FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de invloed van samenwoonst en huwelijk op de kinderbijslag?

Wat met je kinderbijslag na deze nieuwe start?

In onze maatschappij groeien kinderen op in diverse gezinsvormen: gezinnen met gehuwde of samenwonende partners, eenoudergezinnen, hetero of holebi koppels, nieuw samengestelde gezinnen, …
De nieuwe Waalse kinderbijslagregeling houdt rekening met deze verschillende samenlevingsvormen. Ze kunnen een invloed hebben op de berekening van het eventuele recht op een sociale toeslag.

Wat als je samenwoont en een feitelijk gezin vormt?

Voor de kinderbijslag bestaat het vermoeden dat als twee personen dezelfde woonplaats hebben zij een feitelijk gezin vormen.

Je vormt een feitelijk gezin met iemand als:

  • je met minstens twee niet verwante personen samenwoont en op hetzelfde adres bent gedomicilieerd.
  • je geen familie of aangetrouwde familie bent, dit tot en met de derde graad. Je bent dus geen (stief)broers, (stief)zussen, neven of nichten van elkaar.
  • Je draagt samen bij in de financiële of andere lasten van het gezin.

Of je van hetzelfde of verschillend geslacht bent, heeft geen belang.

Een voorbeeld
Evy trekt in bij het gezin van Sofia, niet-verwante die twee kinderen heeft. Sofia en Evy vormen samen een feitelijk gezin.

Wat als je (her)trouwt?

De gevolgen van een huwelijk of een tweede huwelijk zijn voor de kinderbijslag dezelfde als voor een koppel dat samenwoont en een feitelijk gezin vormt.

De administratieve diensten van je gemeente geven automatisch elke wijziging in je burgerlijke stand of je gezinssamenstelling door aan je kinderbijslagfonds.

Wat zijn de gevolgen?

Wat zijn de gevolgen van een huwelijk of samenwoonst de kinderbijslag?

Je ontvangt  de verhoogde wezenbijslag al vóór 1 januari 2019? Dan verlies je deze toeslag en ontvang je de gewone kinderbijslag (eventueel verhoogd met de sociale toeslag) vanaf de maand die volgt op het samenwonen.

Je ontvangt een wezentoeslag doordat één van de ouders overleden is na 1 januari 2019? Het feit dat je gaat samenwonen heeft geen invloed op de wezentoeslag.

De sociale toeslag kan geschrapt worden bij samenwoonst of een nieuw huwelijk omdat de inkomsten van alle samenwonenden meetellen. Je kinderbijslagfonds zal automatisch je dossier nakijken om na te gaan of je nog steeds voldoet aan de voorwaarden om een toeslag te ontvangen. 

Tenslotte als je samenwoont of een feitelijk gezin vormt, dan heb je geen recht meer op de toeslag als alleenstaande ouder met beperkte inkomsten. 

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!