FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Kun je ouderschapsverlof opnemen voor je stiefkind?

Als stiefmama of -papa wil je er net zo graag zijn voor het kind van je partner als voor je partner zelf. Ongetwijfeld ben je voortdurend in de weer om je stiefzoon of -dochter een goede opvoeding te geven. Als je je afvraagt of ouderschapsverlof opnemen voor je stiefkind een mogelijkheid is, dan is dat zeker terecht. Het antwoord? Ouderschapsverlof opnemen voor je stiefkind kan, maar je moet wel aan enkele (niet zo eenvoudig te vervullen) voorwaarden voldoen. Ontdek snel wat je moet weten!  

Adoptie of erkenning

Enkel biologische mama’s en papa’s, vaders die het kind hebben erkend en adoptieouders kunnen ouderschapsverlof opnemen. Dat betekent dat stiefouders en pleegouders in principe geen recht hebben op ouderschapsverlof. Maar uit deze regel blijkt ook meteen de uitzondering: je kunt wél ouderschapsverlof opnemen voor je stiefkind op voorwaarde dat je het hebt geadopteerd of erkend.

Stiefkind jonger dan twaalf jaar 

Je kunt alleen ouderschapsverlof opnemen als het verlof begint vóór je (geadopteerd of erkend) stiefkind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Als je stiefkind een bepaalde graad van fysieke of mentale handicap heeft*, dan ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar.

*Lees meer over de voorwaarden voor recht op ouderschapsverlof.  

Anciënniteit

Bovendien moet je lang genoeg bij je werkgever in dienst zijn om het recht op ouderschapsverlof te mogen claimen. Meer bepaald moet je in de vijftien maanden aan die je aanvraag voorafgaan, minstens twaalf maanden (al dan niet opeenvolgend) door je werkgever tewerkgesteld zijn geweest via een officiële arbeidsovereenkomst.

Vraag ouderschapsverlof tijdig aan! 

Als je werkt in de privésector, bij een gemeentebestuur, provinciaal bestuur of een van de diensten die ervan afhangen, dan moet je je aanvraag ten vroegste drie maanden en ten laatste twee maanden vóór de gewenste begindatum schriftelijk bij je werkgever indienen. Ben je elders werkzaam, dan moet je je schriftelijke kennisgeving drie maanden voor de gewenste begindatum indienen.

Verlof opnemen voor je stiefkind zonder adoptie?

Voor een niet-geadopteerd of niet-erkend stiefkind kun je geen ouderschapsverlof nemen. Ook tijdskrediet met als motief ‘zorg dragen voor een kind jonger dan acht jaar’ biedt geen uitkomst, want daarvoor moet het kind aan jou verwant zijn. Voor lesbische koppels is er wel een uitzondering. Zo kom je in aanmerking voor tijdskrediet met dit motief als je de echtgenote of inwonende partner van de biologische moeder bent en je kunt aantonen dat je meemoeder bent van het kind. Let wel, dit is alleen mogelijk als de biologische vader het kind niet erkend heeft.

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!