FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Belastingvoordelen voor gezinnen met kinderen: een overzicht

Belastingen betalen doen we jaar in, jaar uit. Gezinnen met kinderen kunnen gelukkig in aanmerking komen voor bepaalde belastingvoordelen. Waarover gaat het en wat zijn de voorwaarden? Parentia vertelt je er hier alles over.

Gemeenschappelijke of afzonderlijke aangifte: wat is het verschil?

Een kind ten laste nemen heeft een fiscale impact en geeft je recht op belastingvermindering op je inkomsten. Concreet wordt je belastingvrije som groter, met als gevolg dat je minder belastingen moet betalen. Het type aangifte dat je indient is hier van belang.

Een gemeenschappelijke aangifte

Dien je een gemeenschappelijke aangifte in? De ouder met het hoogste inkomen geniet dan meestal het belastingvoordeel en verhoging van de belastingvrije som als er kinderen ten laste zijn.

Twee afzonderlijke aangiftes

Gezinnen die twee afzonderlijke aangiften indienen, mogen jaarlijks kiezen welke ouder de gezamenlijke kinderen ten laste neemt. Deze ouder geniet het belastingvoordeel en de verhoging van de belastingvrije som als “alleenstaande met kinderen ten laste”.

De belastingvrije som hangt ook nog af van het aantal kinderen ten laste, of je kind een handicap heeft en of je een eenoudergezin bent of niet. Je moet bovendien voldoen aan volgende voorwaarden:

 • je kind moet op jouw adres gedomicilieerd zijn;
 • je kind moet op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken van je gezin;
 • je kind mag geen te hoog inkomen hebben of een vergoeding ontvangen die een beroepslast voor je vormt.

Als ouder met een kind ten laste heb je tot slot ook recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. Dit geldt zowel voor eigenaars als voor huurders.

Wat bij scheiding of co-ouderschap?

Bij scheiding of co-ouderschap, zijn de kinderen ten laste van de ouder bij wie ze gedomicilieerd zijn. Het is wel mogelijk om de belastingvoordelen gelijk te verdelen onder beide ouders; dat heet dan “fiscaal co-ouderschap” bij gedeeld hoederecht. Dit moet ook vermeld worden in de belastingaangifte; beide ouders genieten de helft van de verhoging van de belastingvrije som. Hier zijn ook bepaalde voorwaarden aan gekoppeld:

 • het kind moet halftijds bij de vader en halftijds bij de moeder wonen;
 • geen van beide ouders mag voor het kind kinderalimentatie aftrekken van hun belastbaar inkomen.

De opvang van je kind(eren): nog wat belastingvoordelen!

Betaal je voor buitenschoolse opvang en is je kind (voor de helft) fiscaal bij jou ten laste? Dan heb je ook recht op een belastingvermindering voor kinderopvang onder volgende voorwaarden:

 • de kinderopvang bevindt zich in de Europese Economische Ruimte;
 • je kind is jonger dan 14 jaar (of 21 jaar als het een zware handicap heeft);
 • je hebt een inkomen;
 • de kosten worden aan welbepaalde instellingen of personen betaald;
 • je moet beschikken over een attest afgeleverd door de opvanginstelling.

Gaat je kind naar een door de Vlaamse gemeenschap erkende kinderopvang in Vlaanderen of Brussel? Dan kom je ook in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Lees hier snel alle voorwaarden!

Jobstudent: is je kind nog ten laste?

Een werkende student is nog ten laste van zijn ouders als hij deel uitmaakt van het gezin op 1 januari van het jaar volgend op het inkomstenjaar. De student blijft ook ten laste als hij of zij de gezinswoning verlaat en op kot gaat voor zijn studies.

Wie jobstudent is, mag een bepaald maximumbedrag van het netto-inkomen niet overschrijden om ten laste te blijven. Dit maximumbedrag hangt af van een aantal punten:

 • als ouder woon je alleen, samen met je echtgenoot/echtgenote of wettelijk samen met je partner;
 • je kind wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd.

De exacte maximumbedragen kun je terugvinden op de website FOD Financiën.

Onderhoudsgeld of alimentatie: wat zijn de fiscale voordelen?

Onder bepaalde voorwaarden is 80% van het betaalde onderhoudsgeld (alimentatie) aftrekbaar van je gezamenlijk netto belastbaar inkomen. Om hiervan te kunnen genieten, moet je:

 • het onderhoudsgeld betalen in uitvoering van een onderhoudsverplichting aan een persoon die geen deel uitmaakt van je gezin;
 • alimentatie regelmatig uitbetalen;
 • de uitbetaling verantwoorden met bewijskrachtige bescheiden. Bewijskrachtige bescheiden zijn documenten die aantonen dat het onderhoudsgeld werkelijk betaald werd en aan wie het alimentatiegeld betaald is.

Vond je deze info interessant? Neem dan zeker een kijkje op onze blog.

Bronnen:
Wikifin.be
Financien.belgium.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!