Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

De wezentoeslag: hulp voor kinderen die er alleen voor staan

Opgroeien zonder één of beide ouders is niet gemakkelijk. Het kan dan ook zijn dat je nood hebt aan een extra financiële steun om door het leven te komen. Hoe bekom je de wezentoeslag? Parentia legt het je snel uit.

Wat is de wezentoeslag?

De wezentoeslag is een toeslag voor wezen en halfwezen, een extra financiële steun tijdens hun jeugd. Dit is een toeslag die bovenop het Groeipakket (in Vlaanderen) of de kinderbijslag (in Brussel of Wallonië) wordt toegekend aan kinderen die één of beide ouders verloren.

Opgelet: het bedrag van de wezentoeslag hangt af van de datum van overlijden. 

Wie heeft recht op de wezentoeslag?

Elk kind dat wettelijk erkend of geadopteerd is én in België gedomicilieerd is, heeft recht op de wezentoeslag wanneer één van de ouders overleden is. Indien een vrederechter in een vonnis de onzekerheid vaststelt over leven en dood van één of beide ouders (vermoeden van afwezigheid), heeft het kind ook recht op de wezentoeslag.

Hoe vraag je de wezentoeslag aan?

Je hoeft geen aanvraag in te dienen voor de wezentoeslag als één of beide ouders overleden zijn. Parentia ontvangt hiervan een bericht via de Kruispuntbank, waarna de wezentoeslag automatisch wordt uitbetaald. We raden je toch aan om Parentia zo snel mogelijk in te lichten indien een ouder overlijdt, zodat we de wezentoeslag sneller kunnen toekennen.

Indien een van je ouders meer dan drie maanden niet meer in zijn woon- of verblijfplaats is verschenen en niemand er nog nieuws van ontving gedurende deze 3 maanden, kun je bij de vrederechter terecht om dit te laten verklaren. De vrederechter stelt een ‘vermoeden van afwezigheid’ vast in een vonnis dat je aan Parentia kunt bezorgen. Op die manier heb je ook recht op de wezentoeslag.

Zijn één of beide ouder overleden in het buitenland? Bezorg ons dan zo snel mogelijk de overlijdensakte(s).

Wat gebeurt er bij een adoptie?

Bij een gewone adoptie, heb je recht op de wezentoeslag bij het overlijden van een biologische ouder of adoptieouder.

Bij een volle adoptie, wordt de wezentoeslag enkel toegekend bij het overlijden van een adoptieouder.

Wat zijn de voorwaarden en bedragen van de wezentoeslag?

In Vlaanderen:
 • Ouders overleden vóór 1 januari 2019:
  Kinderen hebben recht op de wezentoeslag vanaf de maand die volgt op het overlijden. De verhoogde wezentoeslag bedraagt € 390,58 per kind gedomicilieerd in Vlaanderen. Ze verliezen hun recht op de wezentoeslag als de overlevende ouder opnieuw huwt of een nieuw gezin vormt.

 • Ouders overleden vanaf 1 januari 2019:
  Kinderen hebben recht op de wezentoeslag vanaf de maand van overlijden. Parentia betaalt dan een bedrag van € 141,33 boven het basisbedrag als één ouder overleden is en € 176,65 als beide ouders er niet meer zijn. Kinderen hebben altijd recht op de wezentoeslag zolang ze recht hebben op het Groeipakket, ook al vormt de levende ouder een nieuw gezin met iemand anders.
Opgelet: kinderen verliezen hun recht op de wezentoeslag als één of beide vermoedelijk overleden ouders weer opdagen.

In Wallonië:
 • Ouders overleden vóór 1 januari 2019:
  Kinderen hebben recht op de wezentoeslag vanaf de maand die volgt op het overlijden. De verhoogde wezentoeslag bedraagt € 448,64 per kind gedomicilieerd in Wallonië. Ze verliezen hun recht als de overlevende ouder opnieuw huwt of een nieuw gezin vormt.

 • Ouders overleden vanaf 1 januari 2019:
  Kinderen hebben recht op de wezentoeslag vanaf de maand die volgt op het overlijden. De verhoogde wezentoeslag bedrag € 448,64 per kind gedomicilieerd in Wallonië. Ze hebben recht op de wezentoeslag zolang ze nog recht hebben op kinderbijslag, ook al vormt de levende ouder een nieuw gezin met iemand anders.
Opgelet: kinderen verliezen hun je recht op de wezentoeslag als één of beide vermoedelijke overleden ouders weer terugkomen.
 • Ouders overleden vanaf 1 januari 2020:
  Kinderen geboren vanaf 2020 hebben recht op de wezentoeslag vanaf de maand die volgt op het overlijden. Deze toeslag bedraagt de helft van het basisbedrag van de kinderbijslag. Het basisbedrag verschilt in functie van de leeftijd van het kind. Tussen 0 en 17 jaar, ontvangen ze een toeslag van € 94,48 en tussen 18 en 24 jaar is het bedrag € 100,57. Zijn beide ouders overleden of vermoedelijk afwezig verklaard? Dan kent Parentia een basisbedrag toe van € 426,65. Kinderen hebben recht op de wezentoeslag zolang ze nog recht hebben op kinderbijslag, ook al vormt de levende ouder een nieuw gezin met iemand anders.
Opgelet: kinderen verliezen hun recht op de wezentoeslag als één of beide vermoedelijk overleden ouders opnieuw opdagen.

In Brussel:
 • Ouders overleden vóór 1 december 2019:
  Kinderen hebben recht op de wezentoeslag vanaf de maand die volgt op het overlijden. Vormde je tot 30 november 2019 geen gezin met een niet-verwant of ben je niet herhuwd, dan heb je recht op de verhoogde wezentoeslag in het vorige regime. Je ontvangt een toeslag van € 448,64 per kind gedomicilieerd in Brussel. Kinderen hebben recht op de wezentoeslag zolang ze recht hebben op kinderbijslag, ook al vormt de levende ouder een nieuw gezin met iemand anders of hertrouwt na 1 december 2019. Om het recht in het vorige systeem te behouden, mag er geen onderbreking zijn in de hoedanigheid van bijslagtrekkende en het rechtgevend kind.
Opgelet: kinderen verliezen hun recht op de wezentoeslag als één of beide vermoedelijke overleden ouders terugkomen.
 • Ouders overleden na 30 november 2019 of in geval van een dossier in het huidige systeem:
  Kinderen hebben recht op de wezentoeslag vanaf de maand die volgt op het overlijden. Het bedrag van de wezentoeslag hangt af van de gezinssituatie en leeftijd van het kind:

Als één ouder gestorven is:
Geboorte0-11 jaar12-17 jaar18-24 jaar
Vóór 2020€ 83,66€ 89,64€ 95,61
Na 2020€ 89,64€ 95,61€ 101,59

Als beide ouders gestorven zijn:
Geboorte0-11 jaar12-17 jaar18-24 jaar
Vóór 2020€ 170,66€ 182,85€ 195,04
Na 2020€ 182,85€ 195,04€ 207,23

Kinderen hebben recht op de wezentoeslag zolang ze nog recht hebben op kinderbijslag, ook al vormt de levende ouder een nieuw gezin met iemand anders of hertrouwt.

Opgelet: kinderen verliezen hun recht op de wezentoeslag als één of beide vermoedelijk overleden ouders weer terugkomen.

Vond je dit artikel interessant? Bekijk dan zeker ook onze andere blogartikelen omtrent gezinsadministratie!

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!