Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de eenoudertoeslag voor alleenstaande ouders in Vlaanderen ?

Kun je genieten van de eenoudertoeslag?

Zorg je als ouder alleen voor je kinderen? Heb je het bovendien financieel moeilijk? Dan ontvang je de eenoudertoeslag wanneer je kinderen geboren zijn voor 1 januari 2019 en die het hoogste basisbedrag ontvangen. Zijn je kinderen op of na deze datum geboren, dan krijg je de algemene sociale toeslag als extra financiële steun bovenop je Groeipakket.

Voorwaarden

Wanneer heb je recht op de eenoudertoeslag en wanneer niet?

Je moet voldoen aan volgende drie voorwaarden om recht te hebben op een extra toeslag als alleenstaande ouder:
Je ontvangt geen extra toeslag als eenoudergezin in volgende situaties:
  • Een kind, dat voor zichzelf gezinsbijslag ontvangt, een eigen domicilie heeft, gehuwd is of ontvoogd is, wordt niet beschouwd als alleenstaande ouder.
  • Je ontving al een verhoogde wezentoeslag voor 1 januari 2019.
  • Je ontvangt een vastgeklikt bedrag van € 101,69 en/of € 188,16 voor kinderen geboren voor 1 januari 2019.

Inkomsten

Met welke inkomsten wordt er rekening gehouden?

Als je wettelijke gezinssituatie wijzigt, verneemt Parentia dit meteen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Kunnen we niet automatisch een recht toekennen op basis van het aanslagbiljet dan sturen we je een vragenlijst op, waarop je je bruto-inkomsten per maand over 6 maanden moet vermelden. Is je maandelijkse bruto belastbare gezinsinkomen niet hoger dan € 2.633,82, dan krijg je een voorlopige toeslag.

Bedragen

Hoeveel bedraagt de eenoudertoeslag?

Voldoe je als alleenstaande ouder aan alle voorwaarden en is je kind geboren voor 1 januari 2019? Je ontvangt voor de kinderen die het vastgeklikt bedrag van € 259,49 ontvangen, een toeslag van € 41,18 bovenop het basisbedrag en de eventuele andere toeslagen (in plaats van de gewone sociale toeslag van € 20,93)

Heb je kinderen geboren voor 1 januari 2019 die niet het vastgeklikt basisbedrag van € 259,49 ontvangen, of kinderen geboren vanaf 1 januari 2019? Dan heb je geen recht op de toeslag als alleenstaande ouder maar kun je wel recht hebben op de gewone sociale toeslag zoals deze worden bepaald door het Groeipakketdecreet, als je voldoet aan de inkomstenvoorwaarden. Neem alvast een kijkje in onze rubriek sociale toeslagen.

Hoe aanvragen?

Hoe gebeurt de toekenning van de eenoudertoeslag?

Als je voldoet aan de volgende voorwaarden kennen we je de toeslag voorlopig toe.
  • Je bent een eenoudergezin.
  • Je zit minstens 6 opeenvolgende maanden onder het maandelijks grensbedrag van € 2.633,82.
Aan de hand van het formulier kunnen we nagaan of je recht hebt op een voorlopige toekenning. Op jouw verzoek, of als we een wijziging van je gezinssituatie ontvangen, herbekijken we deze voorlopige toekenning.

Als je wettelijke gezinssituatie wijzigt, verneemt Parentia dit meteen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Kunnen we niet automatisch een recht toekennen op basis van het aanslagbiljet dan sturen we je een vragenlijst op, waarop je je bruto-inkomsten per maand over 6 maanden moet vermelden. Is je maandelijkse bruto belastbare gezinsinkomen niet hoger dan € 2.633,82, dan krijg je een voorlopige toeslag.

Plaatsing

Wat als je kind geplaatst werd?

Wordt je kind opgevangen door een pleeggezin? Dan ontvangt de pleegouder een toeslag wanneer hij of zij alleenstaand is en een beperkt inkomen heeft. Dit bedrag wordt alleen uitgekeerd wanneer je kind geboren is voor 1 januari 2019 en recht heeft op het hoogste basisbedrag van € 259,49.

Werd je kind in een instelling geplaatst? Dan wordt er gekeken aan wie het 1/3 van het Groeipakket wordt uitbetaald:
  • Het 1/3 wordt aan een begunstigde betaald: de situatie van deze persoon moet aan de voorwaarden van alleenstaande ouder voldoen.
  • Het 1/3 wordt op een spaarboekje gestort: hier kunnen enkel de bedragen van de gewone sociale toeslag worden toegekend.
Wanneer we jouw definitieve inkomsten krijgen van de belastingen, kennen we de toeslag definitief toe. 

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!