Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de invloed van samenwoonst en huwelijk op het Groeipakket ?

Wat met je Groeipakket na deze nieuwe start?

In onze maatschappij groeien kinderen op in diverse gezinsvormen: gezinnen met gehuwde of samenwonende partners, eenoudergezinnen, hetero of holebi koppels, nieuw samengestelde gezinnen, …
Het Groeipakket houdt rekening met deze verschillende samenlevingsvormen. Ze kunnen een invloed hebben op de berekening van het eventuele recht op een sociale toeslag.

Wat als je samenwoont en een feitelijk gezin vormt?

Voor de gezinsbijslag bestaat het vermoeden dat als twee personen dezelfde woonplaats hebben zij een feitelijk gezin vormen.

Je vormt een feitelijk gezin met iemand als:

  • je met twee personen samenwoont en op hetzelfde adres bent gedomicilieerd.
  • je geen familie of aangetrouwde familie bent, dit tot en met de derde graad. Je bent dus geen (stief)broers, (stief)zussen, neven of nichten van elkaar.
  • Je woont samen en je draagt samen bij in de financiële of andere lasten van het gezin.

Of je van hetzelfde of verschillend geslacht bent, heeft geen belang.

Een voorbeeld
Filip trekt in bij het gezin van Saskia, die twee kinderen heeft. Saskia en Filip vormen samen een feitelijk gezin.

Indien de begunstigde met meer dan één niet-verwante persoon samenwoont, wordt hij geacht een feitelijk gezin te vormen met in afdalende volgorde :

  1. de persoon met wie hij gehuwd is of wettelijk samenwoont;
  2. de andere ouder van het kind;
  3. de persoon met wie hij de gezinswoning heeft gekocht of gebouwd;
  4. de persoon met wie hij verklaart samen kinderen op te voeden;
  5. de persoon met wie hij het langst samenwoont.
Een voorbeeld
Pol en Marleen zijn gescheiden en hebben één kind, Sebastiaan. Sebastiaan woont bij zijn moeder en volgens een vonnis verblijft Sebastiaan overwegend bij Marleen. Bij Marleen en Sebastiaan wonen ook Lieve en Koen.
Lieve woont al sedert 2012 samen met Marleen en Sebastiaan. Koen woont pas sinds 2015 in het gezin maar heeft wel samen met Marleen de gezinswoning aangekocht.
Alhoewel Marleen zowel met Lieve als Koen samenwoont, kan het feitelijk gezin maar bestaan uit twee personen. Gezien Marleen en Koen samen het huis kochten, vormen zij een feitelijk gezin.
Op basis van hun inkomsten zal het recht op een sociale toeslag onderzocht worden en worden de inkomsten van Lieve niet meegeteld voor de berekening van het gezinsinkomen.

Wat als je (her)trouwt?

De gevolgen van een huwelijk of een tweede huwelijk zijn voor de gezinsbijslag dezelfde als voor een koppel dat samenwoont en een feitelijk gezin vormt.

De administratieve diensten van je gemeente geven automatisch elke wijziging in je burgerlijke stand of je gezinssamenstelling door aan je uitbetalingsactor.

Wat zijn de gevolgen?

Wat zijn de gevolgen van een huwelijk of samenwoonst voor het Groeipakket?

Je ontvangt  de verhoogde wezenbijslag al vóór 1 januari 2019? Dan verlies je deze toeslag en ontvang je de gewone gezinsbijslag vanaf de maand die volgt op het samenwonen.

Je ontvangt een wezentoeslag doordat één van de ouders overleden is na 1 januari 2019? Het feit dat de overlevende ouder samenwoont of hertrouwt speelt geen rol. De wezentoeslag wordt toegekend.

Ben je tewerkgesteld, langdurig werkloos, arbeidsongeschikt of gepensioneerd? De sociale toeslag kan geschrapt worden bij samenwoonst of een nieuw huwelijk omdat er rekening wordt gehouden met de inkomsten van elke ouder apart en zijn of haar eventuel nieuwe partner. Deze inkomsten kunnen bijgevolg hoger liggen dan de inkomensgrens. Je uitbetalingsactor zal je automatisch een formulier opsturen om na te gaan of je nog steeds voldoet aan de voorwaarden om een toeslag te ontvangen.

Tenslotte als je samenwoont of een feitelijk gezin vormt, dan heb je geen recht meer op de eenoudertoeslag als alleenstaande ouder met beperkte inkomsten. Je kan wel recht hebben op een sociale toeslag als het gezamenlijk jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen lager ligt dan de inkomstengrens.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!