Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Sparen voor je kind: hoe doe je dat?

Daar waar vroeger de papa vaak carrière maakte, terwijl de mama thuisbleef om voor de kinderen te zorgen, zien we dat vandaag de dag in de meeste gezinnen beide ouders hun eigen job hebben. Gezinnen hebben daarom op het einde van de maand soms nog een kleine reserve en willen die gebruiken om hun kinderen van een spaarpotje te voorzien. Maar hoe doe je dat het best? Welke mogelijkheden bestaan er zoal als je voor je kinderen wil sparen. Parentia geeft je wat mogelijkheden mee!

Welke vragen moet je jezelf eerst stellen?

Om te beslissen op welke manier je voor je kinderen gaat sparen is het belangrijk dat je jezelf eerst een aantal vragen stelt waarbij je het doel van het sparen voor ogen houdt. Het antwoord op deze vragen zullen bepalen welke manier van sparen voor jou het interessantste is. Sparen voor je kind kan bovendien vanaf elke leeftijd. Er zijn zelfs banken die al babyrekeningen aanbieden. Dit zijn rekeningen die je vanaf 3 maanden voor de voorziene geboorte kunt openen. In eerste instantie open je die op je eigen naam. Zodra het kind geboren wordt, wordt de rekening overgedragen op naam van de pasgeborene.

Tenaamstelling: op wiens naam ga je de spaarrekening openen?

Bij de tenaamstelling ga je jezelf afvragen op wiens naam je de rekening gaat openen. Open je een rekening op je eigen naam? Of doe je dit effectief al op naam van het kind waarvoor je gaat sparen. Zo goed als elke bank biedt tegenwoordig beide vormen van sparen aan. Informeer je daarom goed bij je financiële instelling. Deze keuze heeft namelijk een aantal praktische en soms zelfs fiscale gevolgen.
Spaarrekening op je eigen naam
Op zich is dit gewoon een spaarrekening van jezelf voor je kinderen. Voordeel is dat je (in geval je meerdere kinderen hebt) voldoende hebt aan één spaarrekening waarop je een bedrag voor al je kinderen samen kunt sparen. Je spaart op je eigen tempo en je kiest zelf het bedrag dat je spaart. Bovendien behoud je ten allen tijde de toegang tot het gespaarde bedrag. Wanneer je daar zelf voor kiest, kun je dit bedrag dan integraal (of gedeeltelijk) aan je kind of kinderen gaan schenken. Maar hier schuilt een addertje. Aangezien de rekening hier op je eigen naam staat, is dit geld nog steeds van jezelf (tot het ogenblik van schenking). Wanneer de bedragen door de jaren heen hoog opgelopen zijn, en je dit geld aan je kinderen wil geven, dan komt de fiscus in beeld. Op schenkingen boven een bepaald bedrag, moet de schenker schenkingsbelastingen betalen. Idem als je zou komen te overlijden nog voor je het geld aan je kind kan overmaken. In dat geval zal je kind hier erflasten op moeten betalen.
Spaarrekening op naam van het kind
Deze rekening geeft een aantal voordelen:
 • Eén voordeel bij een spaarrekening op naam van het kind zelf is dat hier geen schenkingslasten of erflasten op betaald moeten worden. Het geld is namelijk al van het kind bij elke afzonderlijke storting. 
 • Een tweede voordeel is dat alles automatisch loopt. Wanneer je kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt het geld ook automatisch beschikbaar gesteld voor dit kind. 
 • Tot slot is deze rekening “in principe” ook afgeschermd. Dit houdt in dat de ouders (eens het geld gespaard is) in theorie niet meer aan het gespaarde bedrag mogen komen tenzij wanneer dit geld gebruikt wordt om aan de noden van het kind zelf te voldoen. 
Daar staan echter ook een aantal nadelen tegenover:
 • Zo heb je geen controle meer over het gespaarde bedrag. Eens de rekening geopend is en je een bepaald bedrag hebt overgemaakt, heb je er zelf in theorie geen toegang meer toe. Bovendien bestaat er ook geen mogelijkheid meer om de datum van vrijgave te wijzigen of de begunstigde te wijzigen. Dit kan een probleem geven wanneer de relatie met je kind niet goed is of wanneer je als ouder het idee hebt dat je kind bij vrijgave nog niet volwassen genoeg is om met het gespaarde bedrag om te gaan.
 • In theorie kun je als ouder niet meer aan het gespaarde geld. In de praktijk ligt dit echter anders. Je kunt het geld wel afhalen als je dit gebruikt in het belang van het kind. De bank kan in geval van twijfel zich verzetten tegen afname van het geld maar in de praktijk gebeurt dit niet altijd. Aangezien beide ouders afzonderlijk geld van zo’n spaarrekening kunnen afhalen, kan dit voor problemen zorgen wanneer het niet meer botert tussen de ouders. Zodra de bank twijfelt aan het akkoord van de andere ouder, kan de bank wel eisen dat beide ouders samen optreden wanneer er geld van de spaarrekening van het kind gehaald wordt. 
Spaarrekening met derdenbeding
Dit is een rekening die je zelf (op eigen naam) opent voor een begunstigde. Je beslist bij deze rekening zelf wanneer het geld vrijkomt (tussen 18 en 25 jaar) en je beslist ook aan wie en onder welke voorwaarden het bedrag kan vrijkomen. Tot de vervaldatum kun je alle aspecten wijzigen. Als je de rekening koppelt aan voorwaarden laat je deze best ook vastleggen bij een notaris. Ook aan deze vorm van sparen zijn een aantal voordelen en nadelen gekoppeld.
Voordelen:
 • Controle: Je kunt ten alle tijden de leeftijd van vrijgave, de voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het behalen van een diploma) of de begunstigde wijzigen. Bovendien kun je ook steeds over het gespaarde bedrag beschikken en dit als ouder maar ook als grootouder of in een andere hoedanigheid.
 • Blokkering bij vroegtijdig overlijden: Wanneer je als spaarder vroegtijdig overlijdt, wordt het gespaarde bedrag vastgezet. Op de vervaldatum krijgt de begunstigde het gespaarde kapitaal plus interesten.
Nadelen:
 • Schenkbelasting: bij vroegtijdig overlijden of overlijden binnen de 3 jaar na de vervaldatum zal de begunstigde schenkbelasting moeten betalen. Deze bedraagt 3 procent bij een relatie (groot)ouders en (klein)kinderen en 7 procent voor de rest.
 • Niet bij elke bank: slechts een beperkt aantal banken biedt deze vorm van sparen aan. De kans bestaat dus dat je bij een andere, dan je eigen bank, te raden moet gaan. 

Over welke periode wil je sparen?

Een volgende zaak waarover je moet nadenken is hoelang je voor je kind wil sparen. Ook hier zijn er verschillende opties.

 • Eerste optie is dat je er helemaal geen tijdstip opplakt. Je spaart onbeperkt, zolang je wil, wanneer je wil. Je opent de rekening en sluit ze weer af (of helemaal niet) wanneer je daar zelf de nood toe voelt. De klassieke spaarrekening is hiervoor het meest geschikt. Hoewel deze spaarrekening een zeer lage rente heeft, blijft dit voor ouders één van de meest populaire manieren om te sparen voor hun kind(eren).
 • Een tweede optie is dat je gaat sparen voor een op voorhand vastgelegde periode. Op voorhand wordt bepaald hoelang je spaart, wat de frequentie is en welk bedrag je op regelmatige basis overmaakt. Zo bestaat er onder andere de “termijn rekening”. Een rekening waarop je éénmalig een bepaald bedrag stort. Dit bedrag zet je dan “vast” voor een bepaalde termijn die je zelf kiest. Je krijgt op dit bedrag een vaste rente. Voordeel aan deze rekening is dat de rente die je krijgt in het begin ook vast doorbetaald wordt, ongeacht de daling of stijging van rentevoeten in de maatschappij. Nadeel is dan weer dat je het bedrag effectief ‘vast’ zet en dat het gespaarde kapitaal pas terug vrijkomt na afloop van de voorop gekozen termijn. De rentes op je spaargeld kun je in dit geval wel periodiek laten uitbetalen.
 • Tot slot kun je er ook voor kiezen om tot een bepaalde leeftijd te sparen. Op voorhand leg je vast dat je een bepaald bedrag spaart totdat je kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Vanaf het moment dat je kind ook effectief die leeftijd heeft bereikt, zal hij (gedeeltelijk of volledig) toegang krijgen tot het gespaarde bedrag.

Wat met de inleg?

Een volgend punt waarin je een beslissing moet nemen is de inleg. Wat is het bedrag dat je wil sparen of investeren? Wil je maandelijks een vast bedrag opzij zetten? Wil je op je eigen tempo sparen wat je kunt, wanneer je het kunt? Of wil je misschien éénmalig een bedrag investeren dat jaren een hoger bedrag opbrengt? Ook dit bepaalt welke vorm van sparen je best kiest. Wanneer je graag op je eigen tempo spaart, is een klassieke spaarrekening mogelijk de beste keuze voor je. Onderzoek wijst uit dat een gezin dat beslist om via de klassieke spaarrekening te sparen, gemiddeld 500 euro per jaar per kind spaart. Wanneer je echter graag wat meer rendement hebt, dan kun je er misschien voor kiezen om een vast bedrag uit te geven aan obligaties of aandelen op naam van je kind. Banken hebben tal van formules waarbij je éénmalig een bedrag inlegt, of maandelijks een verplicht vast bedrag spaart. Deze formules geven vaak een hoger rendement, maar dat hoger rendement komt meestal niet zonder risico’s. Lees bij het intekenen van een bepaalde formule dus zeker eerst de kleine lettertjes en beslis voor jezelf of de mogelijke opbrengst opweegt tegen de risico’s.

Wanneer mag je kind over het geld beschikken?

Ook hier zijn er verschillende formules dewelke allemaal mee bepalen welke vorm van sparen jij voor je kindje wilt aangaan.
 • Je wilt graag dat je kind over (een deel) van zijn of haar spaargeld kan beschikken als jij daar op dat moment toestemming voor geeft of wanneer jij vindt dat de tijd daar rijp voor is. Een beslissing van het moment zelf.
 • Je kan het interessanter vinden dat het geld dat je voor je kind opzij zet, vrijkomt op een moment dat je kind een door jou bepaalde leeftijd heeft bereikt, bijvoorbeeld bij meerderjarigheid.
 • Bij voorhuwelijkssparen komt het gespaarde geld vrij op het ogenblik dat je meerderjarige kind huwt. 

Denk aan het spaarvarken

Er bestaan verschillende manieren om voor je kind te sparen. Welke dingen voor jou belangrijk zijn zullen bepalen welke manier van sparen voor jou de juiste keuze is. Weeg dus alle voor- en nadelen af en bepaal daarna hoe jij voor je kind een bedrag opzij wil zetten. Vergeet in tussentijd ook het traditionele spaarvarken niet. Leer je kind het geld dat het fysiek krijgt in een spaarvarken te stoppen om zo zelf te sparen voor leuk speelgoed. De ideale manier om je kind, al van kindsbeen af, te leren omgaan met geld.

Vond je dit een interessant artikel? Ben je benieuwd naar nog meer inspirerende info? Neem dan zeker een kijkje op onze Parentia blog.

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!