FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de wezentoeslag?

Welke financiële steun kun je in Walloniëkrijgen bij overlijden?

Als één of beide ouders van een kind dat in Wallonië gedomicilieerd is, overleden is/zijn, dan kan er een wezentoeslag boven op het basisbedrag van de kinderbijslag worden toegekend. Hoeveel de wezentoeslag bedraagt, hangt af van de geboortedatum van een kind, namelijk voor of na 2020. De toekenningsvoorwaarden zijn verschillend naargelang het overlijden voor of na 2019 plaatsvond. Zit je nog met vragen over de wezentoeslag? Hieronder vind je alles wat je moet weten.

Wie heeft er recht op en wie ontvangt hem?

Wie heeft recht op de wezentoeslag?

Elk wettelijk, erkend of geadopteerd kind dat in Wallonië is gedomicilieerd, waarvan minstens éénouder is overleden, heeft recht op wezentoeslag. Ook wanneer een vrederechter de onzekerheid over leven en dood van de ouder(s) vaststelt in een vonnis (‘vermoeden van afwezigheid’), heeft het kind recht op wezentoeslag.

Wie ontvangt de wezentoeslag?

De persoon die dewees opvoedt, ontvangt maandelijks de wezentoeslag. Een kind kan zelf de wezentoeslag ontvangen als het:

  • Ouder is als 16 jaar
  • Niet samenwoont met de overlevende ouder of alleen woont.
  • Niet wordt opgevoed door een verwante tot en met de derde graad.

Een aanvraag indienen

Hoe en wanneer vraag je de wezentoeslag aan?
Als één of beide ouders komt te overlijden, hoef je zelf geen wezentoeslag aan te vragen. Via de Kruispuntbank wordt Parentia op de hoogte gesteld van het overlijden, waarna de wezentoeslag automatisch wordt uitbetaald. Toch is het aangeraden om Parentia meteen in te lichten over het overlijden van een ouder in België, zodat we de toekenningsprocedure sneller kunnen opstarten.

Een bijzonder geval: een geadopteerd weeskind

Bij een gewone adoptie, heeft het kind recht op wezentoeslag bij het overlijden van zowel een biologische als een adoptieouder.  

Bij een volle adoptie (het kind heeft geen wettelijke band meer met de natuurlijke ouders) wordt er enkel wezentoeslag toegekend bij het overlijden van een adoptieouder.  

Een verklaring van vermoeden van afwezigheid door de vrederechter wordt beschouwd als een overlijden. 

Ouder overleden voor 1 januari 2019

Vanaf wanneer heeft het kind recht op wezenbijslag bij een overlijden voor 1 januari 2019?

Is een van de ouders overleden vóór 1 januari 2019? Dan kunnen de kinderen recht hebben op wezenbijslag vanaf de maand die volgt op het overlijden.

Hoeveel bedraagt de wezentoeslag bij een overlijden voor 1 januari 2019?

Je hebt recht op de verhoogde wezenbijslag vanaf de maand die volgt op de datum van het overlijden. De verhoogde wezenbijslag bedraagt € 448,64 per kind gedomicilieerd in Wallonië. Het bedrag kan worden verhoogd met de leeftijdsbijslag en de bijslag voor een gehandicapt kind.

Wanneer verlies je het recht op verhoogde wezenbijslag bij een overlijden voor 1 januari 2019?

Als de overlevende ouder hertrouwt of samenwoont dan vervalt het recht op de verhoogde wezenbijslag. Op dat ogenblik zal de gewone kinderbijslag worden toegekend. We betalen de oude basisbedragen uit, verhoogd met de leeftijdstoeslag. Omgekeerd geldt hetzelfde. Een kind heeft opnieuw recht op het verhoogde bedrag als de levende ouder niet langer samenwoont of als het weeskind door de levende ouder is verlaten.

Heeft de levende ouder, onafhankelijk van zijn of haar familiale situatie, geen contact meer met het weeskind – en dus niet of weinig tussenkomt in de opvoedingskosten – dan blijft het recht op betaling van de verhoogde wezenbijslag verworven. De persoon die instaat voor de opvoeding van het kind of het weeskind zelf, zal het bedrag dan ontvangen.

Ouder overleden vanaf 1 januari 2019

Vanaf wanneer hebben de kinderen recht op wezentoeslag bij een overlijden vanaf 1 januari 2019? 

Is één van de ouders overleden op of na 1 januari 2019? Dan hebben de kinderen recht op wezentoeslag vanaf de maand van overlijden of vanaf de datum vermeld in het vonnis van de vrederechter.

Hoeveel bedraagt de wezentoeslag bij een overlijden vanaf 1 januari 2019?

Je hebt recht op de verhoogde wezenbijslag vanaf de maand die volgt op de datum van het overlijden. De verhoogde wezenbijslag bedraagt € 448,64 per kind gedomicilieerd in Wallonië. Het bedrag kan worden verhoogd met de leeftijdsbijslag en de bijslag voor een gehandicapt kind.

Wanneer verlies je het recht op wezentoeslag?

De kinderen behouden het recht op de wezenbijslag zolang ze recht hebben op kinderbijslag, óók als de levende ouder een nieuw gezin vormt of samenwoont.

Ouder overleden en kind geboren vanaf 2020

Vanaf wanneer hebben de kinderen recht op wezentoeslag?

Als één van de ouders overlijdt vanaf 1 januari 2020, hebben de kinderen geboren vanaf 2020 recht op wezentoeslag vanaf de maand volgend op het overlijden.

Hoeveel bedraagt de wezentoeslag voor kinderen geboren vanaf 2020 bij een overlijden vanaf 1 januari 2020?

Als een ouder overlijdt of vermoedelijk overleden verklaard is door de vrederechter, ontvang je maandelijks een toeslag boven het basisbedrag van de kinderbijslag. Deze toeslag bedraagt de helft van het basisbedrag van de kinderbijslag. Het basisbedrag verschilt in functie van de leeftijd van het kind.

Voor de kinderen tussen 0 en 17 jaar wordt er een toeslag van € 94,48 toegekend boven het basisbedrag van € 188,95.

Voor de kinderen tussen 18 en 24 jaar wordt er een toeslag van € 100,57 toegekend boven het basisbedrag van € 201,14.

De toeslag wordt eveneens toegekend voor kinderen waarvan de afstamming slechts ten opzichte van één ouder werd vastgesteld.

Parentia kent je een basisbedrag toe van € 426,65 als:

  • de beide ouders overleden zijn of vermoedelijk afwezig (= vermoedelijk overleden) verklaard werden door de vrederechter;
  • de enige ouder overleden is of vermoedelijk afwezig (= vermoedelijk overleden) verklaard werd door de vrederechter;
  • het vermoeden van afwezigheid (= vermoedelijk overlijden) van de overlevende ouder werd vastgesteld door de vrederechter.

Wanneer verlies je het recht op wezentoeslag of op het basisbedrag bij een overlijden vanaf 2020 voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020?

Kinderen behouden hun recht op wezentoeslag zolang ze recht hebben op kinderbijslag, zelfs wanneer de overlevende ouder gaat samenwonen of hertrouwt.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!