nieuwe systeem omdat je niet meer voldoet aan de voorwaarden om het oude bedrag te behouden. De overgangsmaatregelen zijn complex, contacteer ons voor meer informatie hierover.

Bedrag kind geboren vanaf 1 januari 2020

Welke bedragen ontvang je voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020?

De kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 gaan enkel meegeteld worden in de berekening van het bedrag volgens het nieuwe systeem.

Enkele voorbeelden:

Ingrid en Filip hebben een eerste kindje
Ingrid en Filip hebben een eerste kindje Mattanja geboren op 4 januari 2020. Hun gezamenlijk jaarlijks bruto gezinsinkomen ligt boven de € 56.068,99. Er is dus geen recht op een sociale toeslag. Doordat Mattanja geboren is in januari 2020 valt het gezin automatisch in de nieuwe regeling vanaf 1 februari 2020.

Bedrag dat  uitbetaald wordt aan Ingrid vanaf 1 februari 2020:
KinderenBedrag ontvangen in december 2019Bedrag januari 2020Recht vanaf februari 2020
Mattanja (0 jaar)€ 0,00€ 182,85€ 182,85
Chaima en Dries hebben 4 kinderen waarvoor betaald wordt, op 28 maart 2021 wordt er een drieling geboren:
Chaima en Dries hebben 4 kinderen waarvoor betaald wordt, Rayan (19 jaar en volgt hoger onderwijs), de tweeling Oona en Vita (9 jaar) en Yasmina (4 jaar). Hun gezamenlijk jaarlijks bruto gezinsinkomen ligt boven de € 56.068,99. Er is dus geen recht op een sociale toeslag. Vanaf 1 januari 2020 blijft het gezin in het oude systeem omdat de nieuwe regeling niet voordeliger is.
Op 28 maart 2021 wordt er een drieling geboren : Luca, Karim en Loubna. Het aantal kinderen in december 2019 kan niet verhogen, het aantal kinderen in maart 2021 wordt wel verhoogd. Vanaf 1 april 2021 stapt het gezin over naar de nieuwe regeling.

Bedrag dat  uitbetaald wordt aan Chaima vanaf januari 2020:
KinderenBedrag ontvangen in december 2019Bedrag januari 2020Recht vanaf januari 2020
Rayan (19 jaar)€ 127,60€ 195,04€ 127,60
Oona (9 jaar)€ 214,77€ 170,66€ 214,77
Vita (9 jaar)€ 303,91€ 170,66€ 303,91
Yasmina (4 jaar)€ 322,64€ 170,66€ 322,64
Totaal€ 938,50€ 640,40€ 938,50

Bedrag dat uitbetaald wordt aan Chaima vanaf april 2021:

KinderenBedrag ontvangen in december 2019Bedrag april 2021Recht vanaf april 2021
Rayan (19 jaar)€ 127,60€ 195,04€ 195,04
Oona (9 jaar)€ 214,77€ 170,66€ 170,66
Vita (9 jaar)€ 303,91€ 170,66€ 170,66
Yasmina (4 jaar)€322,64€ 170,66€ 170,66
Luca (0 jaar)€ 0,00€ 182,85€ 182,85
Karim (0 jaar)€ 0,00€ 182,85€ 182,85
Loubna (0 jaar)€ 0,00€ 182,85€ 182,85
Totaal€ 938,50€ 1137,26€ 1137,26
Hetzelfde gezin maar Chaima en Dries krijgen op 28 maart 2021 in plaats van een drieling 1 kind
Hetzelfde gezin maar Chaima en Dries krijgen op 28 maart 2021 in plaats van een drieling 1 kind, Luca. In dit geval blijft het gezin vanaf april 2021 in het oude systeem omdat de nieuwe regeling niet voordeliger is. Voor Luca wordt er geen kinderbijslag uitbetaald.

Bedrag dat uitbetaald wordt aan Chaima vanaf april 2021:
KinderenBedrag ontvangen in december 2019Bedrag april 2021Recht vanaf april 2021
Rayan (19 jaar)€ 127,60€ 195,04€ 127,60
Oona (9 jaar)€ 214,77€ 170,66€ 214,77
Vita (9 jaar)€ 303,91€ 170,66€ 303,91
Yasmina (4 jaar)€ 322,64€ 170,66€ 322,64
Luca (0 jaar)€ 0,00€ 182,85€ 0,00 
Totaal€ 938,50€ 806.02€ 938,50

Geboren voor 2020: gezinswijziging

Wat als een kind geboren voor 1 januari 2020 je gezin verlaat, erbij komt of geen onderbroken recht heeft vanaf 1 december 2019?

Als een kind je gezin verlaat of erbij komt, kan dit invloed hebben op het bedrag dat het kind zal ontvangen. Dat gebeurt ook wanneer een kind uit je gezin het recht op kinderbijslag verliest of opnieuw recht heeft op kinderbijslag.

Enkele voorbeelden:

Veerle en Pierre hebben 3 kinderen waarvan twee hun studies stopzetten
Veerle en Pierre hebben 3 kinderen, Quincy (19 jaar en volgt hoger onderwijs), Yasmine (17 jaar) en Fran (16 jaar). Hun gezamenlijk jaarlijks bruto gezinsinkomen ligt boven de € 56.068,99. Er is dus geen recht op een sociale toeslag. Vanaf 1 januari 2020 blijft het gezin in het oude systeem omdat de nieuwe regeling niet voordeliger is.
Quincy en Yasmine zetten hun studies stop einde augustus 2020 en zijn niet ingeschreven als werkzoekende. Vanaf september 2020 stapt het gezin over naar de nieuwe regeling omdat deze voordeliger is.
Op 6 december 2020 hervat Yasmine haar studies (niet-hoger onderwijs). Het gezin blijft het bedrag van de nieuwe regeling ontvangen omdat Yasmine een onderbreking had in het recht op kinderbijslag van september 2020 tot december 2020.

Het bedrag dat Veerle zal ontvangen vanaf januari 2020, september 2020 en januari 2021:
KinderenBedrag ontvangen in december 2019Bedrag januari 2020Recht vanaf januari 2020Bedrag december 2019Bedrag recht vanaf september 2020Bedrag recht vanaf januari 2021
Quincy (19 jaar)€ 127,60€ 195,04€ 127,60€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Yasmine (17 jaar)€ 232,69€ 182,85€ 232,69€ 0,00€ 0,00€  182,85
Fran (16 jaar)€ 321,81€ 182,85€ 321,81€ 116,79€ 170,66€ 182,85
Totaal€  682,10€ 507,90€  682,10€ 116,79€ 170,66€ 331,24
Er komt een kind (geboren voor 1 januari 2020) bij in het gezin
Tina is een alleenstaande invalide moeder en heeft Soraya (17 jaar) in haar gezin. Haar jaarlijks bruto gezinsinkomen ligt onder de € 38.625,31. Er is dus recht op een sociale toeslag. Vanaf 1 januari 2020 blijft het gezin in het oude systeem omdat de nieuwe regeling niet voordeliger is.
Haar zoon Steven (19 jaar en volgt hoger onderwijs) komt in het gezin wonen vanaf 15 maart 2020. Voordien woonde hij bij zijn vader in Wallonië. Het aantal kinderen in december 2019 kan niet verhogen, het aantal kinderen in april 2020 wordt wel verhoogd omdat Steven deel uitmaakt van het gezin. Vanaf 1 april 2020 stapt het gezin over naar de nieuwe regeling.

Het bedrag dat Tina zal ontvangen vanaf januari 2020 en april 2020:
KinderenBedrag ontvangen in december 2019Bedrag januari 2020Recht vanaf januari 2020Recht vanaf april 2020
Steven (19 jaar) € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 255,00
Soraya (17 jaar)€ 256,62€ 204,00€ 256,62€ 244,80
Totaal€ 256,62€ 204,00€ 256,62€ 499,80

De gezinsgrootte bepalen vanaf 2020

Hoe wordt de gezinsgrootte bepaald vanaf 1 januari 2020?

De gezinsgrootte heeft een mogelijke impact op het recht op het basisbedrag, sociale toeslagen, wezenbijslag of de toeslagen als eenoudergezin.

De gezinsgrootte wordt bepaald door het aantal kinderen die recht hebben op kinderbijslag (op basis van de kinderbijslagregeling in Brussel, andere deelentiteit, internationale regeling) en die deel uitmaken van hetzelfde gezin als de bijslagtrekkende  (OPM: moeten domicilie in Brussel hebben). 

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!