Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is onderhoudsgeld bij scheiding ?

Scheiden heeft veel gevolgen, enerzijds emotioneel en anderzijds materieel en financieel. Dit artikel gaat dieper in op alimentatie of onderhoudsgeld voor kinderen.

Wat is alimentatiegeld of onderhoudsgeld?

Onderhoudsgeld, onderhoudsuitkering, alimentatie, onderhoudsbijdrage,… zijn synoniemen voor hetzelfde, namelijk een som geld die je stort aan een verwante of (ex)familielid, omdat deze persoon niet kan instaan voor zijn eigen behoeften. In de meest klassieke gevallen gaat het om je kinderen, ex-partner of ouders. Dit artikel focust op de kinderen.

Wat is kinderalimentatie of onderhoudsgeld voor kinderen

Kinderalimentatie is de verplichting om (bij uit elkaar gaan of scheiding) financieel bij te dragen aan de ontplooiing, opvoeding, gezondheid en het levensonderhoud van de kinderen.
Beide ouders moeten in functie van hun middelen bijdragen in de gewone (het dagelijks onderhoud) en buitengewone kosten (onvoorziene en uitzonderlijke kosten) van de kinderen. Het aandeel wordt berekend op basis van de inkomsten van de beroepsactiviteit, roerende en onroerende goederen, voordelen in nature, enz. Concreet wil dit zeggen dat een week om week verblijfsregeling niet altijd gepaard gaat met een 50/50 verdeling van de kosten.
Discussies treden vaak op wanneer de ene ouder iets wil aankopen die de tweede ouder onnodig acht. Om discussies, in de mate van het mogelijke, te vermijden stelt het Koninklijk Besluit van 22 april 2019 welke onderhoudskosten aanzien worden als buitengewone kosten, welke kosten onderworpen moeten zijn aan overleg en een gezamenlijk akkoord en hoe ouders de kosten moeten afrekenen. 

Hoelang betaal je onderhoudsgeld of kinderalimentatie?

Als onderhoudsplichtige moet je de kinderalimentatie betalen tot de datum die werd vastgelegd in het vonnis. Wanneer er geen concrete einddatum is bepaald, betaal je onderhoudsgeld tot je kind op eigen benen staat. Concreet betekent dit dus zolang hij of zij studeert en/of geen eigen inkomen heeft. Hier staat geen leeftijd op en het bereiken van de meerderjarigheid is geen beïnvloedende factor.

Hoe en aan wie betaal je onderhoudsgeld voor kinderen?

De manier waarop je het onderhoudsgeld betaalt, staat meestal vermeld in het vonnis en je moet je hieraan houden.
Bij minderjarige kinderen gebeurt dit aan de andere ouder (dewelke de uitgaven doet) of op een kindrekening die bedoeld is om de kosten, gelinkt aan het kind, mee te betalen. Deze rekening kan op naam staan van beide ouders of op naam van het kind, met een volmacht voor beide ouders.
Bij meerderjarige kinderen bestaat ook de mogelijkheid om het geld rechtstreeks te storten aan het kind.
Wanneer de betalingen cash gebeuren, is het aan te raden om steeds gebruik te maken van een ontvangstbewijs en deze bij te houden om eventuele discussies te vermijden. Bij een storting op een rekening, stelt dit probleem zich niet omdat je de betalingen steeds kunt achterhalen.
Wordt jouw Groeipakket of kinderbijslag trouwens al op een rekening gestort? Ontdek de voordelen van een storting op een rekening.

Kinderalimentatie wordt niet betaald, wat nu?

Wanneer de betaling van het onderhoudsgeld steeds opnieuw voor problemen zorgt, omdat het niet (volledig) of niet tijdig wordt uitbetaald door de onderhoudsplichtige, kun je beroep doen op de Dienst voor alimentatievorderingen of DAVO. Deze dienst kan de maandelijkse betalingen of achterstallen opvragen bij de persoon die het onderhoudsgeld moet betalen.
Bovendien kan DAVO in bepaalde situaties voorschotten uitbetalen op het onderhoudsgeld voor de kinderen. Deze bedragen maximaal € 175 ook al ontvang jij bijvoorbeeld € 250. De voorwaarden hiervoor zijn:
• In België wonen
• Het onderhoudsgeld werd in een periode van 12 maanden voor de aanvraag 2 maal niet of onvolledig betaald
• De regeling omtrent het onderhoudsgeld werd vastgelegd in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een authentieke akte opgesteld door een notaris.
• Als de kinderen meerderjarig zijn, moeten ze nog recht hebben op Groeipakket of kinderbijslag.

DAVO treedt niet automatisch op, wanneer je gebruik wenst te maken van hun diensten moet je hiervoor een aanvraag indienen. Meer info vind je terug op de website van de FOD Financiën.
Met Parentia ontvang je automatisch het Groeipakket of de kinderbijslag waar je recht op hebt en je vindt alle nodige informatie terug in je My Parentia account of op Parentia.be.

Bronnen
  • Scheidingskoffer.be
  • Notaris.be
  • FOD Financiën

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!